Maarsbergen Het Proosdijhuis | Kasteel (A) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Het huidige Kasteel Maarsbergen (of Huis Maarsbergen) was ooit een proosdijhuis en kwam na de hervorming in handen van particuliere grootgrondbezitters waaronder Samuel de Marez en Jan Andries du Bois.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Maarnse Grindweg Proosdijhuis | Kasteel en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen. Hierop is het kasteel te zien omgeven met dubbele grachten en formele tuin.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C551 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Het gaat hier om Kasteel Maarsbergen, zijn woonhuis. Op perceel C550 staan de bijbehorende, later verdwenen gebouwen vůůr het kasteel.

Hieronder het kasteel op een tekening uit 1731 van Cornelis Pronk en een recente opname.

In de monografiŽn 'De familie du Bois in Maarsbergen' en 'De Heerlijkheid van Maarsbergen' van David Vroon wordt uitgebreid ingegaan op het Landgoed Maarsbergen.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Buitenplaats Maarsbergen

Lijst van Proosten / Eigenaren

voor 1134 Folculdus en Bescela, grondbezitters
1134 - 1622 Abdij van Berne
in 1348 Johannes NN, proost
1379 - 1399 Hendrick Lubbertsz van Woudrichem, proost
1399 - 1425 Heinric Weer, poost
1425 - ca 1434 Anthonis van den Wiel, proost
ca 1434 - 1444 Gerardus die Greve, proost
1444 - 1458 Marcelius van Macharen, proost
1458 - 1468 Peter van Hemert, proost
1468 - 1485 Arnoldus Ywijn Hac van Outheusden, proost
1485 - 1515 Johannes Spierinc van Aelborg, proost
1515 - 1536 Apollonius Otters van Embric, proost
1536 - 1561 Gerardus Zegeri a Cuyck, proost
1561 - 1584 Dirck Spierinck van Wel, proost
1584 - 1609 Bartholomeus van der Stappen, proost
1609 - 1622 Henrick van Grientsveen, proost
1623 - 1643 Staten van Holland, verpacht aan Nicolaas van Bouckhorst
1643 - 1656 Staten van Holland, verpacht aan Abraham Tacq
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga en Isabella Sophia van der Muelen
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1785 Erven Hendrik van Kessel
1785 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1848 Mr Jan Andries du Bois
1848 - 1882 Geertruida Adriana, Barend en Aalt du Bois
1882 - 1922 Jhr Mr Karel Antoni Godin de Beaufort
1922 - na 1985 Hillegonda Maria Spiekermann

Lijst van Pachters en/of Bewoners

1560 - na 1564 Seger van Achteveld
voor 1576 - 1578 Jan Jansz van Drunen
1599 - voor 1648 Jan Egberts en Jhr Wijnolt Oudert
voor 1648 - na 1662 Cornelis Reijersen
1660 - 1676 Christiaen Janse van Staden, hovenier
na 1676 Adriaan Cornelisz van Overvest, hovenier
in 1687 Gijsbert Danielsz van der Merck
voor 1692 - 1698 Cornelis Stevensz
1698 - 1715 Hendrik Aertsen van Leersum
1715 - 1718 Willem van der Muelen
1719 - 1752 Eger baron Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1756 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1756 - ? Francois Doublet
1764 - 1779 Hendrik van Geijtenbeek
1779 - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - na 1789 Wouterus van Kessel
ca 1799 - 1822 Jan van Garderen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020