Maarsbergen Het Rottegat (Q) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Boerderij Het Rottegat ligt aan de Griftdijk bij de kruising met de Rottegatsteeg en is nog in bedrijf.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Griftdijk Meijenhorst en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C208 een huis en erf op naam van Teunis Harskamp, veldwachter. Dit is waarschijnlijk een voorganger van de huidige nog in bedrijf zijnde boerderij Het Rottegat.

Hieronder een foto van de boerderij uit 2014.

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - 1780 Ergenamen van Louis Trip de Marez
voor 1834 - 1866 Teunis Harskamp
1866 - 1905 Anthonie van Harskamp
1905 - 1910 Teunis van Harskamp
1910 - 1934 Jan van Harskamp
1934 - na 1985 Hendrik Legemaat cs

Lijst van Pachters

voor 1517 - na 1525 Jan Hendricksz
voor 1536 - 1546 Aelt Jansen, zoon van Jan Hendricksz
1546 - 1550 Evert Goertsz
1550 - na 1557 Steven Hendricksz
voor 1563 - 1580 Gijsbert Dircksz
in 1581 Anna, wed Gijsbert Dircksz
1582 - 1584 Herman Arrisz
1584 - ca 1586 Anna, wed Herman Arrisz
ca 1586 - ca 1642 Jan Jansen Teut
ca 1642 - ca 1672 Gerrit Saren
ca 1676 - na 1680 Marritje Willems, wed Gerrit Saren
na 1680 - 1693 Willem Thonisz
1693 - ca 1709 Adriaen Cornelissen Floor
ca 1709 - 1715 Marij Cornelisdr van Hardeveld, wed Adriaen Floor
1715 - 1724 Cornelis Teunissen van Soest
1725 - 1767 Aalbert Willemsen
1768 - 1769 Niet verhuurd
1769 - 1782 Jan Aertsz van Leersum

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020