Maarsbergen Ruvoort - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Ruvoort is waarschijnlijk een al lang verdwenen hofstede in het gebied waar nu Groot Haksvoort, de Lammersdam en De Weistaar te vinden zijn. Ruvoort werd voor het eerst genoemd in 1133 en de bebouwing zou volgens Herman Postema al voor 1440 verdwenen.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het geheinzinnige Ruvoort het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco' pag 48 e.v. Volgens hem behoorde deze hofstede samen met Groot Haksvoort en Groot Rumelaar tot de eersten die in de 11e-12e eeuw in dit gebied ontstonden.

In het Kadaster Maarn 1832 vinden we het driehoekige perceel C145 omgeven door Groot Haksvoort linksboven, Klein Haksvoort daaronder en rechts de Lammersdam. Hier zou misschien het verdwenen Ruvoort gestaan kunnen hebben.

In 2017 werd dit terrein met een grondradar onderzocht en de beelden geven interessante verstoringen aan die zouden kunnen wijzen op resten van bebouwing. Meer zekerheid zou verkregen kunnen worden door ter plaatse verdergaand archeologisch onderzoek te doen door middel van enkele welgekozen proefsleuven.

Lijst van Eigenaars/Pachters

voor 1133 - 1134 Folculdus en Bescela, grondbezitters
1134 - voor 1440 Abdij van Berne

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020