Maarsbergen De Teut (N) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Teut stond ten zuiden van de Griftdijk, is later naar het noordwesten verplaatst en lag toen aan de grift, adres Griftdijk 16. De hofstede is verdwenen, wellicht is het bedrijf Viresco een opvolger?

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Griftdijk De Teut en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C226 een huis en erf op naam van Johannes Ederveen, burgemeester. Het is de voormalige boerderij de Teut die later naar de Grift verplaatst werd.

Hieronder een oude foto waarop waarschijnlijk de Teut, helemaal zeker is dit niet ...

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - ? Ergenamen Louis Trip de Marez
1814 - 1834 Johannes Hendriksz Ederveen
1834 - 1886 Harmen Moesbergen
1886 - 1886 Neeltje van Kolfschoten
1886 - 1919 Lydia Julia Maria Kneppelhout
1919 - 1949 Matthijs Moesbergen cs
1949 - 1967 Gerritje van Egdom, wed Matthijs Moesbergen
1967 - 1970 H van Bentum NV
1970 - 1980 Hermanus Doornenbal
in 1980 Marinus Aart Doornenbal

Lijst van Pachters

voor 1517 - 1546 Geurt Hartgers
voor 1546 - 1550 Gerrit Adriaensz
? - 1575 Anthonis Gerritsz
1576 - 1581 Kors Gerritsz
1582 - 1585 Cornelis Daemsz
ca 1590 - 1603 Cornelis Jacobsz
1603 - 1642 Aert Fredericksz
1642 - voor 1653 Willem Aertsen
? - 1653 Cornelisgen Francken, wed Willem Aertsen
1653 - 1685 Willem Aelbertsen
1685 - 1720 Cornelis Cornelissen van Haksfoort
1721 - 1752 Johannes Cornelissen van Langelaar
1753 - 1770 Gerrit Willemsz van de Haar
1771 - 1779 Mees Thomasse van Boeckhout
in 1781 Arend (Arris) Teunisz van Ginkel
1783 - 1797 Hendrik Koudijs
1797 - 1812 Goosen van Huijgenbosch

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020