Maarsbergen Het Uilegat (K) | Anderstein - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede Het Uilegat lag links van de Woudenbergse weg en is in 1852 eeuw afgebroken en vervangen door boerderij Anderstein die 200 meter oostelijker aan dezelfde weg ligt. Van 1581 - ca 1601 heeft een afsplitsing van het Uilegat bestaan, zie onderaan.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Uilegat en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.
In 1581 werd bij het Uilegat een tweede boerderij gebouwd. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Uilegat-2.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B014 een huis en erf op naam van H G Gravin van Rechteren.

In 'Maarn, geschiedenis en architectuur pg 186 wordt vermeld dat F Insinger te Baarn in 1893 boerderij Anderstein koopt. 10 jaar later wordt de boerderij geveild en gekocht door Hendrik Adriaan van Beuningen. Hieronder een ansichtkaart van boerderij Anderstein.

Voor informatie over het moderne Anderstein zie de website Familielandgoed Anderstein.

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip wed Samuel de Marez
1715 - 1732/33 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1732/33 - 1765 Anna Maria de Marez
1765 - 1796 Florentine Charlotta Sophia gravin van Rechteren
1796 - 1810 Anna Maria en Henriette Geertruij gravinnen van Rechteren
in 1832 - voor 1893 Henriette Geertruij gravin van Rechteren
1893 - 1903 Frederik Gustaaf Insinger
1903 Hendrik Adriaan van Beuningen
1903 - 1956 Coenraad Samuel van Beuningen
1956 - 1997 Hendrick Adriaan van Beuningen
1997 - heden Kinderen van Hendrick Adriaan van Beuningen

Lijst van Pachters

voor 1517 - 1524 Jacob Thijmonsz Buijs
1524 - na 1525 Weduwe van Herman Buijs
< 1536 > Cornelis Wymersz
voor 1557 - 1582 Jan Gerritsz van Lunteren
1582 - ca 1624 Cornelis Arissen van Overeem
ca 1624 - 1635 Peter Cornelisz van Overeem
1636 - 1639 Geurt van IJsendoorn
1639 - ca 1657 Jan Elisz
ca 1657 - 1672 Gijsbertje Peters, wed Jan Elisz
1672 - 1693 Willem Jansen
1693 - 1698 Cornelis Stevensz
1698 - 1731 Hendrik Aertsen van Leersum
1731 - 1751 Aert Hendricksz van Leersum
1751 - 1778 Willem Jansz Geseker
ca 1784 - 1809 Tijmen Hendriksen van Nieuwenhuis
ca 1819 - 1856 Wulfert Lagerweij

Afsplitsing van het Uilegat

Er heeft van 1581 - 1601 een afsplitsing van het Uilegat bestaan, zie voor de pachters de volgende lijst.

Lijst van Pachters

1581 - na 1585 Reijer Ariensz
voor 1594 - Ca 1601 Cornelis Adriaensen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020