Maarn Naamloos Huis op A246 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen :Maarn De Venen Naamloos. Het huis is in 1850 afgebroken en op dezelfde plaats kwam en boerderijtje dat inmiddels ook weer is gesloopt en vervangen door een 'boerderette'.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A246 een huis en erf op naam van Johanne Budding, daghuurder. Dit huis lag in het uiterste westen van het Veen, aan de huidige weg De Venen op nummer 7 waar omstreeks 2018 nog een verbouwd boerderijtje met daarnaast een oude kapschuur stond. Waarschijnlijk is dit het huis dat in het kadaster wordt vermeld of een opvolger daarvan. Inmiddels staat er nu in 2020 boerderijachtige nieuwbouw en de kapschuur is verdwenen. Op onderstaand kaartfragment is goed te zien hoe spoorlijn en snelweg de zuidelijke punt van het Veen hebben afgesneden.

Hieronder foto's van bovenvermeld huis en kapschuur.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - 1847 Johannes Budding
in 1847 Jan Willem Barten en Mannus Barten
1847 - 1850 Carel Eliza van Strijen

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020