Maarn Naamloos Huis op A251 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen :Maarn De Venen Naamloos. Dit huis was erfpacht van 's Rijks Domeinen. Het is in 1850 afgebroken.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A251 een huis en erf op naam van s Rijks Domeinen (8, 9). Dit huis lag in het uiterste zuiden van het Veen en is verdwenen. Op het oostelijk deel van het wandelpad door de Venen zijn mogelijk nog sporen van dit huis te zien.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - 1847 Aalt van Harskamp
1847 - 1849 Jan Reijersen van de Haar
1849 - 1850 Carel Eliza van Strijen

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020