Maarsbergen Veenenzicht - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Veenenzicht staat aan de Haarweg in Maarsbergen, een eindje van de weg af. Ooit was het waarschijnlijk een arbeiderswoning of keuterij, gelegen bij de plek in Maarsbergen waar turf gestoken werd. Nu in 2020 is het een woonhuis.
Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Haarweg Veenenzicht.
NB In deze website wordt als naam 't Maarsbergs Schuurtje gegeven en als adres de Rottegatsteeg 1 (?)

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C224 een huis en erf op naam van Willem Hendrik Nellestein, rentenier wonende te Darthuizen. Hoogstwaarschijnlijk wordt hier Wouter Hendrik van Nellesteijn bedoel die in die tijd heer van Darthuizen en Broekhuizen was ...

Hieronder een foto van Veenenzicht uit 2013.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - 1835 Wouter Hendrik van Nellesteijn
1835 - 1856 Jacobus van Leersum
1856 - 1894 Gijsbert Nicolaas van Leersum
1894 - 1906 Rijk Termaten
1906 - 1924 Mina van Ginkel, wed Rijk Termaten
1924 - 1926 Dirk Lokhorst
1926 - na 1985 Dirk Anthonie Lokhorst

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020