Maarsbergen De Vossenplaats (E) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Vossenplaats, ook wel Grote Vossen genoemd is waarschijnlijk tussen 1523 en 1534 ontstaan als afsplitsing oostelijk van Bergveld (de Kikvorsch), ten zuiden van de Buurtsteeg vlak bij de Brink en het Kasteel. De hostede is bij de aanleg van de Maarnse Grindweg verplaatst.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Buurtsteeg Vossenplaats en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B100 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen.

In zijn monografie 'De familie Du Bois in Maarsbergen' pg 34 wordt door David Vroon vermeld dat op deze plek de Vossenplaats of Grote Vossen lag die wegens de aanleg van de Maarnse Grindweg in 1846 verplaatst moet worden naar het noorden.

Lijst van Eigenaren

ca 1535 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven van Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1831 Jan Andries du Bois

Lijst van Pachters

ca 1534 - 1577 Steven Jansz
1578 - 1604 Cornelis Elissen
1604 - 1609 Niet verhuurd
1610 - ca 1640 Lubbert Jansen Tuet
ca 1640 - 1674 Elis Thijsz
ca 1674 - 1707 Jacob Jansen
1707 - 1720 Wouter Jansen
1720 - 1736 Cornelis Jordensz Vosch
1736 - 1753 Niet verhuurd
1753 - 1763 Jan Welmers Geseker
ca 1767 - 1778 Hannes Willemsen van Ginkel
1778 - 1790 Dirk Buurman
1790 - ca 1815 Anthonie van den Breul
ca 1815 - 1831 Harmen Aalten Harskamp

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020