Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Hendrickje (Hendrijntje, Hendrina) Elis (Van Landaes) (van Doorn)

Dochter van Elis Jansen van Landaes en Elisabeth Jans, gedoopt 10-1-1686 Doorn

Trouwt 26-2-1708 Driebergen Harmen Teunisz van Dijk, geboren 1681

Trouwt 30-4-1729 Doorn Jorden Jansz (van Maren), geboren Maarn en gedoopt 2-10-1707 Doorn, begraven 25-11-1738 Doorn

Kinderen van Hendrijntje en Harmen:

 1. Teunis Harmsen van Dijk, geboren Maarn en gedoopt 6-5-1708 Doorn, overleden voor 1712
 2. Aletje Harmsen van Dijk, geboren 8-3-1711 Leersum
 3. Teunis Harmsen van Dijk, geboren 23-10-1712 Leersum
 4. Elis Harmsen van Dijk, geboren 15-7-1714 Leersum
 5. Lijsbet Harmsen van Dijk, geboren 25-10-1716 Leersum
 6. Jacomijntje Harmsen van Dijk, geboren Maarn en gedoopt 14-12-1723 Doorn
 7. Jantjen Harmsen van Dijk, geboren Maarn en gedoopt 14-5-1724 Doorn
 8. Harmpje Harmsen van Dijk, geboren Maarn en gedoopt 4-8-1726 Doorn

Kinderen van Hendrijntje en Jorden:

 1. Jan Jordensz van Steenbeek, geboren Maarn en gedoopt 19-2-1730 Doorn
  trouwt Dirkje Jans van Oosterberg
 2. NN van Steenbeek, begraven 1734/5 Doorn

Bronnen:

Utrechts Archief, kerkeboeken Doorn:
Mijnis Meijnsz de Jonge wednr van Annigje Volkers won Bunschoten en Lijsbet Hermenze van Dijk jd van Maarn ot 19-9-1755 tr Bunschoten 5-10-1755
Website GenalogieOnline
Utrechts Archief, kerkeboeken Doorn:
Jorden Jans van Steenbeek jm en Hendrijntje Elis wed van Hermen Teunis van Dijk tr 30-4-1729
Utrechts Archief, kerkeboeken Doorn:
Bij Harmpje staat Harmen Jansen v. Dijk als vader genoteerd.
Website Historische Huizen
Jorden Jansz bezit 1737 - 1738 de hofstede Berkenzand te Maarn.
Zijn weduwe Hendrina Elis bezit de hofstede 1738 - 1769.
Tiendkaart van Maarn 1751
Hendrickje Elissen wordt als 'Jorden Jansz Wed.' genoemd als eigenaar van De Hofsteede op de perceel 7d van de Birck, een voorganger van Berkenzand.
Zij bezit in het totaal 10 percelen met een oppervlakte van 18m 64r, dat is 15,4196ha, 2, 7695% van het ontgonnen gebied van Maarn.
Overzicht percelen.
Eng 1 10a Bouwland strekkende van de Groote wegh ter halver
      Agterwegh                      2 149
Eng 1 10b Bouwland met de halve Wegh               355
Eng 1 10c Driesveld                       181
Eng 2 14  Bouwland                      1 270
Meent  8B Weiland met de halve Steegh             1 447
Birck  7a Bouland en de Birckse Steegh en de Wallen ten
      Oosten en Zuijden                  2 592
Birck  7b Driesland en de Zuijderwal             1 398
Birck  7c Bouland met de Zuijderwal              2 167
Birck  7d De Hofsteede met de Wal ten Westen en geweesene of
      verstovene Wal ten Zuijden               263
Veen  21  Heetveld                      4 242
    

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2009