Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Mr Jan Andries du Bois

Advocaat bij het Hof van Holland, maire/schout/burgemeester van Maarn en Maarsbergen, zoon van David du Bois en Margaretha Rijnders, gedoopt 26-10-1777 Amsterdam Oude Kerk, overleden 1-8-1848 Maarn [9] en begraven Amsterdam Westerkerk

Trouwt 25-3-1803 Amsterdam Anna Leeuwina (Lewina) Matack, dochter van Dirk Petrus Matack en Tjeerdje Janesdochter van Slooten, geboren Harlingen, begraven 20-1-1808 Amsterdam

Relatie met Gijsbertje (Gijsje) van Harskamp, boeremeijd op de Cruijvoort, dochter van Berend Aalte van Harskamp en Cornelia Aartsen van Leersum, geboren Maarsbergen en gedoopt 21-10-1792 Doorn, overleden 6-11-1823 09:00 Maarsbergen [4], ongehuwd

Kinderen van Jan Andries en Anna:

 1. Margaretha Elisabeth du Bois, geboren 1804 Amsterdam
 2. Geertruida Adriana (Trui, Truida) du Bois, NH, Grondeigenaar, geboren 24-4-1806 Amsterdam, overleden 26-10-1883 Arnhem [885] en begraven Maarn, 5-1-1884 bijgezet in de grafkelder van de kerk te Maarsbergen
  trouwt 14-6-1855 Maarn [3] Carel Jacobus Blok, scheepstimmerman, scheepsbouwmeester te Amsterdam, zoon van Johannis Adriaan Blok en Anna Christina Reisig, weduwnaar van Antonia Anna van Laer, geboren 25-3-1801 Zwolle, overleden 30-11-1869 Amsterdam, geen kinderen
 3. David du Bois, geboren 11-12-1807 en gedoopt 6-1-1808 Amsterdam [6] overleden 1811 Maarsbergen

Kinderen van Jan Andries en Gijsbertje:

 1. Cornelia van Harskamp, geboren 28-3-1814 04:00 Doorn [5], overleden 25-3-1895 Bodegraven [41], niet erkend
 2. Barend (van Harskamp) du Bois, grondeigenaar, geboren 2-3-1817 05:00 Doorn [9], overleden 16-8-1854 Zwitserland Thun [Maarn 13], ongehuwd, erkend
 3. Aalt (Samp) (van Harskamp) du Bois, NH, Grondeigenaar, geboren 6-6-1819 14:00 Maarn Maarsbergen [8], overleden 25-1-1881 Maarn [4] en begraven Maarn, 5-1-1884 bijgezet in de grafkelder van de kerk te Maarsbergen, later erkend, ongehuwd
 4. Gijsbertje (Gijsberta, Gijsje) van Harskamp, geboren 11-8-1822 Maarn [8], overleden 11-3-1899 Woudenberg [8], niet erkend

Bronnen:

Utrechtse BiografieŽn:
Jan Andries werdt gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Waarschijnlijk is hij een nazaat van Franse Hugenoten die om godsdienstige reden vanuit Frankrijk naar het noorden waren gevlucht.
Jan Andries bezocht in Amsterdam de Latijnse School en het Atheneum Illustre. In 1801 schreef hij zich in aan de universiteit.
Jan Andries kocht in 1803 het landgoed den Treek maar deed in 1805 alweer van de hand. In 1804 kocht hij kasteel Maarsbergen en veranderde de tuin in een Engels landschapspark. In 1811 wordt Jan Andries maire van Maarsbergen en vanaf 1818 was hij schout en secretaris van Maarn (en Maarsbergen).
De familie Du Bois in Maarsbergen
Deze uitgave van de CHC Maarn-Maarsbergen beschrijft wat Jan Andries en zijn familie voor Maarsbergen betekend hebben.
Geb akte 5:
Aangifte door Cornelia van Leersum weduwe van Barend Aalte van Harskamp, getuigen Jan Breschooten 45jr landbouwer en Willem Koetsier 31jr daghuurder, volgens de acte wonen allen te Doorn, hoogstwaarschijnlijk in 'wijk Maarsbergen' wat niet meer expliciet vermeld wordt.
Geb akte 8:
Erkend als kind van Jan Andries du Bois op 24-12-1842 (akte van erkenning 19 te Maarn). Aalt van Harskamp 28jr daghuurder te Maarsbergen (broer van Gijsje) geeft de geboorte aan van Aalt, zoon van Gijsje van Harskamp dienstmaagd op de hofstede Cruivoort te Maarsbergen. Getuigen Gerrit van Duijnen 39jr jager op het Kasteel en Jan Breschoten 51jr bouwman op de Klijne Valkeneng beide te Maarsbergen. Aalt kan niet schrijven.
Geb akte 9:
19-9-1843 aantekening acte 22-12-1842, kind erkend door Jan Andries du Bois, acte van erkenning 18 te Maarn
Aangifte wordt gedaan door Cornelia van Leersum 70jr weduwe van Berend Aalte van Harskamp, getuigen Jan Breeschooten 47jr landbouwer en Willem Koetsier 31jr daghuurder beide woonende onder de gemeente van Doorn.
In de kantlijn van deze akte is op 19-9-1843 aantekening gedaan door de burgemeester van Doorn J. van Bennekom van het feit dat op 22-12-1842 Jan Andries du Bois van Maarn en Maarsbergen, grondeigenaar, erkent de vader van dit kind te zijn.
Even verderop vinden we ambshalve de akte van erkenning:
Extract uit het register van geboorte der gemeente Maarn en Maarsbergen over den jare 1842 - No 18 - In het jaar Achttien Honderd Twee en Veertig, den twee en twinstigsten dag der maand December des voormiddags te elf uren, is voor ons Arnold Filip Milius Arnoldzoon, Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maarn en Maarsbergen, arrondissement Amersfoort, provincie Utrecht, gecompareerd Jan Andries du Bois van Maarn en Maarsbergen, oud vijf en zestig jaren grondeigenaar wonende te Maarsbergen; Denwelken bij ons heeft verklaard te erkennen, een kind van het mannelijk geslacht, oud vijf en twintg jaren, zonder beroep, wonende te Maarsbergen en volgens overgelegd extract op den Tweeden Maart Achttien Honderd Zeventien in den gemeente te Doorn geboren en aldaar ingeschreven in het geboorte-register onder den naam van Barend als kind van Gijsbertje van Harskamp Zijnden gemelde moeder blijkens geannergeerde doods acte den zesden november achttien honderd drie en twintig te Maarn overleden; Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carel Christiaan Ederveen, oud zeven en dertig jaren en Gerrit Breeschoten oud negen en dertig jaren beiden wonenden in dezen gemeente; en is deze acte door ons benevens den comparant en de getuigen na voorlezing onderteekend; (was geteekend: J. A. du Bois van Maarn en Maarsbergen, C. C. Ederveen, G. v. Breeschoten, A. F. Milius Az)
Akte van memorie 30:
Aalt du Bois, 337-6 24 Rhenen 11-8-1881, nr op film 299
Ov akte 885:
Vader Iva Andries de Bois en moeder Nancij Mattack
Website Historische Huizen
Jan Andries bezit 1804 - 1848 Kasteel Maarsbergen en hofstede De Cruijvoort aan de Maarnse Grindweg
zijn ergenamen bezitten De Cruijvoort 1848 - 1882
Hij bezit 1804 - 1848 de hofsteden Groot Valkeneng, Klein Valkeneng en De Grote Bloemheuvel aan de Woudenbergseweg
Zijn erven bezitten Groot Valkeneng en De Grote Bloemheuvel 1848 - 1882.
Hij bezit 1804 - ca 1822 hofstede De Kleine Bloemheuvel aan de Woudenbergseweg
Hij bezit 1804 - 1808 hofstede De Kleine Vossen aan de Buurtsteeg
Hij bezit 1805 - 1848 hofstede De Kikvorsch aan de Buurtsteeg
Hij bezit 1804 - 1831 de voormalige hofstede De Vossenplaats aan de Buurtsteeg
Hij bezit voor 1834 - 1848 de voormalige hofstede Groot Altena aan de Scherpenzeelseweg
Hij bezit 1831 - 1838 de keuterij Klein Altena aan de Scherpenzeelseweg
Hij bezit 1804 - ca 1840 Het Kooijhuisje iets ten noorden van de Kom.
Hij bezit 1804 - 1848 en zijn erven bezitten 1848 - 1882 de arbeiderswoning Koudhoorn aan de Koudelaan.
Hij bezit 1804 - 1843 een Naamloos Huis aan de Spoorlaan
Zijn erven bezitten Groot Altena 1848 - 1883
Jan Andries bezit ca 1835 - 1839 de hofstede Klein Altena aan de Scherpenzeelseweg Jan Andries en zijn erven bezitten 1805 - 1882 hofstede De Bovenplaats aan de Maarnse Grindweg
Jan Andries en zijn erven bezitten 1805 - 1882 hofstede Buurteinde aan de Buurtsteeg
allen te Maarsbergen.
Website Historische Huizen
Zoon Aalt bezit 1873 - 1881 een Naamloos Huis aan de Woudenbergseweg te Maarsbergen.
De erfenis van ridder Fulco pg 136
Kadaster Maarn 1832
Jan Andries bezit in 1832 perceel B129 met huis en erf in de Maarsbergse Buurt, hofstede de Bovenste Plaats of Bovenplaats
en perceel B064 met huis en erf in de Maarsbergse Buurt, hofstede Buurteinde
en perceel B108 met huis en erf in de Maarsbergse Buurt, hofstede de Kikvorsch of Bergveld
en perceel B099 met huis in de Maarsbergse Buurt, waarschijnlijk een arbeiderswoning
en perceel B100 met huis in de Maarsbergse Buurt, waarschijnlijk De Vossenplaats
en perceel C543 met huis vlak naast het kasteel, waarschijnlijk een arbeiderswoning
en perceel C551 met huis het voormalige proosdijhuis en later kasteel Maarsbergen
en perceel C313 met huis en erf tegenover het kasteel, hofstede de Cruijvoort
en perceel C488 met huis en erf oostelijk van het kasteel, hofstede Klein Valkeneng
en perceel C519 met huis en erf ten zuiden van het kasteel, hofstede Groot Valkeneng
en perceel C371 met huis en erf ten zuiden van het kasteel, hofstede het Blauwe Huis
en perceel C479 met huis en erf ten oosten van het kasteel, keuterij de Koedam
en perceel C401 met huis en erf ten oosten van het kasteel, keuterij Kouthoorn.
en perceel C295 met huis en erf ten noorden van het kasteel, hofstede de Grote Bloemheuvel
en perceel C353 met huis en erf ten noordwesten van de Kleine Bloemheuvel
en perceel C362 met huis en erf ten oosten van de Kleine Bloemheuvel
en perceel C460 met huis en erf in het oosten van Maarsbergen, hofstede Groot Altena.
Hij bezit in het totaal 382 percelen met een oppervlakte van 521,2282ha, dat is 20,7806% van het oppervlakte van Maarn. Na 's Rijks Domeinen is Jan Andries du Bois de tweede grondbezitter van Maarn
Overzicht percelen:
B002   weiland                47510
B003   weiland                44000
B004   weg                  13860 Woudenbergseweg
B005   weiland                23640
B025   eikewal als bosch            5900
B026   beplanting langs de weg als boombosch  3050
B027   beplanting langs de weg als boombosch  2550
B028   weg als heide             14200 Tuindorpweg
B035   weg                  16860 Wijkerweg
B038   heide                  1060
B055   weg als heide             31290
B056   bosch                 37770
B057   bouwland                38700
B057bis beplante wal als bosch         2440
B058   beplante wal als bosch          880
B059   uitweg als heide            1620
B060   beplante wal als bosch         4000
B061   bouwland                17220
B062   beplante wal als bosch          600
B063   weiland                 3310
B064   huis en erf               270 Buurteinde
B065   tuin                  1290
B066   bouwland                 830
B067   beplante wal als bosch          330
B068   uitweg als heide             590
B069   bouwland                5800
B070   beplante wal als bosch          470
B071   uitweg als heide            1800
B072   bouwland                15370
B073   beplante wal als bosch         1360
B074   bouwland                9130
B075   beplante wal als bosch          880
B076   uitweg als heide            1720
B077   bouwland                20040
B078   bouwland                40100
B080   beplante wal als bosch         3630
B081   onbebouwd als heide           7740
B081bis heide                  7290
B082   weg                  11890 Buurtsteeg
B083   onbebouwd als heide           8590
B083bis heide                  9360
B084   beplante wal als bosch         2520
B085   weiland                 2810
B086   bouwland                1180
B087   heide                  960
B088   driest als bouwland           1390
B089   bouwland                1670
B090   bosch                  2030
B091   beplante wal als bosch         1030
B092   beplante wal als bosch          730
B093   beplante wal als bosch          660
B094   bouwland                64800
B095   driest als bouwland           8510
B096   bosch                 42590
B097   driest als bouwland          12290
B097bis eikebosch               13310
B098   bosch                 68600
B099   huis                   100 Vossenbos
B100   huis                   200 Kleine Vossen
B105   beplante wal als bosch         1270
B106   beplante wal als bosch         1300
B107   tuin                  1810
B108   huis en erf               2650 Bergveld/Kikvorsch
B109   bouwland                11390
B110   beplante wal als bosch         1140
B111   bouwland                4170
B112   beplante wal als bosch          710
B112bis stravell als heide           5010
B113   schapehok                 90
B114   bouwland                18510
B115   driestland als bouwland         6860
B116   uitweg als heide            5220
B117   bouwland               113170
B118   bouwland                11320
B119   beplante wal als bosch          760
B120   beplante wal als bosch         1270
B121   bouwland                11460
B122   beplante wal als bosch          880
B123   bouwland                4320
B124   heide                 12020
B125   schapehok                110
B126   bouwland                45210
B127   woestland als weiland          960
B128   woestland als weiland          2660
B129   huis en erf               1630 Bovenplaats
B130   tuin                  3890
B131   eikewal als bosch            690
B132   bouwland                20670
B133   eikewal als bosch            1350
B134   eikewal als bosch            1750
B135   bouwland                14350
B136   bouwland                6890
B136bis eikewal als bosch            630
B137   driestland als bouwland        16420
B138   laan als heide             2840
B139   driestland als bouwland         7990
B140   driestland als bouwland        27090
B141   uitweg als heide             700
B142   bouwland                8880
B143   eikewal als bosch            1390
B144   bouwland                13300
B145   heide                 142260
B146   driestland als bouwland        29110
B147   eikewal als bosch            3010
B148   weg                  14540
B149   eikewal als bosch            5100
B150   heide                 153580
B151   laan als heide             3040
B152   driestland als bouwland        25470
B153   eikewal als bosch            5390
B154   eikewal als hakhout           3000
B155   eikewal als hakhout           3920
B156   bouwland                2750
B157   heide                 108890
B158   weg                   3500
B159   heide                 51780
B160   dennebosch               16710
B161   heide                 27380
B162   eikewal als bosch            8620
B163   bosch                 71870
B168   bosch                 12510
B168bis weg                  20020 Wijkerweg
C106   bouwland                1600
C107   weiland                29400
C110   weiland                31090
C110bis wal als bosch              830
C111   weiland                11770
C112   weiland                 6750
C115   bosch                  2230
C121   onbebouwd als weiland         34550
C124   weiland                13190
C128   weiland                32830
C129   weiland                10610
C130   bouwland                9380
C131   weiland                 5150
C147   weg als bosch             12440 Rottegatsteeg
C155   boombosch                690
C196   weg als boombosch           20290
C197   weiland                25890
C198   heide                 33820
C199   heide                 23940
C200   weiland                33220
C201   weiland                16860
C202   weiland                 5200
C203   bouwland                3780
C213   heide                 56530
C214   weg                   6600 Rottegatsteeg
C215   weiland                43090
C217   weiland                15730
C218   weiland                18920
C219   weiland                18790
C226   driest als bouwland           4160
C226bis bosch                  1590
C227   bouwland                3020
C228   eikewal als bosch            260
C229   beplante wal en uitweg als bosch    1580
C230   schapehok                360
C232   bosch                  1850
C233   bouwland                13680
C234   bosch                  2390
C235   bouwland                6150
C236   beplante wal als bosch          530
C237   bouwland                1000
C238   driest als weiland           5270
C239   bouwland                14750
C240   bouwland                5040
C241   weiland                25140
C242   bouwland                22160
C248   bouwland                9050
C284   bouwland                1230
C285   weiland                 6070
C292   weg als heide             24390 Haarweg
C293   eikewal als bosch            940
C294   tuin                   280
C295   huis en erf               3020 Grote Bloemheuvel
C296   eikewal als bosch            260
C297   tuin                  2350
C298   bouwland                50700
C299   eikewal als bosch            3270
C300   bouwland                29860
C300bis eikewal als bosch            900
C301   bosch                  3780
C311   weiland                 1680
C312   tuin                   500
C313   huis en erf               3740 Cruijvoort
C314   bouwland                4700
C315   bouwland                36400
C315bis water als bouwland           4970
C316   boombosch               12060
C317   weg als boombosch           10120 Woudenbergseweg
C318   boombosch               10970
C319   boomgaard                9890
C320   boomgaard                8980
C321   uitweg als boombosch          1290
C321bis bouwland                9090
C322   bouwland                10770
C323   bouwland                11160
C324   bouwland                10320
C325   bouwland                13530
C326   bouwland                16650
C327   eikewal als bosch            1660
C328   water als bosch             1280
C335   water als bouwland           1150
C336   beplante wal als bosch         5870
C337   bosch                  7150
C350   bouwland                16110
C351   heide                  4710
C352   eikewal                 1330
C353   huis en erf               500
C354   tuin                  1160
C355   laan als boombosch           22360
C356   eikewal als bosch            1460
C357   driest als bouwland           5950
C358   eikewal als bosch            1630
C359   heide                 48140
C360   eikewal als bosch            460
C361   tuin                  1740
C362   huis en erf                84
C363   dennebosch               13060
C363bis kreupelbosch               610
C364   kwekerij als bouwland          3980
C365   water                 11000 Kom
C366   weiland                11560
C367   dennebosch               35970
C368   weiland                10670
C369   beplante wal als bosch          520
C370   water als bosch             1460
C371   huis en erf               770 Blauwe Huis
C372   tuin                  1200
C373   bouwland                31810
C374   bosch                  2520
C376   dennebosch               12450
C377   eikewal als bosch            6550
C378   bouwland                23240
C379   bouwland                5880
C380   bouwland                13510
C381   wal als bosch              1600
C382   water als bosch             7620
C383   kreupelbosch als bosch         12000
C384   wal als bosch              4770
C385   bosch                 14400
C386   kreupelbosch als heide         14830
C387   kreupelbosch als heide         39540
C388   bosch                 46280
C389   weiland als heide            5610
C390   weiland als heide            7380
C391   weiland als heide            3470
C392   weiland als heide            4790
C393   weiland als heide            2560
C394   weiland als heide           21950
C395   weiland als heide            9340
C396   weiland als heide            9460
C397   weg als bosch              9690 Koudelaan
C398   heide                  1390
C399   weiland                 1480
C400   weiland                 4770
C401   huis                   380 Koudhoorn
C402   weiland als heide            9020
C403   weiland als heide            9680
C404   weiland als heide            9900
C405   weiland als heide            9400
C406   weiland als heide            8630
C407   weiland als heide           10120
C408   dennebosch               13190
C409   dennebosch               8910
C410   dennebosch               10720
C410bis eikewal als bosch            2350
C411   dennebosch               7200
C412   dennebosch               34190
C413   eikebosch               50550
C415b  wal als bosch              870
C432   weg                   2800 Griftdijk
C443   weg                   4890
C443bis heide                  3480
C444   eikewal als bosch           11260
C445   bouwland                23080
C446   weg als bosch              2240
C447   eikewal als bosch            2570
C448   bouwland                9330
C455   bouwland                7240
C456   weg als bouwland             830
C457   bouwland                3080
C458   eikewal als bosch            1560
C459   bouwland                4510
C460   huis en erf               2390 Groot Altena
C461   tuin                  1430
C462   bosch                  135
C463   weiland                 3470
C464   bouwland                 810
C465   eikewal als bosch            1370
C466   bouwland                55790
C467   weg als bouwland            1030
C468   bouwland                36980
C469   heide                 39100
C470   heide                 49410
C471   heide                 85980
C472   heide                 157150
C477   tuin                  3340
C478   wal als bosch              1270
C479   huis en erf                63 Koedam
C480   weg                   400 Oude Scherpenzeelseweg
C481   dennebosch               15240
C482   beplante wal als bosch         5800
C483   bouwland                24680
C484   dennebosch               3990
C485   tuin                   720
C486   tuin                   480
C487   bouwland                1520
C488   huis en erf               1760 Kleine Valkeneng
C489   bouwland                2620
C490   weiland                 3380
C491   bouwland                10130
C492   bosch                  4210
C511   bosch                 81240
C511bis weg                   2590
C512   bosch                 41260
C513   bouwland               150900
C514   heide                  2680
C515   beplante wal als bosch         5450
C516   woestland als heide           8350
C517   schapehok                160
C518   tuin                   220
C519   huis en erf               4570 Grote Valkeneng
C520   tuin                  1790
C521   uitweg als bouwland           750
C522   bouwland                14350
C523   heide                  3720
C524   bosch                  5160
C525   heide                  2000
C526   weg                   2700
C527   bosch                 164990
C528   laantje als bosch            1660
C529   bosch                 19800
C530   dennebosch               19810
C531   laan als heide             1720
C532   dennebosch               20990
C533   heide                  2880
C534   heide                  3020
C535   bosch                 95590
C536   bosch                 138350 De Pol
C537   bouwland                24400
C538   bouwland                11640
C539   weg als bosch              1000
C540   weiland                23960
C541   bosch en terrein van vermaak      35570
C542   tuin                  1030
C543   huis en erf                60
C544   bouwland                10060
C545   water als bouwland           1520
C546   bosch van vermaak            7770
C547   lanen van vermaak            2430
C548   bosch van vermaak            8070
C549   water als bouwland           1540
C550   stal en erf als bouwland        2640
C551   huis en erf               430 Kasteel
C552   water als bouwland           6650 Gracht
C553   tuin                  6030
C554   tuin                  6550
C555   bosch van vermaak            8070
C556   bouwland                15040
C557   bouwland                12750
C558   bosch van vermaak           10650
C559   bepante wal als boombosch        4620
C560   boombosch                1850
C561   weg                  18850
C562   boombosch                4400
C563   bosch                 10490
C564   bepante wal als bosch          2330
C565   bouwland                33850
C566   bouwland                14310
C567   bosch                  760
C568   uitweg als bouwland           410
C569   bosch                  650
C570   bouwland                10550
C571   bouwland                10790
C572   bosch                  2150
C573   bepante wal als bosch         11510
C574   onbebouwd als bosch          17720
C575   onbebouwd als bosch          17800
C225   boombosch                570
C225a  bouwland                5160
C225b  heide                  1370
    
Bevolkingsregister Maarn 1850:
Geertruida woont met haar stiefbroers Barend en Aalt in Huis 1 te Maarsbergen, ze vertrekt 30-10[-????] naar Amsterdam en verblijft vanaf 10-12-1851, 29-11-852 en 30-11-1853 tijdelijk in Amsterdam
Bevolkingsregister Maarn 1850:
Gijsje Harskamp, de onechte dochter van Jan Andries du Bois woont in bij Gerrit van Donkelaar en zijn gezin in Huis 7 te Maarsbergen.
Ze vertrekt 12-5-1853 om te trouwen.
Bevolkingsregister Maarn 1860:
Geertruida komt op 3-5-1870 aan uit Amsterdam woont met haar stiefbroer Aalt in Huis B12 te Maarsbergen.
Bevolkingsregister Maarn 1870:
Geertruida woont met haar stiefbroer Aalt in Huis B12 te Maarsbergen.
Geertruida vertrekt 14-12-1871 naar Amsterdam en komt 24-5-1872 weer terug.
Bevolkingsregister Maarn 1880:
Aalt woont met zijn halfzuster Geertruida in Huis B12 - B15 te Maarsbergen.
Geertruida vertrekt 27-11-1881 naar Arnhem.
De familie Du Bois in Maarsbergen pg 19, 27
Beschrijft de relatie van Jan Andries met Gijsbertje.

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2009