Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Aart Hendricksz (van Maren)

Zoon van Hendrik Petersz en Kuijntje Hendriks Dekker, gedoopt 14-8-1712 Doorn, begraven 4-3-1773 Doorn

Trouwt 15-1-1747 Doorn Merritjen (Maria) Claessen Dekker, dochter van Claes Hendricksz Dekker en Elsje Jans Bosch, geboren Maarn en gedoopt 21-5-1724 Doorn, begraven 28-10-1779 Doorn

Kinderen:

 1. Hendrik Aartse van Maren, geboren Maarn en gedoopt 21-1-1748 Doorn, overleden Maarn en begraven 9-9-1806 Doorn, ongehuwd
 2. Nicolaas Aartsz van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 16-4-1750 Doorn, overleden 28-1-1837 Doorn [3]
 3. Keuntje van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 25-2-1753 Doorn, begraven 28-5-1765 Doorn
 4. Elsje van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 10-8-1755 Doorn, begraven 1-4-1800 Doorn
 5. Arie van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 13-11-1757 Doorn, begraven 27-5-1808 Doorn
 6. Maria Aartse van Maren, geboren Maarn en gedoopt 23-3-1760 Doorn, overleden 11-4-1822 Maarn [5]
  Ondertrouw 4-12-1808 Maarn, trouwt 1-1-1809 Doorn Rijk Jansz van Egdom, zoon van Jan Rijksz van Egdom en Maria van Ekeris, gedoopt 14-12-1755 Woudenberg, overleden 12-8-1833 Maarn [4]
 7. Jan van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 20-2-1763 Doorn, overleden 4-1763 Doorn
 8. Jannigje van Maarn, geboren Maarn en gedoopt 8-7-1764 Doorn, overleden 5-7-1834 Maarn [4]
 9. Cunera (Keuntje) van Maarn (Maren), geboren Maarn en gedoopt 19-4-1767 Doorn, overleden 16-3-1845 Maarn [4], ongehuwd

Bronnen:

Utrechts Archief, kerkeboeken Doorn:
Keuntje overlijdt 12 jaar oud 1764, Elje overlijdt 44 jaar oud sijnde, Jan overlijdt omtrent 6 weken oud.
Ondertrouw Maarn-Maarsbergen 1805-1810
Website WieWasWie
Website Historische Huizen
Aart pacht 1740 - 1773 de hofstede Alendal aan de Planetenbaan in Maarn
Weduwe Maria neemt de pacht over 1773 - 1779
Zoon Hendrik neem de pacht over 1778 - 1806
Website Historische Huizen
De erfgenamen van zoon Hendrik bezitten na 1811 - 1842 de hofstede Alendal aan de Planetenbaan in Maarn.
Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen pg 7
Noemt Aart Hendriksz als eigenaar van een hofstede die later Herdershoef zou gaan heten.
Tiendkaart van Maarn 1751
Aart Hendricksz wordt genoemd als eigenaar van een hofstede op perceel 7a van de Eng (Blok 1).
Hij bezit in het totaal 14 percelen met een oppervlakte van 22m 256r, dat is 19,0985ha in Maarn, 3,4280% van het ontgonnen grondgebied van Maarn.
Overzicht percelen.
Eng 1  1k Bouland                          258
Eng 1  7a De Hofsteede met het Bouwland en de Wallen rondomme
      met d'halve Agterwegh                 4  96
Eng 1  7b Bouwland met de Wallen rondomme            1 593
Eng 1  7c Eijke Bosch: met de Wallen aan de Noord en oostzijde   339
Eng 1  7d Driesland                       1  29
Eng 1  7e Driesveld en bouwland met de wallen rondsomme     2 178
Eng 1  7f Heetveld met de Wallen rondsomme            1 543
Meent  6  Weijland met de halve Steegh              3  53
Birck 11A Bouland met Voorwal en Birkse Steeg          1 155
Birck 11B Bouland                        1 178
Birck 11C Weijland                         119
Birck 11D Bouland                          61
Birck 11E Bouland                        1 311
Birck 11F t Overige gedeelte Heijveld en met Sand bedolven    2 343
    

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2010