Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Jhr Carel Godin

Majoor van het regiment Rodtknechten onder overste Du Tel, zoon van David Godin en Margaretha van Vosbergen, geboren 6-1640 Utrecht, begraven 4-6-1703 Utrecht

Trouwt 5-5-1667 Utrecht met Elisabeth Parmentier, dochter van Anthonis Carel Parmentier en Elisabeth Vivien, geboren 1640, begraven 17-2-1704 Utrecht

Kinderen:

 1. Margaretha Elisabeth Godin, gedoopt 11-5-1668 Utrecht, overleden 29-3-1754 Utrecht
  ondertrouw 3-4-1712 Utrecht met Jan Thiellens, frabriqueur van alle soorten van geblome, coleir & swarte zyden lakenen, directeur van den Levantschen Handel, afslager van de Oude Vischmarkt, boekhouder, zoon van Michiel Tiellens en Catharina van der Ghiessen, gedoopt 21-8-1654 Amsterdam Nieuwe Kerk, overleden 14-2-1724
  Jan was eerder 9-1-1680 gertrouwd met Cornelia ten Grootenhuys, gedoopt 30-8-1654 Amsterdam Nieuwe Kerk, begraven 27-7-1703 Amsterdam Nieuwe Kerk
 2. David Godin, gedoopt 22-5-1670 Utrecht, begraven 1-2-1743 Utrecht
 3. Johanna Louise Godin, gedoopt 11-4-1672 Utrecht, overleden 1750
 4. Anthonia Charlotte Godin, gedoopt 31-1-1675 Utrecht
  trouwt 1702 met Jacob Otto de la Porte
 5. Anthoni Carel Godin, gedoopt 16-4-1677 Utrecht,

Bronnen:

Website www.geni.com
Website Historische Huizen
Carel bezit 1656 - 1703 de hofstede Alendal aan de Planetenbaan in Maarn
Zijn kinderen David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise bezitten het huis 1703 - 1743
Zijn kinderen Margaretha Elisabeth en Johanna Louise bezitten het huis 1743 - 1754.
Hij bezit ook voor 1681-1703 de hofstede Eijkelenburg aan de Dwarsweg te Maarn.
Zijn kinderen David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise bezitten deze hofstede 1703 - 1743.
Zijn dochters Margaretha Elisabeth en Johanna Louise bezitten deze hofstede 1743 - na 1754
Website Historische Huizen
Carel bezit voor 1656 - 1703 de hofstede Birckesteijn aan de Dwarsweg in Maarn.
Website Historische Huizen
Carel's kinderen David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise bezitten voor 1703- 1743 de hofstede Birckesteijn aan de Dwarsweg in Maarn.
Kaart Alendall en Birckesteijn 1670
Carel geeft ws als één van de erfgenamen van David Godin opdracht tot het maken van deze kaart waarop de hofsteden Alendall én Birckesteijn zijn afgebeeld.
Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen pg 7
Noemt jkvr Godin als eigenaar van de hofstede Alendal. NB Mogelijk wordt hier door Demoed/Briedé verwezen naar het latere Aarendal, de (vervallene) hofstede Alendal lag namelijk in het Veen. Maar ook dat klopt niet, het gaat hier waarschijnlijk om het latere boerderijtje Herdershoef, zie de Tiendkaart 1751 hieronder.
Tiendkaart van Maarn 1751
Juffrouw Godin, ook wel genoemd Vro. M: E: Godin Wed. Van Heer Tielens (Margaretha Elisabeth Godin, een kleindochter van David Godin), wordt genoemd als eigenaar van:
een hofstede op perceel 6a van de Eng (Blok 1),
de hofsteede EYCKELENBORGH op perceel 28 van de Haar,
D'Hofsteede genaamt BIRCKESTEYN op perceel 9C van de Birck en
De geweesene hofsteede genaamt ALENDAL op perceel 18a van het Veen
Zij bezit in het totaal 47 percelen met een oppervlakte van 102m 440r, dat is 87,4877ha, 15,7030% van het ontgonnen gebied van Maarn.
Overzicht percelen.
Eng 1  1m  Driesland                                      175
Eng 1  1o  Driesland                                      330
Eng 1  1q  Bouwland met d'halve Wegh                              357
Eng 1  4  Bouwland met d'halve Wegh                             2  46
Eng 1  6a  De hofsteede met de Voorwal en het Bouwland strekkende van de Groote weg tot
       halver Agterwegh                                 5  27
Eng 1  6b  Bouwland met de halve Wegh                            2 364
Eng 1  8a  Driesland en Bouwland strekkende van de Groote Wegh tot agter ter halverwegh   2 108
Eng 1  8b  Bouwland met de halve wegh                            1 103
Eng 2 15  Driesland                                      430
Eng 2 56  Bouwland met d'halve wegh                              533
Eng 2 57  Bouwland                                       287
Eng 2 65  Bouwland en Heetveld                                 366
Eng 2 72A  Driesveld met de Wallen en 't Heetveld met de Wegh                4 495
Eng 2 72B  Bouwland met de Wal                                 561
Eng 2 72C  Heetveld met de Wallen en halve wegh                       1  94
Eng 2 72D  Bouwland met de Wal en halve wegh                          184
Eng 2 72E  Driesland met de Wallen en halve wegh                        320
Eng 2 79  Heetveld, met de bovenwegh en de Wallen aan de West en Noordzijde         6 257
Meent 10  Weijland met de halve Steegh                           4  76
Meent 11A  Weijland met de Kaade jeegens de Heijgraaf                    2 267
Meent 11B  Weijland met dito Kaade en d'halve Steegh                     2 420
Meent 15  Weijland met de halve Steegh                           4  64
Haar  26  Bouwland met de wallen rondom en d'halve Weegen of Steegen aan de Noord en
       Oostzijden                                    4 291
Haar  27A  Bouwland met de halve Steegen en Wallen aan de Noord en Oost zijde, en Westerwal 2 473
Haar  27B  Bouwland met de Wal aan de Westzijde en de Wallen met d'halve Steegen aan d'Oost
       en Zuijdzijde                                   3 224
Haar  28a  De hofsteede EYCKELENBORGH, met de Heijgraaf, de Wallen en halve Steegen aan
       de West en Noord zijde                              3 134
Haar  28b  Weijland met de Heijgraaff                            1 208
Haar  28c  Bouw en Weijland met de Heijgraaf en d'halve Steegh ten Zuijden          1 224
Haar  28d  Bouwland met de Wallen en halve Steegen ten Zuijden en Westen           2 191
Birck  9A  De Noorder Steegh en de Wallen aan de Weederzijden en Voor met de Birkse Steegh  5 299
Birck  9B  Bouland met de Wallen ten Oosten, Zuijden en Westen en de Birkse Steegh      1  77
Birck  9C  D'Hofsteede genaamt BirckESTEYN met de Wallen voor en agter en de Birkse Steegh   282
Birck  9D  Bouland en Eijke Bosch met de Wallen rondom en de Birkse Steegh          1  77
Birck  9E  Bouland met de Wallen aan de Zuijd en West zijde met de halve Steegh       1 372
Birck  9F  Bouland met de Wallen ten Zuijden, Westen en Noorden en de halve Steegh      1 337
Birck  9G  Bouland met de Wallen aan de Zuijd en West zijde en halve Steegh         2 177
Birck  9H  Bouland met de Wallen ten Zuijden, Westen en Noorden en halve Steegh       2 200
Birck  9I  Heetveld met de Wallen aan de Zuijd en Westzijde en halve Steegh         1 433
Birck  9K  Bouland met de Wal ten Zuijden en halve Steegh                    395
Birck  9L  Bouland met de Wallen ten Zuijden en Noorden en de halve Steegh           410
Birck  9M  Heetveld met de Wallen ten Zuijden, Westen en Noorden met de halve Steegh     1 540
Birck  9N  Het overige gedeelte van gem: Hofsteede thans verstooven en met Sand en
       Heuvels bedolven                                 3 216
Veen  18a  De geweesene hofsteede genaamt ALENDAL met de Dries en Heetvelden en Wallen    3 436
Veen  18b  Dries en Heetvelden met de Wallen te Westerzijde                 2 422
Veen  18c  Dries en Heetvelden met de Wallen rondom                     3 105
Veen  18d  Dries en Heetvelden met de Wallen aan beijde zijden                2 364
Veen  18e  t Geweesene Birkse Bosch met de Wallen aan drie zijden              2 289
    

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2013