Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Eger (Egar) baron Tamminga

Lid van de Saten Generaal van Nederland, ambachtsheer van Maarn en Maarsbergen, zoon van Eylco Tamminga en Aldegonda Eek, gedoopt 22-8-1683 Groningen, overleden 12-2-1752 's Gravenhage

Ondertrouwt 6-3-1718 Utrecht, trouwt 14-3 Groningen, trouwt 23-3 De Bilt met Isabella Sophia van der Muelen, dochter van Willem baron van der Muelen en Clara Magdalena de Marez, gedoopt 15-12-1693 Utrecht, overleden 29-1-1722 's Gravenhage en begraven 9-2 Utrecht

Kinderen:

 1. Constance (Constantia) Clara Tamminga, vrouwe van Maarsbergen, geboren 6-1-1720 Maarsbergen, overleden 12-8-1753 Jutphaas

Bronnen:

De Erfenis van ridder Fulco pg120/1
Website Historische Huizen
Eger en Isabella Sophia bezitten 1719 - 1752 in Maarsbergen:
Website Historische Huizen
Eger is eigenaar 1719 - 1752 van hofstede, herberg en vergaderhuis De Plattenberg aan de Amersfoortseweg in Maarn
Website Historische Huizen
Eger bezit 1743 -1752 de hofstede Mandersloot aan Brummelsbergen in Maarn
Website Historische Huizen
Eger bezit 1719 -1752 de hofstede Steenbeek aan Het Steenbeek in Maarn
Website Historische Huizen
Eger bezit 1719 -1752 Het Kooijhuisje in Maarsbergen
Website Historische Huizen
Eger bezit ca 1735 - 1752 de arbeiderswoning Koudhoorn aan de Koudelaan in Maarsbergen
Tiendkaart van Maarn 1751
Eger baron Tamminga wordt aangeduid als D'Heer van Maersbergen en is eigenaar van:
een hofstede op perceel 12a van de Eng (Blok 1),
D'hofstede van de Herberge oft Geregtshuijs op perceel 1 van de Eng (Blok 2) waartoe ook gedeelten op perceel 2 en 3 behoorden, voorganger van (Groot) Plattenberg
een vervallene Hofsteede op perceel 9a van de Eng (Blok2),
de hofsteede genaamt MANDERSLOOT op perceel 21 van de Haar en
een Hofsteede op perceel 6T van de Birck die niet op de kaart is getekend.
Hij bezit in het totaal 111 percelen met een totaal oppervlakte van 242m 553r, dat is 206,8721 ha, 37,1566% van het ontgonnen gebied van Maarn.
Overzicht percelen.
Eng 1  1q  Driesland met d'halve Wegh                      261
Eng 1  7g  Dries en Heetveld met de Wallen rondsomme             1 429
Eng 1 10d  Driesveld en halve Wegh                       197
Eng 1 12a  Bouwland met de wallen rondom                    266
Eng 1 12b  de Hofsteede                             218
Eng 1 12c  Bouwland met de Xuijder wal                      98
Eng 1 12d  Bouwland met de wallen rondom en d'halve Agterwegh        2 148
Eng 1 12e  Driesland met uts:                        1  58
Eng 1 12f  Bouwland                               390
Eng 2  1  Eijkebosch met d'Hofstede van de Herberge oft Geregtshuijs, met
       de geheele Buursteegh                       2 457
Eng 2  2  Bouland, en 't gedeelte van de Hofstede met de gehele Zuijderwal 3 476
Eng 2  3  Bouland, en het andere gedeelte van d'Hofsteede voor
       't zelve met den Noorderwal                    4 351
Eng 2  4  Bouland met de Noorderwal                     4 328
Eng 2  5  Bouland met de Noorderwal                     3 512
Eng 2  9a  Driesland met de vervalle Hofsteede, Steeg en Zuijder en
       Wester wallen                           1 162
Eng 2  9b  Bouwland en Zuijderwal                      1 259
Eng 2  9c  Driesvelt, met de Zuijderwal en de Duijnen Daaragter       1  90
Eng 2 10A  Driesland met de Wallen ten weederzijde              1 161
Eng 2 10B  Utsupra                              1 343
Eng 2 10C  Eijkebosch, Heetvelt, en Wallen met de Duijnen daaragter       579
Eng 2 11  Heetveld, met de wallen rondom en de Duijnen daar agter      5 146
Eng 2 12  Bouwland met de Buursteegh                    1 346
Eng 2 13  Driesland met de Wallen rondomme                 1 512
Eng 2 17  Driesland met de Wallen rondsomme                 1 256
Eng 2 19  Heetveld met de wallen rondsomme                 2 441
Eng 2 20  Driesland                             1  31
Eng 2 21  Heetveld met d'Amersfoortse bovenwegh               1 510
Eng 2 22  Driesland                              168
Eng 2 24  Driesland                              171
Eng 2 25  Bouwland                             2 115
Eng 2 27  Bouwland                               216
Eng 2 28  Driesland                              532
Eng 2 30  Bouwland                               258
Eng 2 31  Driesland                              424
Eng 2 32  Bouwland                             2 277
Eng 2 33  Driesland                              495
Eng 2 34  Bouwland                               295
Eng 2 37  Driesland                             1 594
Eng 2 40a  Driesveld met de Wallen                       317
Eng 2 40b  Heetveld met de Wallen                      1 556
Eng 2 40c  Heetveld met de Wallen                      1 290
Eng 2 41  Bouwland met de halve Wegh                      205
Eng 2 42a  Driesland met d'halve Wegh                    1 245
Eng 2 42b  Heetveld met de Wegh                         442
Eng 2 45  Dries en Heetveld met de boven en halve benedenwegh        1  40
Eng 2 47  Driesland met Heetveld met de boven en halve benedenwegh       598
Eng 2 51  Driesland met de halve weegen                   2 442
Eng 2 53  Driesland met d'halve wegh                      191
Eng 2 55  Driesland met d'halve wegh                      462
Eng 2 58  Driesveld                              116
Eng 2 60  Driesveld                              365
Eng 2 61  Bouwland                               394
Eng 2 68  Driesland met d'halve wegh                      508
Eng 2 73b  Driesland                             1 282
Eng 2 75  met de Wallen, aan d'Oostzijde en Westzijde             464
Meent  4  Weijland met de halve Steegh                   3  31
Meent 13  Weijland met de halve Steegh                   5 206
Meent 14  Weijland met de halve Steegh                   5 261
Meent 16  Weijland met de halve Steegh                   4 106
Meent 17  Weijland met de halve Steegh                   4  48
Meent 18  Weijland met de halve Steegh                   3 544
Haar  21a  Weijland met de steegh en d'halve Wegh              1 370
Haar  21b  De hofsteede genaamt MANDERSLOOT met de Steegen en Annexen    1 144
Haar  21c  Bouwland met de Wallen ten Noordwesten en Zuijdwesten en de
       halve wegh                            2 160
Haar  21d  Weijland                               552
Haar  21e  Bouwland met de Wallen en de halve wegh               276
Haar  22  Bouwland met de halve wegen of Steegen              1 561
Haar  23A  Driesland met d'halve steegh en de Wallen ten Oosten en Zuijden  1 450
Haar  23B  Driesland met de Wal ten Zuijden                 2  29
Haar  23C  Omgeploegt Heetveld met de Wal ten zuijden              391
Haar  23D  Omgeploegt Heetveld en de Wallen ten Zuijden en Westen        413
Haar  24a  Driesland met Noorder en Oosterwal met d'halve Steegh       2 470
Haar  24b  Driesland met de Wal ten westen                   376
Haar  24c  Driesland met de Wallen ten Noorden en Westen            500
Haar  25  Driesveld met d'halve Oostersteeg en de Wallen voor en agter     594
Birck  6A  Heetveld met de Wallen ten Noorden en Oosten, en den Birkse
       Steegh                              3 394
Birck  6B  Heetveld ten deele omgeploegt met de Birkse Steeg de Wallen ten
       Oosten en Zuijden en d’opgaande of Middel Steegh met de Wallen
       ter weederzijde van deselve                    4  14
Birck  6C  Heetveld                               471
Birck  6D  Bouwland                             1 156
Birck  6E  Moeras                                149
Birck  6F  Heetveld met de Middelsteeg en Wallen daar neevens        2 102
Birck  6G  Bouwland met de Wal ten Zuijden                   328
Birck  6H  Bouwland met de Wal ten Zuijden                   420
Birck  6I  Heetveld en Wal daar neevens                     287
Birck  6K  Heetveld met de Wallen ten Noorden en Westen           2 117
Birck  6L  Heetveld met de Wallen ten Noorden en Westen           2  38
Birck  6M  Heetveld met de Middelsteegh en de Wallen daar beneevens met de
       Wal aan de Zuijdzijde                       1 345
Birck  6N  Heetveld met uts, en nog de Wal ten Westen            1 156
Birck  6O  Driesland en de Noorderwal                      286
Birck  6P  Bouland                               136
Birck  6Q  Bouland met de Noorder en Westerwal                 337
Birck  6R  Bouland                               486
Birck  6S  Bouland met de Zuijderwal en d'opgaande Steegh met de wallen ten
       weederzijde van deselve                      3 235
Birck  6T  Hofsteede met de Wallen aan 3 zijden, zijnde aan het eijnd ten
       deelen Bosch                           3 250
Birck 10a  Bouw- en Weijland met de Voorwal en Birkse Steeg         4 382
Birck 10b  Birkse Bosch                             217
Birck 10c  Het overige gedeelte verstooven en met Sand en Heuvels bedolven  1 570
Birck 12c  Heetveld met de Steegh ten Noorden, de Wallen aan d’Oost, Zuijd
       en Westzijden en d'halve Koesteeg ten Zuijden          15 362
Birck 12d  Het overige Heijveld, Duijnen en d'halve Koeij Steegh      12 329
Veen  13  Heetveld                             15 103
Veen  20A  Bouland                              2 443
Veen  20B  Heet en Driesveld                         4 472
Veen  22a  Driesveld met de Birckse en halve Koeijsteeg en de Wallen aan
       Noord en Oost zijden                       3 402
Veen  22b  Heetveld met de Wallen aan de Zuijd West en Noordzijde met de
       halve KoeijSteegh                         9 159
Veen  22c  Bouwland                               370
Veen  22d  Geploegt Heetveld &, met de Kooywal                2 243
Veen  22e  Driesland                              354
Veen  22f  Bouwland met de Kooywal                       506
Veen  22g  Geploegt Heetveld met de Kooywal                 1  89
Veen  22h  Heetveld met de Kooy en Westerwal                 1 300
Veen  23  D'Oude vervallen Kooy met de Dries en Heetvelden en de Wallen
       rondom en in deselve met de Hoij en Heetvelden daarnaast aan de
       Noord en de Oostzijde geleegen tot aan de halve Wegh, loopende
       van de Steegh van de Hofsteede Mandersloot genaamt naar de
       Maarnsche dijk te saamen                     12 176
    
De erfenis van ridder Fulco pg 136

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020