Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg

Lid van de ridderschap en gedeputeerde staten van Utrecht, kamerheer ibd des Konings, heer van Sandenburg, zoon van Willem Godard van Lynden en Anna Wilhelmina Des H R rijksgravin van Hogendorp, geboren 20-2-1767 Den Haag, overleden 3-8-1850 Utrecht [704]

Trouwt 31-10-1797 Zeist [114] Bernadina Maria de Beaufort, dochter van Joachim Ferdinand de Beaufort en Anna Digna van Gelre, geboren 21-9-1771 Den Haag, overleden 29-7-1813 Utrecht [828]

Kinderen:

 1. Wilhelmina Ferdinanda Françoise barones van Lynden van Sandenburg, gedoopt 26-8-1798 Utrecht, overleden 12-8-1858 Hilversum [1038, Haarlem 184], ongehuwd
 2. Ferdinanda Anna barones van Lynden, geboren 1-7-1800 en gedoopt 3-8 Utrecht, overleden 22-12-1857 Amsterdam
  Trouwt 22-1-1826 Neerlangbroek [4] Mr Johannes Sebastiaan van Naamen, rechter, lid tweede kamer, zoon van Petrus Johannes van Naamen en Elisabeth Agatha Bisdom, geboren 22-4-1801 Leiden, overleden 29-3-1852 Amsterdam
 3. Frederik August Alexander Carel baron van Lynden, heer van Sandenburg, geboren 18-10-1801 en gedoopt 22-11 Utrecht, overleden 30-6-1855 Neerlangbroek [18, Utrecht 938]
 4. Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg, gedoopt 20-12-1807 Utrecht, overleden 11-4-1885 Nijmegen [233] Hees
 5. Jacob Carel Maria baron van Lynden, kolonel infanterie, geboren 22-7-1813 Utrecht [607], overleden 31-10-1892 Utrecht
  Trouwt 9-2-1842 Den Haag [39] Lucile Agnes Knuijser de Meij, dochter van Leender Peter Knuijser de Meij en Agnes Louise Pinet, geboren 24-1-1819 Ossendrecht [3], overleden 20-1-1900 Utrecht

Bronnen:

Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen pg 4-9
Gijsbert koopt 14-3-1821 de hofstede Eickelenburgh samen met de hofstede Birckesteijn van Mr Johan Adriaan van Westrenen.
Hij koopt in 1810 hofstede De Pol van J van Garderen.
Kadaster Maarn 1832
Gijsbert bezit in 1832 perceel A215 met huis en erf op de Maarnse Eng | Bovenste Blok, waarschijnlijk de hofstede Aarendal
en perceel A222 met huis en erf op de Maarnse Eng | Bovenste Blok, waarschijnlijk hofstede De Pol
en perceel A198 met huis en erf in de Birck / Hoog Kanje
en perceel A426 met huis en erf in de Birck / Laag Kanje
en perceel A342 met huis en erf in de Birck, hofstede Birckesteijn
en perceel A510 met huis en erf in de Haar, hofstede Eijckelenburgh
Hij bezit in het totaal 238 percelen met een oppervlakte van 283,6574ha, dat is 11,3090% van het totale oppervlakte van Maarn. Daarmee is hij de grootste particuliere grondbezitter van Maarn.
Overzicht percelen:
A018   beplanting langs de weg als bosch  2490
A020   beplanting langs de weg als bosch  3020
A021   dennebosch             80980
A024   dennebosch             61120
A026   dennebosch              4620
A028   dennebosch             43220
A029   dennebosch             75540
A030   bosch                70230
A031   dennebosch             49450
A032   dennebosch              8620
A033   bouwland               8640
A034   heide                2090
A036   driest als bouwland         4030
A037   heide                18210
A038   bouwland              25760
A039   bouwland              33110
A040   schapehok               77
A041   woestland als bouwland       10800
A042   dennebosch              6970
A043   weg                 1000
A044   heide                5640
A045   wal als bosch            5610
A046   bosch                27370
A058   heide                52660
A070   dennebosch             17110
A073   dennebosch             37280
A096   driest als bouwland         34630
A097   heide                16000
A098   heide                15840
A106   heide                4540
A124   weg                 1740 Amersfoortseweg
A125   driestland als bouwland       67410
A126   dennebosch              2530
A127   wegen                3540
A128   heide                4950
A129   schapendrift als heide        2050
A129bis schapendrift als heide        1220
A130   schapendrift als heide        240
A131   heide                1240
A132   heide                21100
A133   heide                32540
A134   heide               211370
A135   driest als bouwland         19380
A136   beplante wal als bosch        290
A137   beplante wal als bosch        890
A138   heide                19530
A139   beplante wal als bosch        1000
A140   heide                6640
A141   weg als heide             240
A142   beplante wal als bosch        2320
A143   bouwland               9840
A144   bouwland              12590
A147   schapendrift als heide        7620
A158   dennebosch             22750
A162   driest als bouwland         7140
A169   heide                1140
A170   dennebosch              2730
A171   heide                1730
A173   driest als bouwland         68060
A174   beplante wal als bosch        2690
A175   driest als bouwland         12160
A176   bosch                16760
A177   dennebosch              2200
A185   bouwland               8510
A203   weg                  250 Maarnse Grindweg
A204   bouwland              16100
A213   bouwland               2960
A214   tuin                 760
A215   huis en erf              520 Aarendal
A216   tuin                 117
A217   woestland als heide         5210
A218   schapehok               91
A219   weg als bosch            1130
A220   bouwland              31520
A221   bouwland              30720
A222   huis en erf             2450 De Pol
A223   erf als bouwland           660
A224   bosch                3870
A254   heide                6340
A255   bouwland               600
A256   bouwland               6990
A257   bouwland              29840
A258   bouwland               9710
A259   heide                3570
A260   beplante wal als bosch        4280
A261   beplante wal als bosch        3710
A262   bouwland               3610
A263   heide                2100
A266   heide                5520
A267   heide                30870
A276   heide                12280
A277   heide                7370
A278   bouwland              13770
A279   bouwland              18280
A280   weg als heide             720 Planetenbaan
A281   wal als heide             620
A282   wal als heide            8090
A283   heide                67620
A284   wal als heide            4460
A285   heide                48240
A328   wal als bosch            1160
A329   bouwland               2200
A329bis heide                3100
A330   weg als bouwland           360
A331   bouwland               9940
A331bis eikewal als bouwland         1510
A332   wal als bosch             380
A333   bouwland              15940
A333bis eikewal als bosch          1270
A334   beplante wal als bosch        550
A335   beplante wal als bosch        4380
A336   beplante wal als bosch        790
A337   weiland               10490
A338   beplante wal als bosch        520
A339   bosch                5010
A340   bouwland               3320
A341   tuin                 900
A342   huis en erf             2410 Birckestein
A342bis weg                 1150 Dwarsweg
A343   bouwland               6720
A343bis wal als bosch            2670
A344   bouwland              11110
A344bis eikewal als bosch           790
A345   beplante wal als bosch        500
A346   schapehok               88
A346bis eikewal als bosch          1270
A347   bouwland              16360
A348   beplante wal als bosch        400
A349   beplante wal als bosch        1830
A350   weg als bouwland           5250
A351   bouwland               8230
A351bis bouwland               8120
A352   heide                1040
A353   beplante wal als bosch        620
A354   bosch                33950
A354a  weg                  740 Dwarsweg
A354b  laan als bosch            7620 Droststeeg
A355   bosch                59570
A356   heide                14600
A412   heide                2550
A413   bouwland              27070
A413bis heide                9400
A414   beplante wal als bosch        430
A415   beplante wal als bosch        5260
A416   bouwland              19680
A417   bouwland               5400
A418   weiland               9670
A419   beplante wal als bosch        1760
A420   weg                  910 Dwarsweg
A421   bouwland               6540
A422   bouwland               7750
A423   bouwland               3100
A424   tuin                 2230
A425   boomgaard               880
A426   huis en erf             1700 Laag Kanje
A427   bouwland              16160
A428   bouwland              11920
A429   beplante wal als bosch        610
A430   bouwland               8270
A431   bouwland               8400
A432   beplante wal als bosch        3150
A433   bouwland              25400
A434   schapehok               84
A435   heide                4620
A436   beplante wal als bosch        540
A437   dennebosch              3780
A437bis eikewal als bosch          1370
A438   heide                1770
A439   driest als bouwland         8480
A440   beplante wal als bouwland       760
A441   bouwland              24630
A442   heide                4420
A446   beplante wal als bosch        2820
A449   heide               149780
A450   beplante wal als bosch        1430
A451   heide                7950
A452   heide                6420
A453   beplante wal als bosch        1200
A454   heide                33260
A455   heide                1630
A456   bosch                3460
A457   heide                28210
A458   dennebosch             11350
A459   beplante wal als bosch        4610
A461   bouwland               3590
A462   bouwland               4520
A463   weg als bosch            12660 Laan van Laag Kanje
A464   beplante wal als bosch        230
A465   dennebosch             12080
A466   bouwland               8030
A466bis bouwland               7530
A467   dennebosch              7850
A468   dennebosch              1600
A469   heide                11915
A469bis eikewal als bosch          5460
A470   heide                1560
A475   schapehok               160
A476   heide als bosch            870
A477   heide als bosch            780
A478   bouwland               590
A479   bosch                5470
A507   wegen                7700
A508   beplante wal als bosch        1040
A509   tuin                 900
A510   huis en erf             1880 Eijckelenburg
A511   laan als opgaande boomen       880
A512   water                1380
A513   woestland als weiland         320
A514   boomgaard              1770
A515   weiland                540
A516   weiland               11420
A517   bouwland               7820
A518   bouwland              18960
A519   bouwland              13870
A520   schapehok               112
A521   beplante wal als bosch        5270
A522   bouwland              19200
A523   bouwland              21330
A524   weg                 2280 Meentsteeg
A525   weg                 3510 Dwarsweg
A526   beplante wal als bosch        4310
A527   bouwland              29840
A528   weg                  710
A566   bouwland              11700
A567   weiland               4850
A568   weiland               17100
A569   weg                 1090
A606   weiland               33740
A611   weiland               26210
A612   weg                 1780 Meentsteeg
A613   weiland               33900
A614   weiland                690
A615   weiland               20330
A616   weiland               18630
A617   laan als weiland           2790
A443   huis en erf              460 Hoog Kanje
A444   bouwland               6490
A445   heide                1460
    
Website Historische Huizen
Gijsbert bezit 1819 - 1850 de hofstede Hoog en Laag Kanje aan de Laan van Laag Kanje in Maarn.
Hij bezit 1834 - 1850 hofstede/herberg/regthuys De Plattenberg aan de Amersfoortseweg in Maarn.
Zijn zoon Willem Hendrik laat in 1861 het Huis Plattenberg bouwen.
Gijsbert bezit ook 1821 - 1850 de hofstede Eickelenburgh aan de Dwarsweg in Maarn.
Hij bezit verder nog 1810 - 1850 hofstede Colverschoten / De Pol aan de Hertenlaan in Maarn.
Website Historische Huizen
Gijsbert bezit voor 1832 - 1850 de hofstede Aarendal aan de Kapelweg in Maarn.
Website GenealogieOnline
Maarn Geschiedenis en Architectuur pag 109
Gijsbert bezit voor 1832 - 1850 Maarn Dwarsweg Eickelenburgh
Zijn zoon Willem Hendrik bezit het huis 1850 - 1872

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020