Genealogie Maarn-Maarsbergen - Inleiding Naamlijst


Hendrick Clasen Veenendaal

Buurmeester en schepen van Maarn 1749, zoon van Claes Hendricksen en Cornelia Jans van Aalst, gedoopt 23-5-1680 Veenendaal

Trouwt 15-3-1704 met Maagje Elis van Landaas, dochter van Elis Jansz van Landaes en Elisabeth Jans, geboren ca 1673

Kinderen:

 1. Claes Hendricksz van Veenendaal
 2. Elis Hendricksz van Venendaal, gedoopt 26-12-1706 Doorn, begraven 18-4-1785 Doorn
  trouwt 5-5-1743 Doorn met Gerrigje Willems Westeneng
 3. Cornelia Hendricks van Venendaal, geboren Maarn en gedoopt 9-12-1708 Doorn
 4. Jan Hendricksen van Venendaal, gedoopt 9-11-1710 Doorn, jong overleden
 5. Jan Hendricksen van Venendaal, geboren Maarn en gedoopt 2-4-1713 Woudenberg, begraven 18-4-1797 Scherpenzeel

Bronnen:

Website Historische Huizen
Hendrick bezit ca 1716 - 1765 de hofstede(n) Hoog en Laag Kanje aan de Laan van Laag Kanje in Maarn
Hendrick pacht ook ca 1716 - 1742 deze hofstede(n) (?)
Website Historische Huizen
Hendrik pacht 1704 - na 1744 hofstede De Craelmeestersbouwing aan de Krönerweg in Maarn.
Tiendkaart van Maarn 1751
Hendrik Klaass Veenendaal wordt genoemd als eigenaar van de Hofsteede op de percelen 2M bij Hoog Kanje en 3b bij Laag Kanje.
Hij wordt op de kaart ook genoemd als schepen van Maarn, hij verstrekte in die functie informatie over percelen en eigenaars aan de kaartenmaker M. de Leeuw.
De huidige Laan van Laag Kanje draagt op de kaart de naam 'De Veenendaalse Steeg'.
Hendrik bezit in het totaal 51 percelen met een oppervlakte van 64m 452r, dat is 55,1439 ha, 9,9045% van het ontgonnen gebied van Maarn.
Overzicht percelen.
Eng 1  1n  Bouwland                           78
Eng 1  1p  Bouwland                           358
Eng 1  3  Bouwland met de halve Wegh                1  7
Eng 1  9a  Driesland en Bouwland strekkende van de Groote Wegh tot
       agter ter halverwegh                   3 181
Eng 1  9b  Bouwland met de halve wegh                1 379
Eng 2 16  Driesland                          355
Eng 2 18  Driesland                          508
Eng 2 29  Bouwland                           232
Eng 2 43  Driesveld met de boven en halve benedenwegh        1 447
Eng 2 52  Driesveld met de boven en halve benedenwegh        1  40
Eng 2 59  Driesveld                         1 116
Eng 2 63  Driesveld met de boven en halve benedenweg        1 170
Eng 2 70  Bouwland met d'halve wegh                 1 243
Eng 2 71  Bouwland met d'halve wegh                 1  1
Meent  9  Weijland met de halve Steegh               3 156
Birck  1a  EijkeBosch met de Wallen aan 3 zijden en de Steegh ten
       Noord Oosten                         310
Birck  1b  Bouwland met de Wal ten Noorden               179
Birck  1c  Weijland                           84
Birck  1d  Bouwland                         1 318
Birck  1e  Bouwland                           244
Birck  1f  Bouwland met de Wal ten Oosten                324
Birck  1g  Bouwland met de Wal ten Westen                304
Birck  1h  Heijveld en Duijnen                     297
Birck  2A  't Voorste gedeelte van de Veenendaalsche Steegh     1 150
Birck  2B  't Agterste gedeelte                     291
Birck  2C  Heijveld                           174
Birck  2D  Driesland                        3  351
Birck  2E  Bouwland met de Wallen aan 3 zijden             240
Birck  2F  Bouwland met de Wal ten Noorden                79
Birck  2G  Weijland met de Wal aan de Noordzijde             55
Birck  2H  Bouwland met de Wallen ten Noorden en Westen         517
Birck  2I  Heetveld met de Wallen ten Oosten en Zuijden       1  47
Birck  2K  Bouwland met de Wallen ten Oosten Zuijden en Westen    4  83
Birck  2L  Bouwland met de Wallen ten Zuijden en Westen         390
Birck  2M  de Hofsteede                         139
Birck  2N  Bouland met de Wallen aan de Noord- en de Zuidzijden     323
Birck  2O  Duijnen                           587
Birck  3a  Bouland en de Wal en Steegh ten Oosten          2  76
Birck  3b  Hofsteede cum annexis                    356
Birck  3c  Bouwland en Wal ten Oosten                  257
Birck  3d  Bouwland en Wal ten Westen                2  24
Birck  3e  Bouwland en Wal ten Westen                1 257
Birck  3f  Bouwland                           266
Birck  4A  Bouland met de Voorwal en Steegen ten Oosten en Zuijden  1 333
Birck  4B  Bouland met de Wal ten Westen en de Steeg ten Zuijden   3 161
Birck  4C  Bouland                          2  76
Birck  4D  Bouland                          2 172
Birck  4E  Duijnen                           324
Veen  16a  Heetveld 2/3                       2 293
Veen  16b  Heetveld 2/3                       4  12
Veen  16c  Heetveld 2/3                       2 488
NB Veen 16a, b, c samen met Harmen Jacobss van Maanen
    

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020