Genealogie Familie van Roekel, Bronnen - Inleiding  Naamlijst  Plaatsen


ALB
In maart 2009 dook een oud (Ī1875) album met 50 familie foto's op. Bij een aantal van deze foto's waren in potlood namen geschreven, waaronder van Roekel, en de Vos. Het album was jarenlang in het bezit van Jan Eggenkamp uit Eemnes die op een gegeven moment vond dat het moest terugkeren in de familie. Het album is inmiddels overgedragen aan Henk van Roekel te Hoofddorp die nadere familie is van de oorspronkelijke bezitster.
AZ
"Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen, het historisch kadaster van 1550-1900", door Anton C. Zeven, Rocking Stone, Wageningen 2002, ISBN 90-71249-12-3. Dit is een zeer interessante publicatie van Anton C. Zeven die gedetailleerd laat zien hoe alle percelen in de stad Wageningen in de loop van de tijd ontstaan, veranderd en soms ook weer verdwenen zijn. Daarnaast ook welke huizen er gestaan hebben en wie daarvan eigenaar, huurder en bewoner waren. Deze bewoningsgeschiedenis is ook een schatkamer van genealogische gegevens!
"Who lived where in the inner town of Wageningen", the history of the land registry from 1550-1900, by Anton C. Zeven, Rocking Stone, Wageningen 2002, ISBN 90-71249-12-3. This is a very interesting publication by Anton C. Zeven that in a very detailed manner shows the emergence, change and sometimes disappearance of all parcels of land in the town of Wageningen. It also gives detailed information about the houses and who owned, rented and lived in them. This history of occupation also is a real treasury of genealogical data!
AB
Algemene Begraafplaats / Graveyard
Archival
Archieven in de Vallei en Veluwe.
Het portaal van Gemeentearchief Barneveld en Gemeentearchief Ede
BB
"Het buurtboek van Bennekom 1621-1889", een beschrijving van de buurtgeschiedenis van Bennekom door G. van Roekel, Ede, Uitgeverij MES, Capelle a/d IJssel, 1998, ISBN 90-76061-16-5
"The buurtboek of Bennekom 1621-1889", an account of the history of the neighbourhoods of Bennekom by G. van Roekel, Ede, Uitgeverij MES, Capelle a/d IJssel, 1998, ISBN 90-76061-16-5
BBT (Buurtboek Bennekom)
Via de website van Archival zijn de drie delen van bovenstaand buurtboek en de transcripties (BBT) daarvan in te zien en te downloaden.
BBW
Burgerboeck der Stadt Wageningen 1561-1796 & 1800 en 1802, A. C. Zeven 1984, Publicatie 30 van de Vereniging Veluwse Geslachten
Bongers Family Tree
Zie Genalogie Online.
BW
"Begravenen te Wageningen Augustus 1760 - December 1765", D. Rutgers en A. C. Zeven; "Overlijdens- en begraafboek van Wageningen Februari 1797 - December 1810", H. Koopmans, D. Rutgers en A. C. Zeven; "Lijst van begraven joden te Wageningen 1727-1759", A. C. Zeven; Wageningen 1983, Publicatie 16 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DB
"Bennekom Dopen 1688-1810, Geboorten 1811-1817", D. J. Hillen 1989, Publicatie 112 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DGE
Debra Groen Emery is an enthousiastic genealogist who started the very informative Van Roekel - Van Peursem Family Ancestry Group
DE
"Ede Dopen 1715-1771, Geboorten 1772-1812", D. J. Hillen (1898-1976), Publicatie 50 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DI (Diakonieboek Bennekom)
"Diaconierekeningen van Bennekom 1656-1837", Redactie: Hermien Gijsbertsen, Netty Post, Bertus van de Pol, Ben Luesink, Publicatie 245 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DL
"Lunteren, Dopen & Geboorten 1676-1817", D. J. Hillen 1986, Publicatie 72 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DO
"Otterlo, Doopboeken 1679-1682 en 1690-1817", J. W. van Scherrenburg m.m.v. E. H. J. Somer 1993, Publicatie 178 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DR
"Rhenen, Index op de doopboeken 1634-1812 (hiaat 1638-1641)", G. W. Brouwer-Verheijen 1987, Publicatie 105 van de Vereniging Veluwse Geslachten
DW
"Doopboek van Wageningen 1781-1811", G. Wijngaarden en H. Koopmans, Wageningen 1983, Publicatie 17 van de Vereniging Veluwse Geslachten
EB
"Echte Bennekommers komen vaak van Elders" door de Werkgroep Voorouderonderzoek, Uitgave van de Historische Vereniging Oud Bennekom - 2002
Ede Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Op internet beschikbaar via "Archieven in de Vallei en Veluwe", het portaal van Gemeentearchief Barneveld en Gemeentearchief Ede.
Hier is veel informatie te vinden over gezinnen en waar ze woonden. De gegevens zijn verzameld op kaarten per hoofdpersoon waar indien van toepassing echtgenote(s)/echtgenote(n) worden toegevoegd. Er kunnen dus verdubbelingen optreden. Kinderen worden alleen bij vaders of ongehuwde moeders vermeld. De kerkelijke gezindte is meestal NH = Nederlands Hervormd. Soms is hieraan de aanduiding GerK = Gereformeerde Kerk toegevoegd.
ENVR
Edna Nicholson - van Roekel collected lots of genealogical data about the descendants of Geurt van Roekel. These data are edited and updated by Gearold van Roekel who sent me a copy.
GA
In het Gelders Archief kunnen de volgende primaire bronnen worden geraadpleegd
GABA161
"Rijksarchief in Gelderland, Arnhem, Grafregister Grote Kerk 1738-1811"
GABB579
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Bennekom, Overledenen en begravenen 1742-1782", DTB579
GABB580
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Bennekom, Overledenen en begravenen 1782-1798", DTB580
GABB581
"Ede, a. Bennekom, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente Overledenen 1798-1807", R.B.S. 581
GABB582
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Bennekom, overlijden 1807-1812", D.T.B. 582
GABE589
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ede, overledenen 1785-1817", D.T.B. 589
GABHeelsum1327
"Renkum, a. Heelsum, Nederduits Gereformeerde Gemeente, overledenen 1792-1811", R.B.S. 1327
GABL597, 599
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lunteren, Registers van overledenen en begravenen 1754-1813", D.T.B. 597-599
GABRenkum1345
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, Overledenen met index 1777-1811", D.T.B. 1345
GABW1665.5
"Nederduits Gereformeerde Gemeente Wageningen, Lijst van overleden personen 1782-1793", RBS 1665.5
GABW1666
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Wageningen, Register van overledenen en begravenen 1776-1811", D.T.B. 1666
GABW1677
"Rijksarchief in Gelderland Burgerlijke Gemeente Wageningen, Register van overledenen en begravenen, opgemaakt uit de lijsten, door de aanspreker ter secretarie ingediend en uit de aantekeningen van de koster, 1760-1765 en 1797-1805", D.T.B. 1677
GADA115
"Nederduits Gereformeerde Gemeente Arnhem, dopen (microfiche)"
GADAalten2.2
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente te Aalten, doopboek 1790-1811", DTB2.2
GADB577
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Bennekom, Doopboek 1688-1771", RBS577
GADB578
"Ede a. Bennekom Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek 1772-1810", RBS578
GADBarneveld188
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente te Barneveld, doopboek 1772-1811", DTB 188
GADBeekbergen64.1
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Beekbergen, Doopboek 1700-1768", D.T.B. 64.1
GADDidam454.4
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente te Didam, Doopinschrijvingen 1719-1768, trouwinschrijvingen 1719-1768", D.T.B. 454.4
GADDriel638
"Driel, Nederduits Gereformeerde Gemeente, Doop, Trouwboek 1729-1771"
GADDriel639
"Nederduits Gereformeerde Gemeente te -Elden doopboek 1772-1817, -Driel doopboek 1772-1817"
GADE585
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente te Ede, Kerkeraadsnotulen 1715-1722, Trouwinschrijvingen 1738-1845, Kerkeraadsbesluiten 1709, Doopinschrijvingen 1715-1744, Lidmaten 1719-1744, Trouwinschrijvingen 1719-1738", DTB 585
GADE587
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ede, doopboek 1772-1820", D.T.B. 587 deel I en II
GADEllecom1350
"Rheden, b. Ellecom, Nederduits Gereformeerde Gemeente, doopboek 1772-1810", RBS 1350
GADHarderwijk831
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Harderwijk, doopboek 1743-1792", D.T.B. 831
GADHattem851
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente te Hattem, Doopboek 1673-1811", RBS 851
GADHeelsum1323
"Renkum a. Heelsum Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek 1753-1811", RBS1323/1324
GADHeteren
GADHien485
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Hien, contra doopboek 1772-1811", D.T.B. 485
GADL592
"Rijks Archief Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lunteren, Doopboek 1676-1717, Lidmaten 1676-1717", DTB 592
GADL593
"Rijks Archief Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lunteren, Doopboek 1717-1771", D.T.B. 593
GADL594
"Rijks Archief Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lunteren, Doopboek 1772-1811", D.T.B. 594
GADNijkerk1142
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Nijkerk, doopboek 1765-1794", DTB 1142
GADO602
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Otterlo, doopinschrijvingen 1730-1772, trouwinschrijvingen 1731-1772", DTB 602
GADOchten568
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Ochten, Doopboek 1772-1811", DTB568
GADOldebroek1276
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Oldebroek, Doopboek 1656-1772", DTB1276
GADOosterbeek1330.2
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Oosterbeek, Doopboek 1713-1769", DTB1330.2
GADOpheusden1016.2
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Opheusden, Dopen 1772-1813, 1817", D.T.B. 1016.2 (was 1016)
GADPutten1311.1
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Putten, dopen 1742-1771, trouw 1742-1771", DTB 1311.1
GADPutten1312
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Putten, Doopboek 1772-1801", DTB1312
GADPutten1313
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Putten, Doopboek 1801-1820", DTB1313
GADRandwijk957
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Randwijk, Doopboek 1772-1811", DTB957
GADRenkum1336
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, Doopboek 1719-1752", D.T.B. 1336
GADRenkum1337
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Renkum, Doopboek 1753-1771", DTB1337
GADRenkum1338
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, doopboek 1772-1811", D.T.B. 1338
GADRenkum1339
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, contra doopboek 1772-1811", DTB1339
GADVoorthuizen205
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Voorthuizen, Doopboek 1682-1778", D.T.B. 205
GADW1662
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Wageningen, Doopboek 1688-1780", DTB 1662
GADW1663
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Wageningen, Doopboek 1781-1811", DTB 1663
GALB576.1
"Nederduits Gereformeerde Gemeente te Bennekom (nhg. no. 12), Lidmatenboek 1672-1813", 576.1
GALB576.2
"Nederduits Gereformeerde Gemeente te Bennekom, Lidmatenboek 1772-1861 (nhg. no. 25)", 576.2
GALE586
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ede, Doopinschrijvingen 1745-1771, lidmaten 1744-1803, ondertrouw 1745-1771", D.T.B. 586
GALRenkum1343.2
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, Lidmatenregister 1754-1811", D.T.B. 1343.2
GALRenkum1343.3
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, Lidmatenregister 1772-1862", D.T.B. 1343.3
GATA143
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Arnhem, Huwelijken + overlijden 1708-1811", RBS 143
GATB576
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Bennekom, Doop-, Trouw- en lidmaten 1680-1771", DTB576
GATB583.1, 583.2, 584
"Rijksarchief in Gelderland, Burgerljke Gemeente Bennekom, Trouwboeken van de Huwelijkscomm. 1798-1801, 1803-1811", D.T.B. 583.1 1798-1801, D.T.B. 583.2 1803-1809, D.T.B. 584 1810-1811
GATE586.2
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ede, Trouwboek 1772-1813", D.T.B. 586.2
GATE586.3
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Ede, Trouwboek 1772-1813", D.T.B. 586.3
GATE591
"Rijksarchief in Gelderland, Burgerlijke Gemeente Ede, Trouwboek huwelijkscommissarissen 1796-1811", RBS 591
GATHeelsum1325-1326
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Heelsum, Trouwboek 1754-1810", D.T.B. 1325-1326
GATL595
"Rijks Archief Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Lunteren, Trouwboek 1700-1771", D.T.B. 595
GATNijkerk1160
"Rijksarchief in Gelderland, Nijkerk, Trouwboeken van de Huwelijkscommissarissen 1796-1810", RBS 1160
GATOldebroek1280.1
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Oldebroek, a. Huwelijken 1610-1652, 1772; b Lidmaten 1621-1772; DTB1280.1
GATRenkum1341-1343
"Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Renkum, Trouwboek 1752-1810, contratrouwboek 1772-1810, D.T.B. 1341 blz 1-7, D.T.B. 1342 blz 8-52, D.T.B. 1343 blz 53-118", D.T.B. 1341-1343
GATRenkum1345.1
"Rijksarchief in Gelderland, Burgerlijke Gemeente, huwelijkscommissarissen kerspel Renkum en Oosterbeek", D.T.B. 1345.1
GATW1664
"Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Wageningen, Trouwboek 1737-1810 1811-1815"
GATW1671
"Rijksarchief in Gelderland, Wageningen Burgerlijke Gemeente Trouwboek van de gerechte 1715-1741 gevolgd door trouwakten van Joden voor de magistraat 1772-1780 en huwelijkscommissarissen 1796-1806", D.T.B. 1671
GATW1672-1673
"Rijksarchief in Gelderland, Burgerlijke Gemeente Wageningen, trouwboek 1805-1811", D.T.B. 1674
GATW1674
"Rijksarchief in Gelderland, Burgerlijke Gemeente Wageningen, trouwboek van huwelijkscommissarissen 1807-1811, huwelijks inschrijvingen 1802-1804", D.T.B. 1672-1673
GB
Gemeentelijke Begraafplaats.
Genealogie Deunhouwer
Zie Genalogie Online, deze gegevens zijn inmiddels weer verdwenen ...
Genealogy Richard Remmť
Zie Genalogie Online.
Genealogie Online
Website die vele genealogieŽn bevat waaraan in deze genalogie regelmatig gerefereerd wordt. Vooral de genealogieŽn van middeleeuwen en oudheid bevatten vele onderlinge verschillend.
Genealogie Spaan
Zie Genalogie Online.
GR
"De Familie van Roekel" door E. de Jonge, L. Overduyn, H. J. van Roekel en J. van Roekel
Genealogie van de familie van Roekel, verschenen in 1991. Leverde de basisgegevens voor deze website.
GSCGS
Greater Sioux County Genealogical Society
GV
Genalogie Veenbrink, A. J. van de Pol in Veluwse Geslachten
GVR
Gijsbert van Roekel, de opsteller van deze genealogie
HSC
"A People With Convictions: A History of Sioux Center, Iowa 1870-1991" Compiled by the Sioux Center Centennial Publication Committee, Sioux Center, Iowa 1991, ISBN: 0-88107-186-2
HV1
De herengoederen op de Veluwe, Deel 1, De herengoederen in de gemeenten Ede en Barneveld, samengesteld door E. de Jonge (coŲrdinato en eindredacteur) en B. J. van den Enk (eindredacteur), uigave van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld september 1990
IAGenWeb
The IAGenWeb Project is a rich source of genealogical information from Iowa in the USA.
IR
Immigration Records waarin kan worden opgezocht wie er vanuit Nederland naar Amerika emigreerde.
Immigration Records giving information about the people that emigrated from the Netherlands to North America.
IVR
In een brief van 10-5-2005 stuurt Irene van Roekel een door haar broer Willem opgestelde genealogie op waarin met name de tak van Willem van Roekel verder is uitgewerkt.
JB
Jan Bruinsma, deed onder andere onderzoek naar de Limburgse tak van de familie van Roekel.
JHHR
John Herbert (Hill) Van Roekel, doet onderzoek naar zijn familie in de USA.
JS
Jaap Steenbeek, doet onder andere onderzoek naar voorouders met de naam van Roekel.
KAGEde
"Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Ede" door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, Arnhem 1995
KS
"Kwartierstatenboek", Redactie: R. Klaassen & E. Schurink, Index en Layout: G. Docter, Publicatie 230 van de Vereniging Veluwse Geslachten.
Kwartierstaat van der Stelt-Verberg
Zie Genealogie Online.
LOO
Genealogie van het Wageningse geslacht Looijen, Looije, Looye, Looyť, nakomelingen van Lodewijck/Loij/Loeij Jacobs wonende in Achterberg bij Rhenen, Herziening van de uitgave: juli 1992 door C. 't Hart 2008
MVC
Maynard van Roekel leverde veel gegevens over de van Roekels in de USA, veel daarvan kwam ook van Clint van Roekel
Maynard van Roekel delivered lots of data about the Van Roekels in the USA, much of these data came from Clint van Roekel
Nergena 'De duizendjarige geschiedenis van het landgoed "DE NERGENA" temidden van de polders van WAGENINGEN en BENNEKOM' door Ir. J. J. Dijkveld Stol l. i. Wageningen
NVDW
Nancy Van Roekel woont in US IA Pella en doet genealogisch onderzoek naar de familie van Roekel. Van haar zijn een aantal verhalen uit de eerste hand van familieleden die nog in Pella en omgeving wonen en en leven.
Nancy Van Roekel lives in US IA Pella and works on the genealogy of the Van Roekel family. From her are a number of first-hand stories from members of the Van Roekel family still living in and around Pella.
PE
De Heer P. J. de Penning uit Zwijndrecht bracht, onder meer, veel gegevens over de familie Ro(o)se(n)boom (ook: Ro(o)ze(n)boom) bijeen. Geurt Hendriksen uit Ederveen leende mij een exemplaar van deze genealogie waarin eigen uitbreidingen en een bladnummering.
Stamboom Adam Wessels
Zie Genalogie Online.
Stamboom de Groot uit Kampen
Zie Genalogie Online.
Stamboom de Koning
Zie Genalogie Online.
Stamboom Hintjes
Zie Genalogie Online.
Stamboom Schilt-Paans
Zie Genalogie Online.
Stamboom Hacking
Zie Genalogie Online.
Stamboom I D M De Vries
Zie Genalogie Online, een zeer uitgebreide genealogie met veel details over adel en vorstenhuizen tot ver in de oudheid.
Stamboom Jansen
Zie Genalogie Online.
Stamboom Jellema
Zie Genalogie Online.
Stamboom Karels-Hulsbos
Zie Genalogie Online.
Stamboom Klumpers
Zie Genalogie Online.
Stamboom Kreijkes
Zie Genalogie Online.
Stamboom Kyle Willemsen
Zie Genalogie Online.
Stamboom Linders
Zie Genalogie Online.
Stamboom Lokhorst
Zie Genalogie Online.
Stamboom Reynaerdts-Speth
Zie Genalogie Online.
Stamboom Russchenberg
Zie Genalogie Online.
Stamboom Schilt-Paans
Zie Genalogie Online.
Stamboom ter Maten
Zie Genalogie Online.
Stamboom van der Poel
Zie Genalogie Online.
Stamboom van Dijk
Zie Genalogie Online.
Stamboom Veenendaal en van Barneveld
Zie Genalogie Online.
Stamboom Volbeda
Zie Genalogie Online.
Stamboom Wim van der Linden
Zie Genalogie Online.
TB
"Bennekom, Huwelijken 1680-1817", D. J. Hillen (1898-1976) 1989, Publicatie 113 van de Vereniging Veluwse Geslachten
TE
"Huwelijken in Ede 1719-1810, Kerk van Ede 1719-1796, Huw. Commissarissen 1797-1810", D. J. Hillen (1898-1976), Publicatie 38 van de Vereniging Veluwse Geslachten
TL
"Lunteren, Trouwboek 1700-1817", D. J. Hillen 1986, Publicatie 71 van de Vereniging Veluwse Geslachten
TR
"Rhenen, Huwelijken 1630-1811, Alfabetische klapper van de fiches", G. W. Brouwer-Verheijen, 1987, Publicatie 106 van de Vereniging Veluwse Geslachten
TV
"Veenendaal Huwelijken 1672-1689 en 1701-1811", M. J. van Dijken 1990, Publicatie 93 van de Vereniging Veluwse Geslachten
TW
"Trouwboek der Huwelijkscommissarissen der Stadt Wageningen 1807-1811 (en 1802)", D. Rutgers en A. C. Zeven, 1984, Publicatie 31 van de Vereniging Veluwse Geslachten
UA
In het Het Utrechts Archief kunnen de volgende primaire bronnen worden geraadpleegd
UABV178
"Overlijden Veenendaal 1783-1796, 1802-1811"
UADDoorn69
"Dopen Doorn (inclusief Maarn en Maarsbergen) 1674-1824"
UADR160-161
"Dopen Rhenen 1703-1762, 1762-1812"
UADU18
"Dopen Utrecht augustus 1802 - juni 1811"
UADV172-175
"Dopen Veenendaal 17-1-1732, 1733-1756, 1757-1785, 1786-1811"
UADVreeland182
"Dopen Vreeland 1619-1811"
UADZeist229
"Dopen Zeist 1658-1812"
UATR164
"Huwelijken Rhenen 1743-1811"
UATV177
"Huwelijken Veenendaal 1728-1810, 1811"
USGenWeb
The USGenWeb Project is a rich source of free genealogical information from the USA.
VG
Orgaan van de Vereniging Veluwse Geslachten
VTR
Volkstelling Rhenen
VVG
De Vereniging Veluwse Geslachten publiceerde vele genealogische gegevens. Er wordt op de gezinspagina's aan gerefereerd door VVGnn waarbij nn het publicatienummer is.
West-Europesche Adel
Zie Genealogie Online
WieWasWiw
Snel zoeken naar uw voorouders in Nederland!
WorldGenWeb
The WorldGenWeb Project is a non-profit, volunteer based organization dedicated to providing genealogical and historical records and resources for world-wide access

© Gijs van Roekel, Maarn 2005