Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Ruurt Haringhs Roorda [KRL-1552207488]

Zoon van Haringh Sybrens Roorda en Popck Bonga thoe Bongahuis, geboren voor 1042 Tzummarum, overleden na 1101

Trouwt 1085 Kubaard Ansck Joannama Sijts Camstra [KRL-1552207489], geboren ca 1065 Kubaard, overleden na 1101

Kinderen:

  1. Goffe Ruurds Roorda thoe Berlikum en Spannum [KRL-776103744], geboren 1085 Berlikum, overleden 1141 Spannum
  2. Johan Ruurts Roorda thoe Tjummarum en Kubaard, geboren 1101 Tzummarum, overleden 1152 Kubaard
    Trouwt ca 1130 Eets Gerbranda, geboren 1110

Bronnen:

GenealogieOnline Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel

© Gijs van Roekel, Maarn 2023 - Ga naar begin