Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Goffe Ruurds Roorda thoe Berlikum en Spannum [776103744]

Zoon van Ruurt Haringhs Roorda en Ansck Joannama Sijts Camstra, geboren 1085 Berlikum, overleden 1141 Spannum

Trouwt Claer Fredericksdr Adelen [KRL-776103745], dochter van Frederick Adelen en NN, geboren 1090, overleden 1180 Oosterbierum

Kinderen:

  1. Godfriedt Goffes Roorda, geboren 1120, overleden 1180 Oosterbierum
  2. Frans Goffes "De Oude" Roorda [KRL-388051872], geboren ca 1130

Bronnen:

GenealogieOnline Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel
NB Deze Goffe van Roorda is Ao. 1101 voorsz: met Homme Homminga, Sixtus van Camminga, ende Tjallingius Valerius Ockinga, na het Heilige Land in den Oorlog tegens de Saracenen getrokken.

© Gijs van Roekel, Maarn 2023 - Ga naar begin