Parenteel Derck Backer (van Roekel) | Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem Dercksen (Backer) (van Roekel) [KRL-1024]

Zoon van Derck Backer (van Roekel) en NN, geboren ca 1645

Trouwt ca 1670 Jantje Geurtsen [KRL-1025]

Kinderen:

  1. Ever(d)t Back(k)er (van Roekel), scheuter, geboren ca 1670, overleden ca 1752 Bennekom
    Trouwt NN, overleden ca 1748 Bennekom
  2. Jacob Willems Backer (van Roekel) [KRL-512], geboren ca 1675, overleden ca 1749
  3. Gerrit Willems Backer (van Roekel), geboren ca 1680, overleden 22-1-1757 Bennekom

Bronnen:

Email Hans van der Heiden 6-8-2010:
Aanvulling, met betrekking tot de 'Jan de Bakker legende' schrijft Hans het volgende:
[...] Tevens vanmiddag drs. Nico Plomp (voormalig CBG) gesproken. Hij bleek een expert te zijn wat betreft Jan de Bakker uit Woerden. Hij heeft veel studie naar hem gedaan maar weet van geen enkel kind uit dat huwelijk. Het was voor hem een nieuw gegeven dat Jan de Bakker mogelijk een kind zou hebben gehad. Een van de vele fabeltjes die in familie's de ronde ingaan. Jan de Bakker was trouwens geen broodbakker maar een steenbakker, nog ten overvloede gemeld. [...]
GVR:
Willem was, evenals zijn kinderen waarschijnlijk agrariėr van beroep. Hij bezat land en pachtte ook land van de kerk en was gedurende enkele jaren buurtmeester van de bovenbuurt. Het is niet bekend of hij nog meer kinderen had. Evert wordt veelvuldig genoemd in het diaconieboek van Bennekom, waarschijnlijk is hij zoon van Willem Dercksen maar dat is niet zeker. Over het voorgeslacht van Willem tast ik vooralsnog in het duister. Wel vond ik in Arnhem een zekere Jan Everts die in 1624 trouwt met Anne Gerrits Gangolfs op 't Veen, zijn vader heette Evert Backer. Jan Everts woonde net voor zijn huwelijk in Renkum. Mogelijk is deze Jan Everts dezelfde als Jan Everts van Roekel, de stamvader van de het Wageningse geslacht van Roekel waarin veel bakkers voorkwamen. Misschien is Derck, de vader van Willem een broer van Jan Everts? Dan zou de bakkersfamilie van Roekel uit Arnhem afkomstig zijn en zich verspreid hebben over Wageningen en Bennekom. Een tweede mogelijkheid is dat Willem Dercksen Backer een nakomeling is van Jan de Bakker, de eerste Hollandse martelaar. Dit verhaal is in de loop der tijden in een tak van de familie (zie: Gerrit van Roekel) van vader op zoon overgeleverd. Voorlopig is dit allemaal speculatie, het onderzoek gaat door!
GVR:
Probably Willem, just like his children, was a farmer. He owned land and was tenant of land of the church. During a couple of years he was 'buurtmeester' of the 'Bovenbuurt'. It is not known wether he had more children. Evert is mentioned a number of times in the old accounts of the poor relief board of the church of Bennekom, he might be a son of Willem Dercksen. About the anscestors of Willem we don't know anything yet. In the archives of Arnhem, however, I found one Jan Everts who in 1624 marries Anne Gerrits Gangolfs op 't Veen, his father was named Evert Backer. Just before his marriage Jan Everts lived in Renkum, near Wageningen. It might be that this Jan Everts is the same as Jan Everts van Roekelt, the founding father of the van Roekel family of Wageningen, also a family with many bakers. Could it be that Derk, the father of Willem is a brother of Jan Everts? In that case the baker's family van Roekel originates from Arnhem and spread over Wageningen and Bennekom. A second possibility is that Willem Dercksen Backer is a descendant of Jan de Bakker, the first Dutch martyr. This story has been handed down for a long time from father to son in a branch of the family (see: Gerrit van Roekel). For the time being this is all speculation, the research goes on!
GR11-I:
Ook wel genoemd Willem Backer. Stamvader Bennekomse van Roekels. Willem is mogelijk identiek met de Willem Dercksen die met zijn vrouw Jantjen Geurtsen een huis, hof en bouwland, zoals zij dat al gebruiken, kopen, gelegen onder Wageningen, met een stuk land, groot 1,5 schepel gezaais, nabij de Bennekomseweg in Wageningen (8-4-1695).
Willem wordt op 20-3-1688 genoemd als aftredend buurtmeester van de Bovenbuurt, Bennekom.
In 1709 pacht hij een perceel van de Bennekomse kerk. Hij wordt in het pachtregister zowel Willem Backer als Willem Dercksen genoemd. Hij blijft pachter tot 1721. In hetzelfde register staat hij ook borg voor zijn zoon Gerrit, die op zijn beurt weer borg staat voor zijn vader.
VG1995p391:
Willem Dercksen alias Willem Backer, geboren ca 1645, buurtmeester, in 1688 aftredend als buurtmeester van de Bovenbuurt in Bennekom, in 1709 pacht hij een perceel van de Bennekomse kerk, in het pachtregister wordt zowel Willem Backer als Willem Dercksen genoemd, in dit register komt hij voor tot 1721.
BB35-1690:
Willem is afgaand buurtmeester.
Buurtboek Bennekom
10-3-1685 Willem aankomend buurtmeester voor de bovenbuurt
20-3-1689 Willem afgaand buurtmeester 16-3-1708 Evert aankomend scheuter 'onder beding dat maar voor een jaar sal wesen.'
3-4-1709 Evert blijft scheuter
18-3-1710 Evert blijft scheuter
24-3-1714 Everdt afgaand scheuter
3-4-1720 'De scheuter Derek Jansse blijft en is bij de selve ge- voegt Everdt Backker, dog sal dit jaer geen trackte- ment trekken.'
17-4-1721 Everdt Baecker blijft scheuter
8-4-1723 De scheuters Derck Jansen en Evert Bucker blijven, maar om dat veel klagten haer- ren bedieninge zijn en zij ook ontrouw bevonden zijn, so nog voor ditmael verstaen.'
18-4-1724 Evert afgaand scheuter
DI31:
... [1711 Aan] Evert Backer f. 4-12-0 ...
DI35:
... [1712, 1713 Aan] Evert Backer f. 16-13-0 ...
DI35:
... [1715] Aan Evert Backer f. 26-0-0 ...
DI47:
... [1719] Den eersten Maart van de erfg[enamen] van Evert Backer sijn portie van de schuyr hercomende van Tonis Speijers f. 10-10-0 ...
DI48:
... 1719 Den 12 July wegens de erfenissen van Gerrit [naam doorgestreept] Evert Backer f. 7-6-8 ...
DI56:
... [1718] voor een beest voor Evert Backer bet[aald] f. 19-9-0 ...
DI65:
... [1720] Op rekeninge van deckloon aan Ever Backers huys aan Geurt Dercksen ...
DI66:
... Evert Backer heeft sedert den 1 7br [=september] 1720 tot 1 7br [=september] 1721 genooten f. 21-0-0 ...
Ao 1720 den 6 October voor een vercken L.q f. 9-17-0
... 1721 aan Derck Evers voor gras van Evert Backer over den jare 1719 en 1720 bet[aald] L.q f. 8-10-0
den 6 Juny voor en verken F. 7-10-0
Den 9 7br [=september] voor 3¼ dack aan 't huis van Evert Backer de vim ad 4-15-0 f. 16-12-0 ...
DI72:
... [1722 Aan] Evert Backer f. 22-10-0 ...
DI72:
... [1722] Aan Wouter Reijers voor een halven morgen gras voor Evert Backers f. 9-0-0 ...
... Aan Gerrit van den Bangh voor een varken voor Evert Backer L.q f. 3-17-0 ...
DI73:
... [1722] Aan Henderick Willemsen voor een deeken voor Evert Backer L.q f. 4-10-0 ...
DI77:
... [1723-1724 Aan] Evert Backer f. 66-10-0 ...
DI78:
... [1723-1724] Aan Hubert Jochems voor een verken voor Evert Backer l.q. f. 6-5-0 ...
DI79:
... [1723-1724] Aan Jan Hermens voor een sul aan 't huys van Evert Backer L.q. f. 1-4-0 ...
DI86:
... [1724-1727] Voor Evert Backer voor een varken f. 8-0-0 ...
DI87:
... [1724-1727 Aan] Evert Backer voor 't jaar 1726 een varken f. 4-0-0 ...
DI87:
... [1724-1727 Aan] Evert Backer f. 26-2-0 ...
DI88:
... [1724-1727 Aan] Evert Backer f. 19-12-0 ...
DI90:
... [1727-1728] Van Evert Backer voor het gras in de Geer 1726 f. 2-10-0 ...
DI91:
... [1727 Aan] Evert Backer f. 22-6-0 ...
DI92:
... [1727] Een varken voor Evert Backer f. 3-10-0 ...
DI97:
... [1728-1729 Aan] Evert Backer 1728 f. 21-14-0
Denselven 1729 f. 26-6-0 ...
DI103:
... [1730-1731 Aan] Evert Backer so aan gelt als stro en decken op sijn huys en twe[e] varkens f. 42-9-0 ...
DI107:
... [1732-1734] van Willem Willems over't jaar 1732 f. 3-5-0
Het jaar 1733 is gegeven aan Evert Backer en Derck Jager ...
DI108:
... [1732-1734] Aan Evert Backer f. 72-11-0 ...
DI114:
... [1735-1738] aan Eevert Backer f. 95-8-0 ...
DI115:
... [1735-1738] voor enige reparatien aan het huis van Evert Backer betaalt aan Jan Gerritsen en Geijsbert Petersen en Guert Hendricksen en voor het hecken aan Schuerhoven f. 10-17-0 ...
DI120:
... [1738-1741] aan Eevert Backer f. 103-10-0 ...
DI127:
... [1742-1743] aan Eevert Backer f. 116-2-0 ...
DI130:
... [1744-1746] voor de inboel van Evert Backer f. 42-9-4 ...
DI130:
... [1744-1746] voor de rog en boekw[eit] Evert Backer f. 26-10-0 ...
DI131:
... [1744-1746 Aan] Evert Backer en zijn vrouw f. 142-2-0 ...
DI136:
... [1746-1748] voor Evert Backer, aan Jacob Evers waarmede voldaan is het kostgelt tot Mey 1748 als hij nog sal ontfangen hebben 23 g[u]l[den] 10 st[uivers] f. 76-6-0
voor Evert Backers vrouw sijnde tot korting van het jaar kostgelt 1747 betaalt tien g[u]l[den] f. 82-0-0
nog voor turf f. 5-4-0 ...
DI137:
... [1746-1748] Karsy [=gekeperde wollen stof] voor Evert Backer f. 0-10-0 ...
DI137:
... [1746-1748] voor 't baart scheeren van Evert Backer f. 0-15-0
voor Evert Backer 2 hembden en maakloon f. 3-12-0
deeken voor Evert Backer f. 3-19-0 ...
DI137:
... [1746-1748] voor Evert Backer, laken broek en hembden f. 5-8-4 ...
DI143:
... [1748-1750] Kostgelt voor Evert Backer voldaan tot May 1749 f. 75-0-0
nog kostgelt voor Evert Backer tot korting van het jaar beginnende met Mey 1749 f. 25-0-0
Kostgelt voor Evert Backers vrouw f. 31-0-0
de dood kist f. 4-10-0 ...
DI144:
... [1748-1750 voor het begraven van] de vrouw van E. Backer f. 1-18-0 ...
DI149:
... [1750-1752] 2 jaaren kostgelt voor Evert Backer waarmede voldaan is tot den 1 Nov[em]b[er] 1751 f. 100-0-0 ...
DI150:
... [1750-1752] voor Ever Backer, kiel, hoose en slaapmuts f. 2-15-0 ...
DI166:
... [1752-1754] voor Evert Backer waarmede voldaan tot zijn dood f. 104-0-0
voor baart scheren f. 5-9-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin