Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem Aerts (Wijllem Aertsen)

Timmerman, geboren ca 1650 Bennekom, overleden ca 1717 Bennekom

Trouwt ca 1685 Bennekom Gartien van Eck, geboren ca 1655 Bennekom

Trouwt 17-4-1698 Bennekom Willemken Evers, geboren ca 1660

Willemken trouwt eerder ca 1685 Willem Claassen, geboren ca 1660

Kinderen van Willem en Gartien:

  1. Hendrickjen Willems
  2. Goossen Willems, gedoopt 10-3-1689 Bennekom
  3. Lijsbeth Willems, gedoopt 18-12-1692 Bennekom

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
12-3-1678 'Opt versoeck van Wijllem Aertsen wegens gevreesde water nood sullen die buermeester diegeene welcke lossijnge tot het water moeten leveren aenseggen dat sij selfs sullen sorge dragen tot de waterlissinge dat andersijns in cas van weijgerij[ng] de buermeesters de buerte bij het maeken der wegen het selve te doen.
KS2-175:
Willem was timmerman
TB4:
1698 17 Apr. Willem Aartsen, wed Gerritie van Eck met Willemken Evers, wed Willem Claassen, beiden te Bennekom.
DB1:
1689 10 Mrt. Gose (?) z.v. Willem Aerts timmerman en Gartien van Eck.
DB3:
1692 18 Dec. Lijsbeth d.v. Willem Aerts en Gartien van Eck, Dorp
Buurtboek Bennekom
18-3-1710 Willem genoemd inzake een conflict met de buurt over de betaling van timmerwerk, hij betaalt op 19-4-1713 f 20 aan Jacob Bernts
DI23
... Ao 1711 den 11 Juny van de huysvrouw van Willem Aartsen op rekeninge ontf[angen] f. 23-0-0 ...
DI24:
... Ao 1710 van van der Hart voor 3 molder en 1 spint boeckweyt gelevert door Willem Aartsen, Peter Peterssen en Timen Gerritsen f. 21-2-0 ...
DI24:
... Ao 1710 ... Van Willem Aartsen de landpagt f. 3-2-0 ...
DI33:
... den 15 Octob[e]r op rekeninge van Willem Aartsen ontf[angen] f. 10-0-0 ...
DI36:
... [1715] Aan Willem Aartsen bet[aald] 14 weken kostgelt voor het kint van Met f. 15-8-0 ...
... Nogh ontfangen van Willem Aartsen op rekeninge f. 20-18-0 ...
DI43:
... [1716-1718] Aan de weduwe van Willem Aartsen voor kostgelt van Hilleken f. 21-14-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin