Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Simon Willemsen Roest

Overleden ca 1738 Bennekom

Trouwt 5-8-1683 Bennekom Walburg Theodora van Brink

Trouwt 20-4-1704 Bennekom Geertruida Bernts

Geertruida eerder eerder 30-11-1695 Bennekom Jan Gerritse

Kinderen van Simon en Walburg:

  1. Niesien Simons Roest, gedoopt 19-5-1689 Bennekom
  2. Dorus Simons Roest, gedoopt 6-7-1690 Bennekom
  3. Harmen Simons Roest, gedoopt 1-6-1693 Bennekom
  4. Nieske Simons Roest, gedoopt 17-6-1694 Bennekom
  5. Geertruyt Simons Roest, gedoopt 17-1-1697 Bennekom

Kinderen van Simon en Geertruida:

  1. Hendrick Simons Roest, gedoopt 26-11-1707 Bennekom
  2. Gerrit Simons Roest, gedoopt 15-9-1709 Bennekom
  3. Bernt Simons Roest, gedoopt 27-9-1711 Bennekom
  4. Anneken Simons Roest, gedoopt 30-9-1714 Bennekom
  5. Bernt Simons Roest, gedoopt 25-9-1718 Bennekom

Bronnen:

TB1:
1683 5 Aug. Simon Willemsen Roest Bennekom met Walburg Theodora van Brink van Soelen.
TB4:
1695 30 Nov. Jan Gerritse tot Ede met Geertruit Beerntse tot Bennekom.
TB6:
1704 20 Apr. Simon Willemsen Roest, wed Walburgh van Bronig met Geertruida Bernts, beiden te Bennekom
DB1:
1689 19 May. Niesien en Dorus k.v. Sijmon Willems Roest en Walborgh van Brink, Dorp
DB2:
1690 6 Jul. Dorus z.v. Sijmon Roest en Walborgh van Brink, Dorp
DB3:
1693 1 Jun. Harmen z.v. Sijmon Willems Roest en Walborghe van Brink, Dorp
DB3:
1694 17 Jun. Nieske d.v. Sijmon Wilms en Walborgh van Brink, Dorp
DB4:
1697 17 Jan. Geertruyt d.v. Sijmon Roest en Walborg van Brink, Dorp
DB7:
1707 26 Nov. Hendrick z.v. Simon Willemsen Roes en Geertruijdt Bernts.
DB8:
1709 15 Sep. Gerrit z.v. Simon Willemsen en Geertruijdt Bernts.
DB9:
1711 27 Sep. Bernt z.v. Simon Willemsen Roest en Geertruidt Bernts.
DB10:
1714 30 Sep. Anneken d.v. Sijmons Willemsen Roest en Geertrijdt Bernts.
DB13:
1718 25 Sep. Bernt z.v. Simon Willems Roest en Geertruyt Bernts.
DI40:
Simon ondertekent de rekening van 10-7-1715.
DI58:
... 1720 Staat te nooteren dat met Simon Willemsen wegens de verpleginge van Gerrit Gökens als verdient arbeytsloon en het maken van de dootskisten van Hendrik Pierlepomp en Cornelis van der Wijs sijn vrouw sijn verschuldigde pagt is afgerekent tot Martini 1718 ingeslooten, sodat sijn eerste pagtjaar verschenen ia Martini 1719. Dus wordt van dien ontfang en uytgaaf in dese Rekeninge geen mentie [=aantekening] gemaackt maar pro memorie gestelt.
DI70:
... [1722] van Simon Willemsen twe[e] Jaren erfpagt van den hoff daar sijn huys op staat verschenen Martini 1719 en 1720 f. 10-0-0
Item op rekeninge van de pagt verscheenen Martini 1721 f. 1-10-0 ...
DI74:
... [1722] Nogh heeft Jacob Arisse bet[aald] aan Symon Willemsen voor de dootkisten van Henderick Luyten en Cornelis van der Wis f. 10-0-0
Nog aan den selven wegens verdient arbeytsloon aan 't huys van Gerrit Peters in 't jaar 1721 f. 1-10-0 ...
DI81:
... [1724-1727 Van] Simon Willemsen op rekening betaald f. 20-0-0 ...
DI84:
... [1724-1727 Van] Simon Willensen op rekeninge bet[aald] f. 20-0-0 ...
DI87:
... [1724-1727] Aan Symon Willemsen voor arbeytsloon aan het huys van Gerrit Peters f. 19-8-0 ...
DI112:
... [1735-1738] van Symon Willemsen wegens erfpagt waarmede voldaan den jare 1734 op Martini f. 22-18-0 ...
DI115:
... [1735-1738] Aan Symon Willemsen voor doodkisten en andere reparatien volgens quitantie f. 9-0-0 ...
DI118:
... [1738-1741] van de weduwe van Symon Willemse erfpagt van den jare 1735, 1736 en 1737 verschenen op martini f. 15-0-0 ...
DI123:
... [1741-1743] van de wed[uwe] van Symon Willemsen erfpagt het jaar 1738 vold[aan] f. 5-0-0 ...
DI129:
... [1744-1746] erfpagt van de wed[uwe] van Symon Willems f. 32-10-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin