Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Wouter Arissen van Leeuwen [KRL-2234]

Custos, onderwijzer, ontvanger van de dijkstoel, buurtmeester, zoon van Arris Wouters van Leeuwen en Gartien Jans, geboren ca 1680 Bennekom, begraven 9-9-1748 Rhenen

Ondertrouw 18-3-1703 Bennekom, Trouwt Oosterbeek Jantje Jansen van Beeck [KRL-2235], gedoopt 6-2-1681 Oosterbeek

Kinderen:

 1. Hilletje Woutersen (van Leeuwen) [KRL-1117], geboren ca 1704 Bennekom
 2. Maria Woutersen van Leeuwen, geboren en gedoopt voorjaar 1705 Bennekom, overleden 15-6-1779 Bennekom
 3. Gerrit Woutersen van Leeuwen, gedoopt 6-3-1707 Bennekom
 4. Gerhardin Woutersen van Leeuwen, gedoopt 23-9-1708 Bennekom
 5. Elsien Woutersen van Leeuwen, gedoopt 28-3-1712 Bennekom, overleden 25-3-1768
 6. Henderina Woutersen van Leeuwen, gedoopt 15-10-1713 Bennekom
  Ondertrouw 15-5-1740 Bennekom, trouwt Utrecht Jurrianus van Velsen, weduwnaar van Helena van Velsen
 7. Aris Woutersen van Leeuwen, gedoopt 30-6-1715 Bennekom
 8. Janna Woutersen van Leeuwen, gedoopt 23-5-1717 Bennekom
  Trouwt 10-10-1734 Ede Dirk Meijer, geboren Zwanenburg
 9. Johanna Woutersen van Leeuwen, gedoopt 3-2-1721 Bennekom
 10. Josina Woutersen van Leeuwen, gedoopt 2-5-1728 Bennekom

Bronnen:

VG1982p71:
Rhenen 165 - Ontvangsten van begr. 1748 Den 9 september in de kerk begraven en in een kerkgroeving Wouter van Leeuwen. met de baar 6-12-.
VG1983p267
VG1994p126:
Wouter was koster en onderwijzer te Bennekom. Verbannen uit Gelderland door het Hof van Gelderland, ontslag door de Classis 1741.
TB5:
1703 18 Mrt. Wouter Ary van Leuwen te Bennekom met Jantie Jansen van Beek te Oosterbeek
VG1994p35:
Het doopboek van Bennekom heeft een hiaat van 1698-1706, waarschijnlijk is Hilletje in dit hiaat geboren.
GADB577-121-2 Redressen 1774:
Redres XIV - In den tijd van D: Timmer - v: pag: 27
Van Maria Wouterse van Leeuwen, getuigende, dat zij uit Wouter Arissen van Leeuwen en Jantje Jansen van Beek zoo 't haar voorstaat in 't jaar 1705 gebooren en gedoopt is. Zij heeft wel geen getuigen van het een en ander kunne krijgen, dog het heeft egter alle waarschijnlijkheid wijl niet alleen haare ouders hier getrouwt zijn den 18 maart 1703 maar ook verscheidene kinderen van derzelven in het doopboek staan aangetekent. Zie 6 maart 1707, 23 sept 1708, 28 maart 1712, 15 Oct 1713, 30 juni 1715, 23 april 1717, 3 Febr 1721 en 2 maart 1728. Waaruit schijnt te blijken dat zij hier altoos gewoont hebben niet alleen na maar ook voor dat de vader alhier custos en schoolmeester geweest is.
DB7:
1707 6 Mrt. Gerrit z.v. Wouter Arissen van Leuven en Jantje Jansen.
DB7:
1708 23 Sep. Gerhardin d.v. Wouter Arissen van Leuwen en Jantje Jansen.
DB9:
1712 28 Mrt. Elsien d.v. Wouter van Leuven en Jantje Janssen.
DB10:
1713 15 Oct. Henderina d.v. Wouter Arissen van Leuwen, custos en Jantje Jans van Beeck.
TB16:
1740. Jurrianus van Velsen wed. Helena van Velsen met Hendrina van Leuven (met att naar Utrecht).
DB11:
1715 30 Jun. Aris z.v. Wouter van Leuwen en Jantje Jans van Beeck.
DB12:
1717 23 Mei. Janna d.v. Wouter van Leuwen en ?
TE10:
1734 10 Oct. Op attestatie van Den Bosch geproclameert. Dirck Meijer, Zwanenburg in 't regiment van Collonel Plotha quarmtoun, den Bosch met Johanna van Leuwen geboren te Bennekom, laatst wonende Ede, mede aldaar.
DB14:
1721 3 Feb. Johanna d.v. Wouter van Leurse en Jantje Jans van Beek.
DB18:
1728 2 Mei. Josina d.v. Wouter van Leuwen en Jantje van Beek.
Buurtboek Bennekom
3-4-1720 'De kustos Wouter van Leeuwe is bij de beurmester gevoegt om de restante int Leger als anders na te sien en te helpen uijt vorderen.'
17-4-1721 'Om het schutvelt groter te maeken jn de gemeent wort de beurmesteren aan- bevolen en daer bij ge- committeert de heer Jan Carel van Eck, de kustos Wouter van Leeuwe en Jan Hoolboom.'
7-5-1728 Wouter aankomend buurtmeester Bovenbuurt als opvolger van zijn broer Jacobus
14-11-1736 Wouter afgaand buurtmeester, hij legt uitgebreid verantwoording af van '... de penninge gecomen van de Wageningse en Bennecomse gemeente wegens weijden van het vee ...' gedurende de afgelopen jaren
DI23:
[...] Van Wouter van Leuwen 2 jaren interesse van f. 150-0-0 verschenen en 15 August[us] 1709 en 1710 f. 15-0-0 [...]
DI27:
... Aan de kuster voor twe[e] jaar schoolgeld wegens de Arme kinderen over den Jare 1709 en 1710 is in twe[e] jaren f. 24-0-0 ...
DI29:
... van de kustos Wouter van Leuwen een jaar rente van f. 150-0-0 verschenen en 15 Augusti 1711 f. 7-10-0 ...
DI30:
... Aan de kustos voor schoolgelt van de Arme kinderen en 't begraven van 't kint van Hendr. Luyten L.q. f. 12-19-0 ...
DI33:
... den 28 [maart 1713] van Wouter van Leuwen een jaar interesse verschenen 1712 f. 7-10-0 ...
DI34:
... den 11 maart 1714 van Wouter van Leuwen een jaar interesse verschenen 1713 f. 7-10-0 ...
DI36:
... Aan de kuster voor het leeren van de Arme kinderen voor den jare 1713 en 1714 f. 24-0-0 ...
DI37:
... van Wouter van Leuwen een jaar interessen verschenen den 11 Maart 1714 f. 7-10-0 ...
DI37:
... Wouter van Leuwen ondertekent de rekening van 10-6-1714 ...
DI39:
... 1715 ... Aan de kustos voor het schoolgelt van de Arme kinderen f. 12-0-0 ...
DI41:
... van Wouter van Leuwen twe[e] jaren interessen verschenen den 11 Maart 1715 en 1716 f. 15-0-0 ...
DI43:
... Aan de Kuster wegens het leren van de Arme kinderen pro termino [=in de periode] 1716 f. 12-0-0 ...
DI44:
... Aan Wouter van Leuwen de uytsettinge gedaan den 10 Jan[uari] en 3 Xbr [=december] 1715 L.q f. 3-12-8 ...
DI45:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 4-2-1718 als 'W. v. Leeuwen' ...
DI46:
... Den 28 Mey van de Kuster een jaar rente verschenen den 11 Maart 1717 f. 7-10-0 ...
DI47:
... Den 28 Appril van de Kuster van Leuwen een jaar rente verschenen den 11 Maart 1718 f. 7-10-0 ...
DI50:
... [1718] Den 29 Mey aan de Custos van Leuwen bet[aald] het schoolgelt wegens de Arme kinderen over den jare 1717 L.q f. 12-0-0 ...
DI51:
... Ao 1719 den 28 Appril ... Dito aan de custos het schoolgelt van de Arme kinderen over den jaare 1718 L.q f. 12-0-0 ...
DI52:
... Den 20 Febr[uari] 1717 aan Wouter van Leuwen bet[aald] de uytsettinge van morgen in 't Slagh over de jaren 1715, 16 en 1717 L.q f. 4-3-0 ...
DI53:
... [1719] Aan de kustos wegens het begraven van van der Wis sijn vrouw L.q f. 1-14-0 ...
DI54:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 4-2-1718 als 'W. v. Leeuwen' ...
DI54:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 30-8-1720 als 'W. v. Leeuwen' ...
DI59:
... Den 18 August[us] van Wouter van Leuwen een jaar rente verschenen den 15 August[us] 1719 f. 7-10-0 ...
DI62:
... Den 18 August[us] aan Wouter van Leuwen schoolm[eeste]r het schoolgelt van de Arme kinder[en] over den jare 1719 bet[aald] f. 12-0-0 ...
DI62:
Wouter ondertekent de rekening van 30-10-1720 als 'W. v. Leeuwen'
DI63:
... Ao 1721 den 12 Janu[ari] van de custos een vrijwillige gifte f. 1-10-0 ...
13 Maart van de custos een vrijwillige gifte ad f. 12-12-0 ...
DI64:
... van de kustos van Leuwen een jaar rente verschenen den 15 Augusti 1720 f. 7-10-0
van denselve een vrijwillige gifte f. 1-0-0 ...
DI66:
... 1721 ... Aan de kustos voor 't begraven van [Cornelis] van der Wis f. 1-6-0 ...
DI68:
... 22 Juny aan de custos van Leuwen voor 't leeren van de Armen kinderen over den Jare 1720 f. 12-0-0
Eodem aan den selven de uytsettinge over den jare 1718 en 1719 f. 2-7-0 ...
DI69:
Wouter ondertekent de rekening van 29-9--1721 als 'W. v. Leeuwen'
DI69:
... Van de kustos de interessen verschenen den 15 August[us] 1721 f. 7-10-0 ...
DI72:
... 1721 Aan de kustos voor 't leeren van de Arme kinderen f. 12-0-0 ...
DI74:
Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 23-10-1722 als 'W. v. Leeuwen costus'
DI75:
... van Wouter van Leuwen twe[e] jaren interessen verscheen[en] den 15 Augusti 1722 en 1723 jarelijck f. 7-10-0 is in twe[e] jaaren f. 15-0-0 ...
DI78:
... Aan de kuster voor schoolgelt van de Arme kinderen over de jaren 1722 en 1723 f.24-0-0 ...
DI80:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 1-12-1724 als 'W. v. Leeuwen' ...
DI84:
... [1725-1727] Van Wouter van Leuwen twe[e] jaren interessen verscheenen den 15 Augusti 1724 en 1725 te samen f. 15-0-0
Nogh van den selven een gifte wegens Lijsbet Brant Willemsen f. 7-10-0 ...
DI86:
... Aan de kusstos voor het schoolgelt van de Arme kinderen over de jaren 1724 en 1725 f 24-0-0 ...
DI90:
... Van de kustos van Leuwen een jaar interessen verscheenen den 15 Augusti 1726 f. 7-10-0
wegens het baar laken f. 0-6-0
Nogh van het selve f. 0-6-0 ...
DI92:
... Schoolgelt voor de Arme kinder[en] aan de kustos over den jare 1726 f. 12-0-0 ...
DI93:
... Wouter van Leeuwen ondertekent het verslag van 8-7-1728 als 'WVLeuwen' ...
DI95:
... van Wouter van Leuwen voor rekeninge van de HoogWelgeboren Mevrouw Torck een jaar interesse verschenen den 5 Appril 1727 f. 40-0-0 ...
... van de kustos Wouter van Leuwen twe[e] jaren interessen verscheenen den 15 Augusti 1727 en 1728 f. 15-0-0 ...
DI96:
... Aan de kustos voor schoolgelt voor de Arme kinderen over de jaren 1727 en 1728 te Samen f. 24-0-0 ...
DI99:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 10-2-1730 als 'WVLeeuwen' ...
DI101:
... 1731 ... Xbr [=December] ... Den 11 van Wouter van Leuwen twe[e] jaren interessen verschenen den 15 Augusti 1729 en 1730 te samen f. 15-0-0 ...
DI102:
... Aan de kuster het schoolgelt wegens de Arme kinderen over de jaren 1729 en 1730 f. 24-0-0 ...
DI103:
... Aan de kustos van Leuwen voor wegens de uytsettinge over de waterlosinge van den jare 1720 tot 1730 ingeslooten L.q. f. 13-19-8 ...
DI105:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 21-8-1732 als 'WVLeeuwen' ...
DI107:
... van Wouter van Leuwen voor de stompen van Schuyrhoven f. 10-0-0 ...
DI110:
... Aan de kustos het schoolgelt van de Arme kinderen over de jaren 1731 en 1732 f. 24-0-0 ...
DI111:
... [1735] , nogh ontfangen van de kuster van Leuwen twe[e] jaren interessen 15 August[us] 1731 en 1732 dus den g[ehele] f. 15-0-0 ...
DI111:
Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 28-6-1735 als 'WVLeeuwen'
DI112:
... van Wouter van Leewen Rente 1733, 34, 35, 36 en 37 f. 37-10-0 ...
DI115:
... Aan de schoolmeester voor het leren van de Arme kinderen in den jare 1733, 34, 35, 36, 37 ider jaar 12 guld[en] f. 60-0-0 ...
DI117:
... Wouter van Leeuwen ondertekent de rekening van 24-10-1738 als 'WVLeeuwen' ...
DI119:
... van Wouter van Leuwen rente wegens een obligatie van 150 g[u]l[den] 1738 en 1739 f. 15-0-0 ...
DI121:
... aan de koster schoolgelt voor de Arme kind[eren] voor het jaar 1738 en 1739 f. 24-0-0 ...
DI122:
... aan de koster voor het begraven v[an] de arme do[den] f.10-0-0 ...
DI127:
... [ws 1741] ... aan de meester volgens kwit[antie] voor een jaar schoolgelt voor de Arme kind[eren] en begraving der armen f. 17-2-0 ...
DI143:
... [1748-1750] Kostgelt voor Wouter Arissen voldaan tot May 1749 f. 54-0-0 ...
DI166:
... [1752-1754] voor Wouter Aarssen vier jaaren jaarlijks 30 g[u]l[den] f. 120-0-0 ...
DI174:
... [1754-1756] voor Wouter Ariaans twee jaaren versche[nen] den 1 May 1755 f. 50-0-0 ...
DI183:
... [1756-1758] voor Wouter Aarissen 1756 versch[enen] d[en], 1 May f. 20-0-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin