Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Wouter (Wolter) Jacobs(en)

Buurtmeester

Trouwt 2-12-1708 Bennekom Jantje Jacobsen van der Wis

Kinderen:

 1. Jacob Woutersen, gedoopt 23-6-1709 Bennekom
 2. Marrijtje Woutersen, gedoopt 5-10-1710 Bennekom
 3. Woutertje Woutersen, gedoopt 1-1-1712 Bennekom
 4. Jan Woutersen, gedoopt 24-6-1714 Bennekom
 5. Hendrickjen Woutersen, gedoopt 12-1-1716 Bennekom
 6. Jacob Woutersen, gedoopt 17-12-1719 Bennekom
 7. Willemtje Woutersen, gedoopt 5-7-1722 Bennekom
  Ingeschreven 8-9 Ede, trouwt 6-10-1743 Bennekom Jan Evertsen, zoon van Evert Aartsen en Grietje Jansen, geboren Veldhuizen en gedoopt 28-8-1718 Ede
 8. Gerrit Woutersen, gedoopt 10-12-1723 Bennekom
 9. Gertje Woutersen, gedoopt 8-7-1728 Bennekom

Bronnen:

TB7:
1708 2 Dec. Wouter Janssen met Jantje Jacobs van der Wis, beiden te Bennekom.
DB8:
1709 23 Jun. Jacob Wouterssen z.v. Wouter Jacobsen en Jantjen Jacobsen van der Wijs.
DB8:
1710 5 Oct. Marrijtje d.v. Wouter Jacobsen en Jantjen Jacobsen van der Wis.
DB9:
1712 1 Jan. Woutertje d.v. Wouter Jacobsen en Jantjen van der Wis.
DB10:
1714 24 Jun. Jan z.v. Wouter Jacobsen en Jantje van der Wijs.
DB11:
1716 12 Jan. Hendrickjen d.v. Wouter Jacobsen en Jantje van der Wijs.
DB13:
1719 17 Dec. Jacob z.v. Wouter Jacobsen en Jantje van der Wis.
DB15:
1722 5 Jul. Willemtje d.v. Wouter Jacobsen en Jantje van der Wis.
DE2:
1718 28 Aug. Jan z.v. Evert Aartsen en Grietje Jansen.
TE16:TB17:
1743 6 Oct. Jan Eversen van Velthuysen met Willemke Wouters, Bennekom
DB16:
1723 10 Dec. Gerrit z.v. Wouter Jacobs en Jantje van der Wis.
DB18:
1728 8 Jul. Gertje d.v. Wouter Jacobs en Jantje van der Wis.
Buurtboek Bennekom
24-3-1712 Wouter aankomend buurtmeester Benedenbuurt
24-3-1714 Wouter afgaand buurtmeester
16-3-1717 'Op klagte en versoek van Wolter Jacobs dat het waater langs sijn weijde, het Geurtie, genaemt, niet sijn voortgang kan hebben, waervan de reden is, en dat wel int bijsonder dat de graeft oft sloot soo langs en voor het katte-[?] gat toebehorende voor grootste gedeelte Willem Cornelissen oft wien meerder geerft, mogte sijn, worde gelast om binnen tijt van veerthie[n] dagen na dese dato op te graven dat het waeter sijn voortgangh kan hebben ...'
26-6-1750 Wouter wordt genoemd ivm de verloren papieren van de overleden buurtmeester Aart Jansen
DI54:
... [1718] 5 Febr[uari] van Wouter Jacobsen f. 4-4-0 ...
DI74:
Wouter ondertekent de rekening van 23-10-1722.
DI89:
... [1727-1728 Uyt de Armenbus] Bij Wouter Jacobsen f. 3-3-0 ...
DI94:
... [1728-1729 uit de armen bus] Wouter Jacobsen f. 0-10-8 ...
DI211:
... [1761-1762] Nog voor kostgeld van denzelven Jan Baas aan Jan Everts over 't jaar 1762 f. 39-0-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin