Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Wouter Cornelissen

Buurtmeester, kerkmeester, overleden voor 17-3-1718

Trouwt 26-2-1708 Bennekom Hendrijckjen Woutersen van Eck, dochter van Wouter Dercksen van Eck en Mettien Hendriks,

Hendrijckje hertrouwt Jacob Everts van Eck (Backer)

Jacob hertrouwt 21-1-1720 Bennekom Marijtjen Ebbers

Kinderen van Wouter en Hendrijckjen:

  1. Betje Wouters, geboren ca 1709 Bennekom
  2. Cnelis Wouters, gedoopt 8-2-1711 Bennekom
  3. Cnelis Wouters, gedoopt 28-1-1714 Bennekom
  4. Metje Wouters, gedoopt 19-1-1716 Bennekom

Bronnen:

VG1984p32
TB7:
1708 26 Feb. Wouter Cornelissen met Hendrikjen Wouters, beiden Bennekom
TB10:
1720 21 Jan. Jacob Evers, wedn Hendrikje Wouters van Eck met Marrijtjen Ebbers, beiden Bennekom
DB9:
1711 8 Feb. Cnelis z.v. Wouter Cnelissen en Hendrijckjen van Eck.
DB10:
1714 28 Jan. Cnelis z.v. Wouter Cnelissen en Henderickje van Eck.
DB11:
1716 19 Jan. Metje d.v. Wouter Cornelisse en Henderikje Wouters van Eck.
DI23:
... Ao 1710 ... 23 Mey van Wouter Cnelissen het geene sijn broeder Jan Geurtsen aan den armen gemaackt hadde f. 34-1-0 ...
Buurtboek Bennekom
26-3-1705 Wouter aankomend buurtmeester Benedenbuurt
6-4-1706 Wouter genoemd bij deze bijzondere buurtspraak
14-4-1707 Wouter afgaand buurtmeester, zijn buurtrekening wordt laker bekeken
10-7-1707 Wouter's buurtrekening wordt vastgesteld
4-4-1715 Wouter aankomend kerkmeester
17-3-1718 Wouter overleden
DI107:
... [1732-1734] van Jacob Evers twe[e] jaren interest verschenen Petri 1732 en 1733 ad f. 3-10-0
van Jacob Evers ontf[angen] de koopspenningen van sijn huys ad f. 85-: in dato 18 Xbr [=december] 1732 verkogt ad f. 60-0-0 ...
DI111:
Jacob wordt diaken in de rekening van 28-6-1735 en ondertekent.
DI113:
... [1735-1738] van Jacob Eversen Backer tot korting van de kooppenningen sijnen huise f. 12-0-0 ...
DI116:
Jacob is afgaand diaken in de rekening van 24-10-1738
DI124:
... [1741-1743] van Jacob Eevers Backer het resterende van de koopts pen[ningen] van sijn huis f. 13-0-0
nog de aan hem geleende f. 25-0-0 ...
DI125:
... [1741-1743] aan Jacob Eevers Backer f. 25-0-0 ...
DI131:
... [1744-1746 Aan] Jacob Evers voor een koe f. 38-6-0 ...
DI132:
... [1746-1748] van Hermen Evers tot aflossing van een rentebrief of obligatie waarvoor borge was Jacob Evers f. 150-0-0 ...
DI136:
... [1746-1748] voor Evert Backer, aan Jacob Evers waarmede voldaan is het kostgelt tot Mey 1748 als hij nog sal ontfangen hebben 23 g[u]l[den] 10 st[uivers] f. 76-6-0 ...
DI139:
Jacob Evers is aankomend diaken in de rekening van 12-1-1748, ondertekent.
DI143:
Jacob wordt gecontinueerd als diaken in de reking van 27-1-1750 en ondertekent.
DI151:
Jacob is afgaand diaken in de rekening van 14-3-1752 en ondertekent ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin