Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem Cornelisse [KRL-1028]

Trouwt Gartien Peters (Jans) [KRL-1029]

Kinderen:

  1. Jantien Willems, gedoopt 21-8-1695 Bennekom
  2. Cornelis Willems, gedoopt 31-10-1697 Bennekom
  3. Jan Willems van Hal [KRL-514], geboren 1702 Bennekom
  4. Jacob Willemse (Langeveld), geboren 1704-1705 Bennekom, overleden 13-2-1775 en begraven 18-2 Bennekom
  5. Steven Willems, gedoopt 1-5-1707 Bennekom

Bronnen:

Buurtboek Bennekom
11-3-1673 Willem afgaand buurtmeester
15-3-1681 Willem aankomend buurtmeester
16-3-1717 'Op klagte en versoek van Wolter Jacobs dat het waater langs sijn weijde, het Geurtie, genaemt, niet sijn voortgang kan hebben, waervan de reden is, en dat wel int bijsonder dat de graeft oft sloot soo langs en voor het katte-[?] gat toebehorende voor grootste gedeelte Willem Cornelissen oft wien meerder geerft, mogte sijn, worde gelast om binnen tijt van veerthie[n] dagen na dese dato op te graven dat het waeter sijn voortgangh kan hebben ...'
Pag 180 Lijst tbv belasting: 'Willem Cornelisse .- roeien / 7- voet'
VG1994p25:
Willem was landbouwer, ze woonden op de Laar bij Bennekom.
In 1711 betaalde Elbert Peters een verponding van drie stuivers voot 'lant op de Laer en een huijsken getimmert bevorens Willem Cornelissen, quodam Huijbert Evertsen, voor hem Cornelis Willemsen. Bron: Verpondingscohier Ambt Ede 1651-1713, stuk nr 43 GA Ede.
GADB577-11-12:
1695 Augustus 21 - Jantien dogter van Willem Cornelissen en Gartien Peters - Egtel: aan de Halderbrink
GADB577-13-6:
1697 okt: den 31 id gedoopt - Cornelis - soon van Willem Cornelisse en Gartin Jans Ecgtel aan de Halderbrink
GADB577-118-3 Redressen 1774:
In de vacatuur of 't begin van Ds. Timmers dienst - v: pag: 26
Van Jan Willemse getuigende dat hij alhier uit Willem Cornelissen en Gerritje Jansen, zoo hij meendde in het jaar 1702 gebooren en gedoopt was. Dog hij wist wegens lankheid van jaaren geen getuigen daarvan te vinden. Egter is zulks eenigzins waarschijnlijk door dien een zuster en Broeder van hem in het Doopboek staan aangetekent den 20 Aug: 1695 en den 30 junij 1697
GADB577-121-1 Redressen 1774:
In de tijd van D: Timmer v: pag: 27
Van Jacob Willemse Langeveld getuigende dat hij alhier uit Willem Cornelissen en Gerritje Jansen, zoo hij meendde, in 't jaar 1704 of 1705 Gebooren en Gedoopt was. Dan wegens lankheid van tijd wist hij geen getuigen te vinden. Even wat heeft het een hoge waarschijnlijkheid doordien een Zuster en Broeder van hem in het Doopboek staan aangetekent 20 Aug: 1695 en 30 Junij 1697.
GADB577-16-14:
1707 Maij 1 - Steven soon van Willem Cornelissen en Gerritje Peters

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin