Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Lubbert Lubbertsz Torck

Drost en richter tot Wageningen, zoon van Lubbert Lubbertsz Torck en Jacoba van Arnhem, geboren ca 1620, overleden 3-6-1672 en begraven Wageningen

Trouwt 1654 Judith Swedersdr van Apeldoorn, dochter van Sweder van Apeldoren en Anna van Lynden, geboren ca 1630, overleden 20-8-1657 en begraven Wageningen

Kinderen:

  1. Assueer Torck, geboren 8-1656 Wageningen, overleden 22-9 Arnhem en begraven 3-10-1698 Wageningen

Bronnen:

GenealogieOnline Stamboom Baris
Buurtboek Bennekom
10-3-1646 Lubbert zit in een commissie die kerkgraven verkoopt
12-3-1650 Lubbert beoordeelt mede een verzoek van Jhr Sloot
12-3-1650 Lubbert beoordeelt mede de kerk- en andere rekeningen
11-3-1651 Lubbert ambtsjonker
2-4-1651 Lubbert bemoeit zich met de verkoop van 'het hoexken van de gemeijnte teijndens sijn steeghe' zoals gevraagd door jhr Sloet
16-3-1652 Lubbert zit in een commissie die een plan gaat maken voor verbetering van de pastorie
13-4-1652 Lubbert neemt deel aan een vergadering 'Tot het verhooren van kerckmeesters ende buijrmeijsters reeckeninge'
15-3-1653 Lubbert ambtsjonker
13-3-1655 Lubbert ambtsjonker
13-3-1666 Lubbert ambtsjonker
3-6-1666 Lubbert ondertekent een acte van een rechtzaak over grondgebruik van de buurt tegen Corneleis Willemssem
12-3-1667 Lubbert ambtsjonker
10-3-1668 Lubbert ambtsjonker
DI4:
Lubbert wordt genoemd als 'geerfde kerspels Jonkeren tot Bennekom' in het verslag van 14-3-1665.
DI4:
Lubbert ondertekent als 'HoogEdelgeboren Heer Lubbert Tork, Drost tot Waegeningen' het verslag van 14-4-1669.
DI6:
Lubbert komt voor als 'Hooch Edle Gebooren Heer L. Torck Drost tot Wageningen' het verslag van 14-6-1671.
DI75:
... Ao 1723 den 8 Appril van de Heer van Rosendaal ontf[angen] een jaar interesse verscheenen den 5 Appril 1723 f. 40-0-0 ...
DI80:
... Ao 1724 den 13 Xbr [=december] van de Hoogwelgeb[o]r[en] vrouw Torck ontvangen een jaar interessen verscheenen den 5 Appril 1724 f. 40-0-0 ...
DI95:
... van Wouter van Leuwen voor rekeninge van de HoogWelgeboren Mevrouw Torck een jaar interesse verschenen den 5 Appril 1727 f. 40-0-0 ...
DI83:
... Ao 1726 den 26 Mey van Aris van Leuwen wegens mevrouw Torck ont[fangen] een jaar interessen verscheenen den 5 Appril 1725 f. 40-0-0 ...
DI106:
... [1732-1734] Van D[ominee] Timmer voor rekeninge van mevrouw Torck twe[e] jaren interessen verschenen den 5 Appril 1730 en 1731 is in twe[e] jaren f. 40-0-0 ...
DI113:
... [1735-1738] van de H[oog] W[el]G[e]B[oren] Mevrouw Turck rente 1734, 35, 36 verschenen den 5 April f. 120-0-0 ...
DI169:
Lubbert ondertekent de rekening van 8-5-1754.
DI178:
Lubbert ondertekent de rekening van 6-5-1756.

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin