Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Goossen Jansens op den Hul [KRL-1136]

Karreman, geboren Bennekom, aangenomen pasen 1712 Bennekom

Trouwt 20-1-1700 Bennekom Geurtje Ruthgers op den Hul [KRL-1137], geboren ca 1678 Bennekom, aangenomen 7-4-1699 Bennekom, overleden na 1716

Kinderen:

  1. Rutger Goossens van den Hul [KRL-568], geboren 1704 en gedoopt Bennekom
  2. Jacomina Goossens van den Hul
    trouwt 26-11-1724 Bennekom Dirk Otten van Wijck
  3. Mettje Goossens van den Hul, gedoopt 7-9-1711 Bennekom
  4. Jan Goossens van den Hul, gedoopt 17-9-1713 Bennekom
  5. Rijck Goossens van den Hul, gedoopt 23-2-1716 Bennekom

Bronnen:

GALB576-215-1:
Op Pascha 1712 ... Gosen van den Hul ...
GALB576-196-6:
1699 Ante festum Paschatis ad diem 7 April ... Geurtien Rutgers op de Hul ...
GATB576-39-3:
Ao 1700 Den 20 Jan. - Gosen Jansen J.M. en Geurtie Rutgers J.D. beide wonende beide tot Bennecom
GALB576-201-5:
Namen der ledematen Die ick tot Bennekum bij 't aanvangen van mijnen dienst aldaar gevonden hebbe. Ao 1702 voor kersmis in de visitatie gevonden dese navolgende ledematen ... Geurtje Rutgers uxor van Gosen Janssen ...
GADB577-120-3 Redressen 1774 XII:
In den tijd van d: Timmer v: pag: 27 Van Ruth Goossen getuigende dat hij alhier uit Goossen Jansen en Geurtjen Ruthgers zoo hij meendde in 't jaar 1704 geboren en gedoopt was. Dan hij kon vanwegens lankheid van tijd geen getuigen vinden om het een en ander te bekragtigen. Ik heb niet alleen zijne ouders in het Trouwboek aangetekent gevonden den 20 junij 1700 maar ook op het doopboek een zuster en twee broeders van hem: zie 7 Sept 1711, 17 Sept: 1713 23 Febr: 1716
TB12:
1724 26 Nov. Dirk Otten van Wijck van Ommeren met Jacomina Gosem van de Hul tot Bennekom.
GADB577-20-16:
Ao 1711 7. Septbr - Mettje - d: van Goosen Janssen en Geurtjen Rutgers op den Hul
GADB577-22-19:
Ao 1713 17 Sbr: - Jan - S: van Gosen Janssen op den Hul en Geurtjen Rutgers
GADB577-26-8:
Ao 1716 Febr: 23. - Rijck- S: van Gosen op den Hul en Geurtjen Rutgers
DI103:
... [1730-1731] Aan Gosen Janssen voor de kamerhuyr wegens Geurt den Decker L.Q. f. 10-0-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin