Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Hendricksen Crauwel [KRL-1140]

Zoon van Henrick Jansen Crauwel, gedoopt 13-12-1660 Scherpenzeel

Ondertrouw Scherpenzeel, trouwt 29-11-1691 Doorn Gerritje Teunissen [KRL-1141]

Kinderen:

 1. Jantje Jansen Krauwel, gedoopt 14-7-1692 Scherpenzeel
  Trouwt 9-5-1717 Scherpenzeel 09-05-1717 Arien Geurtsen, zoon van Geurt Arissen en Jannetje Jansen, gedoopt 15-8-1686 Scherpenzeel
 2. Antonia Jansen Krauwel, gedoopt 2-9-1694 Scherpenzeel
  Trouwt 15-8-1728 Scherpenzeel Hendrik Goossens, zoon van Goossen Rijcksen en Neeltje Jansen, gedoopt 24-8-1704 Scherpenzeel
 3. Hendrikje Jansen Krauwel, gedoopt 1-1-1697 Scherpenzeel, jong overleden
 4. Hendrickje Jansen Krauwel, gedoopt 19-2-1699 Scherpenzeel, overleden ca 1752 Scherpenzeel, ongehuwd.
 5. Dirckje Jansen Krauwel, gedoopt 11-12-1701 Scherpenzeel
  Trouwt 11-11-1725 Scherpenzeel Cornelis Gerritsz Lagerweij, gedoopt 4-9-1698 Scherpenzeel, zoon van Gerrit Hermsen en Anna Petersen Knaep
 6. Henderick Jansz Krauwel [KRL-570], gedoopt 14-12-1704 Scherpenzeel
 7. Geertje Jansen Krauwel, gedoopt 20-3-1707 Scherpenzeel
  Trouwt 24-4-1735 Scherpenzeel Peter Gerritsen Lagerweij, zoon van Gerrit Hermsen en Anna Petersen Knaep gedoopt 25-5-1704 Scherpenzeel,
 8. Antonij (Teunis) Jansen Krauwel, gedoopt 10-9-1713 Scherpenzeel
  Trouwt Teuntje Arnoldus van Kleef
  Trouwt 6-11-1746 Scherpenzeel Jantje Toonen van Beckbergen, dochter van Antonij Elissen van Beckbergen en Agnietje Rijcksen, gedoopt 25-12-1707 Scherpenzeel
  Trouwt 25-5-1760 Scherpenzeel Berendje Jans Segmans, dochter van Jan Berndsz Segmans, geboren Barneveld
  Trouwt 17-10-1763 Scherpenzeel Gerritje van Osnabrugge weduwe van Brand de Haan
 9. Cornelis Jansen Krauwel, metselaar, gedoopt 30-8-1716 Scherpenzeel
  Trouwt 16-12-1753 Ede Aartje Tijmens, geboren Ede

Bronnen:

Henk van Woudenberg - Genealogie Krouwel:
Van 1709-1736 woont Jan Hendricksen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.
Van 1737-1749 woont Gerritje Teunissen, wed. Jan Hendriksen Krauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.
Bewoners 1749: de weduwe van Jan Hendriksen, weverse.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jantje Jans, jd.
Van 1737-1763 wonen AriŽn Geurtsen x Jantje Janz Crauwel op Glashorst, sectie D 247,248
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Jantje Janz Krauwel, op het Hooge Landt.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Jantje Crauwels.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Antonia Jansz Krauwel (ov. voor 1756).
In 1752 laten Arien Geurtsen x Jannetje Jans Krauwel; Dirkje Jans Krauwel, wed. Cornelis Gerritsen; Peter Gerritsen x Geertje Jans Krauwel; Hendrik Jansz Krauwel x Jenneke Hendriks; Teunis Jansen Krauwel x Jannitje Toonen; Cornelis Jansen Krauwel, me.j. jm.; Jan Hendriksen, me.j. jm. En enige nagelaten zoon van Hendrik Goossensen x Antonia Jans Krauwel, zuster en broers van wijlen Hendrikje Jans Krauwel, ongehuwd, ov. te Scherpenzeel een huis registreren aan de zuidoostzijde van ít Swaanshalssteegje tussen de Langegracht en de Onze Lieve Vrouwestraat in Amrsfoort (Gerecht Amersfoort 436-36, fol. 238vo; 06-05-1752) Idem een huis en hof daar achter aan de noordzijde van ít Hellesteegje (Gerecht Amersfoort 436-36, fol. 239; 06-05-1752).
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Jantje van Beckberghen, nu Crauwels.
"Over 't jaar 1777 tot Feberuarij 1778 toe van de diaconij van Woudenberg voor 1/3 porsij voor't huijshouden van Tonijs Krulwes (Krauwel) en voor't huijshouden van Tonnijs Jakopsen de some van 57-17-10.
1780, 16 febr. van de diaken tot Woudenberg voor 1/3 possij over het huishouwe van Tunis Crauwel en het huijshouwen van Tunis Jacobsen ontfangen 32-2-.
Van de diakenij van Woudenberg ontfange over den jare 1780 voor 1/3 portie van Gerritie en Tonia Crouwel 26-10-." (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 3; 1777-1780).
"Van Woudenberg ontfangen over den jare 1781-1786: Teunis Crauwel voor 2/7 porsij 28-16-10" (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 39,40; 1781-1786).
Van 1763-1831 woont Teunis Jansen Krauwel in het huis van zijn eerste schoonvader Arnoldus van Kleef in de Krommehoek, sectie D 483,484.
GADScherpenzeel1416-31-17:
Anno 1660 30 Decemb - Jan - ???? S van Henrick Jansen Crauwel
GATScherpenzeel1416-224-1:
1691 - Jan Hendricksen Crauwel J.M. van Scherpenzeel met Gerritje Teunissen J.D van Doorn - met attestatie van Doorn - Opgenomen 1 den 8 November 1691 - 2 den 15 November - 3 den 22 November - Getrout den 29 November tot Doorn - hebbende beide van daer daer na toch Attestatie mede genomen
GALScherpenzeel1419.1-52-22:
Tijdens het avondmael bedient den 1 october 1693 ... Jan Hendricksen Crauwel, Gerritje Teunissen zijn huijsvrouw ...
GALScherpenzeel1419.2-2-13:
Naamen der Ledematen die er bevonden zijn in de gemeente J. C. te Scherpenzeel wanneer ik Abraham Jacob Schuiter daar tot Predikant ben bevestigd geworden 1715 - neffen 't jaartal in welk sij deser Gemeente naar uitwijsen van 't Oude Lidmaaten boek zijn ingelijft geworden ... Jan Hendriksen Crouwel 1693 - Gerritje Teunissen sijn vrouw 1693 - Jantje Jans J.D. 1714 ...
GADScherpenzeel1416-83-11:
1692 14 julii - Jantje - Dochter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teunissen
GADScherpenzeel1416-86-2:
1694 2 Spetembris - Antonia - Doghter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teeunissen
GADScherpenzeel14-16-89-19:
1697 1 Januarii - Hendrikje - Dochter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teeuniszen
GADScherpenzeel1416-93-7:
1699 19 februarij - Hendrickje - Dogter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teeunizsen
GADscherpenzeel1416-96-15:
1701 11 Decembris - Derckje - Dogter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teeunissen
GADScherpenzeel1416-99-22:
17-4 14 Decembris - Hendrick - soon van Jan Hendricksen Crauwel & Geertje Toonissen
GADScherpenzeel1416-102-16:
1707 20 Martii - Gerritje - Dochter van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teunissen
GADScherpenzeel1416-110-15:
1713 10 Septembris - Antonij - soon van Jan Hendricksen Crauwel & Gerritje Teunissen
GADscherpenzeel1417-152-15:
Anno 1716 D. 30 August. - Cornelis - Soon van Jan Hendriksen Crouwel en Gerritje Teunissen
TE23:
1753 16 Dec. Cornelis Jansze Crauwel geboren te Scherpenzeel en wonend alhier met Aartje Tijmensz geboren en wonend alhier.
DI201:
... [1758-1760] Aan Cornelis Jansen Crauwel voor arbeidsloon van metselen f. 1-16-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin