Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Willems Roest

Overleden ca 1727

Trouwt 22-7-1682 Bennekom Jantien Jacobs

Kinderen:

  1. Wijmtje Jansen Roest
    Trouwt 16-6-1720 Bennekom Est Willems van Hovelinck, weduwnaar van Johanna Peters van Velthuizen
  2. Niesien Jansen Roest, gedoopt 25-11-1688 Bennekom
  3. Garons (Harmen) Jansen Roest, gedoopt 13-7-1690 Bennekom, overleden ca 1758 Bennekom
  4. Garmtie Jansen Roest, gedoopt 28-6-1691 Bennekom
  5. Garrit Jansen Roest, gedoopt 5-1-1693 Bennekom
  6. Evert Jansen Roest, gedoopt 7-7-1695 Bennekom

Bronnen:

TB1:
1682 22 Jul. Jan Willemsen, Bennekom met Jantie Jacobs, Oosterbeek.
DB1:
1688 25 Nov. Niesien d.v. Jan Willems en Jantien Jacobs, Dorp.
DB2:
1690 13 Jul. Garons z.v. Jan Willems en Jantien Jacobs, Vossegat.
DB2:
1691 28 Jun. Garmtie d.v. Jan Willems en Jantien Jacobs, tot Manen.
DB3:
1693 5 Jan. Garrit z.v. Jan Willems en Jantien Jacobs, Vossegat.
DB3:
1695 7 Jul. Evert z.v. Jan Willems en Jantien Jacobs, Vossegat.
DI26:
... Ao 1710 ... Aan Jan Willemsen f. 6-2-? ...
DI48:
... [1719] Den 16 August[us] van Willem Hendricks de pagt van het Armenlandt bij Jan Willems verschenen Petri 1718 f. 7-5-0 ...
DI90:
... [1727-1728] van Jan Willemsen saatpagt verschen[en] Martini 1726 f. 4-16-0 ...
DI91:
... [1727 Aan] De weduwe Jan Willemsen f. 4-12-0 ...
DI96:
... [1727-1728] van Jan Willemsen ses schep[el] boeckweyt f. 5-11-0 Nogh voor vijf schepel boeckweyt f. 4-10-0 ...
DI101:
... [1731] van Jan Willemsen wegens het coorn 1729 en 1730 f. 9-8-0 ...
DI107:
... [1732-1734] Van Jan Willemsen wegens de saatpagt 1731 en 1732 f. 10-8-0 ...
DI112:
... [1735-1738] van Jan Willemsen wegens een stuck land op den Harnsen Enk voor den jare 1733, 34, 35 f. 14-17-0 ...
DI124:
... [1741-1743] van Jan Willemsen ses jaren pagt van het land op den Horrensen enck 1736-1741 incluis f. 43-18-8
nog het j[aar] 1742 f. 6-0-0 ...
DI129:
... [1744-1746] pagt v[an] l[and] op den Haarnsen enck f. 10-1-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin