Parenteel Derck Backer (van Roekel) | Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jacob Willems (Backer) (van Roekel) [KRL-512]

Zoon van Willem Dercksen (Backer) (van Roekel) en Jantje Geurtsen, geboren ca 1675 Bennekom, overleden voor 1749

Trouwt 17-2-1700 Bennekom Evertje Jacobs, overleden ca 1710

Trouwt 13-12-1711 Bennekom Willemtje Gerrits, overleden ca 1712

Trouwt 17-9-1713 Bennekom Trijntje Willems [KRL-513], overleden 13-1, begraven 18-1-1772 Bennekom

Kinderen van Jacob Willems van Roekel en Trijntje Willems:

  1. Willem van Roekelt, gedoopt 13-1-1715 Bennekom, overleden 15-5-1780 Bennekom
  2. Jan Jacobs Backer (van Roekel), gedoopt 15-12-1716 Bennekom, overleden 29-2-1784 Bennekom
  3. Gerrit Jacobs van Roekel [KRL-256], gedoopt 15-10-1719 Bennekom, overleden 17-8, begraven 21-8-1800 Bennekom
  4. Willemke (Willemina) Jacobs van Roekel, gedoopt 13-9-1722 Bennekom, overleden 7-4, begraven 14-4-1789 Bennekom
  5. Evert Jacobs van Roekel, geboren ca 1724
  6. Derck Jacobs Backer (van Roekel), gedoopt 24-2-1726 Bennekom, overleden 31-12-1788, begraven 6-1-1789 Bennekom
  7. Gerritje Jacobs van Roekel, gedoopt 26-2-1730 Bennekom
  8. Hendrikje Jacobs (van Roekel), gedoopt 13-6-1733 Bennekom, overleden 21-1, begraven 28-1-1805 Bennekom

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Jacob wordt in de bronnen ook Jacob Backer of Jacob Willems genoemd, hij was waarschijnlijk boer en mogelijk ook bakker. Hij trouwde drie maal, er zijn alleen kinderen uit het laatste huwelijk bekend. Hij doet af en toe zaken met de diaconie. Zo koopt hij enkele malen graan van de diaconie. De diaconie ontving nogal eens graan als betaling en verkocht dit dan weer door. Ook ontvangt hij vergoeding voor huishuur ten behoeve van Anne Jans en de weduwe van Evert Peters die bij hem in woonden en het zelf niet konden betalen. Bedragen werden in die tijd genoteerd in guldens, stuivers en penningen, 1 gulden = 20 stuivers, 1 stuiver = 16 penningen. Trijntje Willems is al getrouwd als ze met pasen 1714 als lidmaat wordt aangenomen, ze woont met Jacob op de Grampel, later als weduwe aan de Rijnsteeg. Al hun kinderen worden in Bennekom gedoopt behalve Evert waarvan ik ook in de wijde omtrek geen inschrijving heb gevonden.
In zijn email van 12-2-2013 wijst Rijk Ploeg mij op een oude kaart van de bezittingen van Harselo in de Kraats. Hierop is de boerderij van Jacob Bakker te vinden aan de Rijnsteeg. Op deze plek staat nog steeds een boerderij waar nakomelingen van Jacob wonen!
GVR Remarks:
In the sources Jacob is also known as Jacob Backer or Jacob Willems, in all likelihood he was a farmer and possibly also a baker. He married three times, all children are from the last marriage.
So now and then he does business with the poor relief board of the church of Bennekom. Several times he buys corn from the board. The poor relief board often received corn as a form of payment and afterwards sold it. He is also compensated for rent on behalf of Anne Jans and the widow of Evert Peters who hired a room in his house but were not able to pay for themselves. Amounts where registered in guilders, 5-cent pieces and pennies, 1 guilder = 20 5-cent pieces, 1 5-cent piece = 16 pennies.
Trijntje Willems has already been married when she becomes full member of the the church at Easter 1714, she lives with Jacob at 'de Grampel' (= name of a farm near Bennekom), later after becoming widow she lives at the 'Rijnsteeg' (= a country road in the western part of Bennekom). All their children are baptized in Bennekom except for Evert whose birth registration I could not find in Bennekom and wide vicinity.
In his email dated february 12-th, 2013 Rijk Ploeg draws my attention to an old map of the possessions of Harselo in the Kraats. On this map is drawn the farm of Jacob Bakker at the Rijnsteeg. Right on the same spot there still exists a farm where descendants of Jacob are living, see the picture above!
VG1985p95:
Genealogie van Roekel van Mej. H. A. Gijsbertsen te Middelburg
Trijntje Willems komt mogelijk van Voorst, omdat Jacob getuige is bij het huwelijk 24-10-1717 Bennekom van Jan Hermsen van Wilp en Jenneke Willems jd van Voorst.
GR11-IIa
DI33:
... [1713] van Jacob Backer voor Koorn f. 6-11-0 ...
DI34:
... [1713] van Jacob Backer voor saat f. 9-18-0 ...
DI39:
... [1715] Aan Jacob Backer voor de huyshuyr van Anne Everts verschenen Petri 1715 f 7-0-0 ...
DI46:
... [1718] van Jacob Backer voor den rogh van Evert Gosens de Ao 1717 f. 6-4-0 ...
DI50:
... Ao 1719 den 1 Jan[uari] aan Jacob Backer een gedeelte van de camerhuyr van Anne Jans ...
DI51:
... [1719] Den 22 Appril aan Jacob Backer bet[aald] het graven van den Hof f. 1-4-0 ...
DI67:
... [1721] 14 April aan Jacob Willems voor dito wed[uwe] voor bier f. 0-14-0 ...
DI72:
... Petri 1722 aan Jacob Backer voor de camerhuyr van de weduwe van Evert Peters f. 10-0-0 ...
DI79:
... [1723-1724] Aan Jacob Backer voor de camerhuyr van de weduwe van Evert Peters verschenen Petri 1722 f. 10-0-0 ...
GALB576-216-8:
(Als lidmaat aangenomen) Op pascha 1714 ... Trijntjen Willems uxor Jacob Willems ...
GALB576.1-7-14:
Aang: Pasen 1714 Trintjen Willemzen - gestorven den 13 Jan 1772
GALB576.2-5-7:
... Op de Grampel ... Aang: Paschen 1714 110 Trijntje Willemsen - gest: 13 Januari 1772
GALB576-242:
In de lidmatenlijst van ds F F de Bruin ... In de Rhijnsteeg ... 105 Trijntje Willems wed: Jacob Bakker 1714 ...
GABB579-72-3 1771:
3 Den 13 Jan is de Wed: Jacob Bakker gestorven - begr den 18 Jan
VG1988p147:
Trijnte Willems is weduwe in 1749, daghuurster 1 3/4 morgen zand.
GATB576-39:
Ao 1700 Den 17 Februa - Jacob Willemsen j.m. en Evertie Jacobsen j.d. beide wonende tot Bennekom
GATB576-62:
Ao 1711 13 December - Jacob Willems weduwenaar van Estjen Jacobs met Willemtje Gerrits j:d: beijde wonende alhier
GATB576-64:
Anno 1713 17 Septbr - Jacob Willemsen weduwnaar van Willemtje Gerrits met Trijntje Willems j:d: beide wonende alhier
GATB576-70-3:
24-10-1717 Jan Hermens jm van Wilp met Jenneken Willems jd van Voorst beijde woonende alhier - Attestatie van de vader en Jacob Backer
GADB577-24-7:
Ao 1715 Januari 13 - Willem - S. van Jacob Willemsen Backer en Trijntje Willems
GADB577-27-5 13-12-1716:
13 - Jan - S: van Jacob Willemsen Backer en Trijntjen Willems
GADB577-31-9 15-10-1719:
15 dito - Gerrit - S. van Jacob Willemsen Backer en Trintje Willems
GADB577-34-19 13-9-1722:
13 - Willemken - d: van Jacob Willemsen Backer en Trintje Willems
GADB576-5-5 1726:
Febr 24 - Derck - S van Jacob Willemssen Backer en Trijntje Willems
Zie het geboorteboek van Bennekom hieronder:
GADB577-45-6 26-2-1730:
Gerritje - D van Jacob Willemsen en Trijntje Willems
GADB577-50-4 13-6-1733:
13 - Henderickjen - d van jacob Willemsen Backer en Trijntjen Willemsen
Email Ruud van Rijnsoever 25-6-2007:
Aanvullingen
Email Henry Wagensveld 25-10-2020
Correctie Trijntje Willems
Email Corrie van den Hoek 10-11-2021
Archief gemeente Ede inv nr 822, Akte dd 23-3-1737:
De tekst bevat: De tekst bevat: Maas Gijsbertsen en zijn vrouw Neeltjen Gerrits verkopen aan Jan Gerritsen en zijn vrouw Petertjen Evertsen, voor 450 gulden, een huis, hof, schuur en berg gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuurte in de Kraats, oostwaarts Jan Peterssen, westwaarts Derk Geurtsen, zuidwaarts het erf Dickenest en noordwaarts Jacob Backer.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin