Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Martinus van Dolder

Overleden voor 26-11-1734

Trouwt 12-2-1730 Bennekom met Engeltje Bernts

Engeltje hertrouwt 24-8-1735 Bennekom met Aart Gerritsen van Renes, overleden na 24-12-1783

Kinderen van Martinus en Engeltje:

  1. Bernt van Dolder, gedoopt 10-1-1731 Bennekom
  2. Anneken van Dolder, gedoopt 11-5-1732 Bennekom
  3. Berntje van Dolder, gedoopt 26-7-1733 Bennekom
  4. Martijntje van Dolder, gedoopt 26-11-1734 Bennekom

Kinderen van Engeltje en Aart:

  1. Gerrit Aartsen van Renes, gedoopt 15-7-1736 Bennekom
  2. Marteyn Aartsen van Renes, gedoopt 26-10-1738 Bennekom
  3. Hendrick Aartsen van Renes, gedoopt 21-8-1740 Bennekom
  4. Hendrientje Aartsen van Renes, gedoopt 27-6-1745 Bennekom

Bronnen:

TB13:
1730 12 Feb. Martinus van Dolder met Engeltje Bernts van Rhede.
TB15:
1735 24 Aug. Aart Gerritsen van Renes van Ede met Engeltjen Bernts, wed. wijlen Martijn van Dolder.
DB20:
1731 10 Jan. Bernt z.v. Martinus van Dolder en Engeltje Beerents.
DB20:
1732 11 Mei. Anneken d.v. Martinus van Dolder en Engeltje Berents.
DB21:
1733 26 Jul. Berntje d.v. Martinus van Dolder en Engeltje Bernts.
DB22:
1734 26 Nov. Martijntje d.v. zaliger Martinus van Dolder en Engeltje Bernts.
DB23:
1736 15 Jul. Gerrit z.v. Aart Gerritsen van Renes en Engeltjen Bernts.
DB24:
1738 26 Oct. Marteyn z.v. Aardt Gerritsen en Engeltjen Beerns.
DB25:
1740 21 Aug. Hendrick z.v. Aardt Gerritse van Rennes en Engeltje Beerns.
DB28:
1745 27 Jun. Hendrientje z.v. Aardt van Rennes en Engeltjen Beerns.
Buurtboek Bennekom
11-5-1772 Aart draagt f 5-5-0 bij aan 'een brandspuijter, emmers, zeijlen'
DI89:
Martinus ondertekent de rekening van 7-2-1727.
DI107:
... [1732-1734] van Martijn van Dolder en sijn w[e]duwe twee jaren van den Doornhoff f. 5-12-0 ...
DI108:
... [1732-1734] Aan Martin van Dolder anderhalf jaar costgelt verschen[en] f. 61-0-0 ...
DI112:
... [1735-1738] Van Aart Gerritsen [van Renes] den Doornenhof genaamt voor den jare 1734, 35, 36 en 37 f. 13-3-8 ...
DI118:
... [1738-1741] van Aart van Reijnes pagt van het land in den Bennekomsen Enck van het jaar 1738, 1739 en 1740 f. 16-12-12 ...
DI124:
... [1741-1743] van Aaart v. Renes pagt van het land in den Benn[ekomse] enk 1741 en 1742 vold[aan] met schoenmaken en aan gelt f. 2-17-8 ...
DI129:
... [1744-1746] pagt v[an] l[and] in den Benne[komse] Enk f. 3-15-0 ...
DI132:
Aart van Renes is diaken in de rekening van 11-1-1746, ondertekent.
DI133:
... [1746-1748] van Aart Rennes rente wegens 300 g[u]l[den] twee jaar f. 21-0-0 ...
DI134:
... [1746-1748] stuk l[and] in den Ben[nekomse] Enk p[achter] Aaret Rennes vier jaat pagt f. 16-0-0 ...
DI138:
... [1746-1748] aan Aart Renes, voor timmerhoud f. 6-5-0 ...
DI139:
Aart is afgaand diaken in de rekening van 12-1-1748 en ondertekent.
DI140:
... [1748-1750] van Aart van Renes, rente wegens cap[itaal] 300 g[u]l[den] jaar 1748 voldaan f. 10-10-0 ...
DI141:
... [1748-1750] van Aart van Rennes voor houd [=hout] op den Horrensen enck f. 2-15-0 ...
... Hooyland, pagter Aart van Rennes, het restant van 1747 f. 0-10-0
nog 1748 f. 2-5-0 ...
DI146:
... [1750-1752] Obl[igatie] van 300 g[u]l[den] ten laste Aart van Rennes, rente 1749 en 1750 vold[aan] f. 21-0-0 ...
DI146:
... [1750-1752] morgen int Slag mo[rgen] hooiland in Schonkekamp Pagter Aart van Rennes 1749 en 1750, 1748 was voldaan, aan mij bet[aald] f. 4-5-0 ...
DI151:
... [1750-1752] aan Aart van Rennes voor schoonen muilen f. 7-15-0 ...
DI163:
... [1752-1754] ... Obl[igatie] van 300 g[u]l[den] gevestigt in huis en hof van Aart Rennes 3 perc[ent] 1751 1n 1752 verscheenen den 3 Sept[em]b[er] voldaan f. 21-0-0 ...
DI166:
... [1752-1754] aan Aart Rennes voor twee jaren schoenmaeken f. 16-0-0 ...
DI172:
... [1754-1756] Obl[igatie] van 300 g[u]l[den] ten laste van Aart Rennes 3 p[ercent] 1753 en 1754 versche[nen] d[en] 3 Sept[ember] f. 21-0-0 ...
DI180:
... [1756-1758] Obl[igatie] van 300 g[u]l[den] ten laste van Aart Rennes 1755 en 1756 den 3 Sept[em]b[er] versche[nen] vold[aan] f. 21-0-0 ...
DI183:
... [1756-1758] aan Aart Rennes schoenen f. 4-6-0 ...
DI192:
... [1758-1760] Aart van Rennes
Tjaar verschenen Petri 1759 f. 13-10-0
Petri 1760 f.13-10-0 f. 27-0-0 ...
DI193:
... [1758-1760] Een obligatie van 300 g[u]l[den] ten laste van Aart van Renes a 3-10 percent. Ontfangen 'tjaar verschenen
1 Sept[ember] 1757 f. 10-10-0
1758 f. 10-10-0 f. 21-0-0 ...
DI206:
... [1761-1762] 1 Schepel onder Wageningen Pagters Aart van Renes thans Willem Stevens, Tjaar verschenen
Petri 1761 f. 13-10-0
1762 f. 14-0-0 f. 27-10-0 ...
DI207:
... [1761-1762] Een obligatie van 300 g[u[l[den] ten laste van Aart van Renes a 3 g[u]l[den] 10 st[uivers] p[er] cent Ontvangen in 't jaar verschenen 3 Sept[ember]
1759 f. 10-10-0
1760 f. 10-10-0 f. 21-0-0
DI212:
... [1761-1762] Aan A. van Renes voor een paar schoenen f. 1-14-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin