Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Willemsen Veenbrink (Veemberingh)

Landbouwer, scheuter, zoon van Willem Jansen Veenbrink en Stijntje Bernts, gedoopt 14-1-1714 Bennekom, overleden 30-6-1793 Bennekom

Trouwt 1-11-1732 Bennekom Evertje Bernts, dochter van Bernt Kaspers en Trijntje Wouters, gedoopt 27-9-1711 Bennekom, overleden 23-11-1792 Bennekom

Kind:

  1. Mijntje (Christina) Jansen Veenbrink, gedoopt 8-11-1733 Bennekom
  2. Kasper Jansen Veenbrink, gedoopt 2-1-1735 Bennekom
  3. Kasper Jansen Veenbrink, gedoopt 18-11-1736 Bennekom
  4. Beernt Jansen Veenbrink, gedoopt 22-12-1737 Bennekom
  5. Hendrickje Jansen Veenbrink, gedoopt 2-10-1740 Bennekom
  6. Grietje Jansen Veenbrink, gedoopt 29-9-1743 Bennekom
  7. Willem Jansen Veenbrink, gedoopt 15-8-1745 Bennekom, overleden 15-11-1820 Wageningen
  8. Teunis Jansen Veenbrink, gedoopt 5-11-1747 Bennekom
  9. Berend Jansen Veenbrink, gedoopt 12-3-1751 Bennekom
  10. Getruij Jansen Veenbrink, gedoopt 9-9-1753 Bennekom

Bronnen:

DB10:
1714 14 Jan. Jan z.v. Willem Veenbrinck en Stijntje Bernts.
DB9:
1711 29 Sep. Evertje d.v. Bernt Jaspers en Truytje Wouters.
VG1989p101:
RA Vekluw 802, fol 113 (9-4-1726) Erven een gerecht. derde part van een huis en hof aan de Heukelumse Brink te Bennekom door Beernt Caspers bewoond, van tante Hendrikje Caspers, tr. Geurt Hendriks, id. fol 179 (1734)
VG1993p189:
Zij (Evertje Bernts) erft van haar tante Hendrikje Caspers en haar man Geurt Hendriksen 'een gerecht derde part' van een huis en hof staande aan de Hoekelumse Brink te Bennekom en bewoond door Bernt Caspers. Caspers. Bron: ORA van Veluwe nr. 802, fol. 113, d.d. 19- 4-1726.
Samen met Geurt Hendriksen, weduwn.v. Hendrikje Caspers, verkopen ze 10-9-1737 voor 2000 gulden 'huijs, hooven en verder getimmerte met bouw-, weij-, hooy-, diest- en plaggevelden, wallen, sloten, houtgewassen, regten en gereg[t]igheden slieten op den balk en hilden, toebacxhancken'. De kopers waren Hendrik Willemsen en Elbertje Evertsen, die zich verder verplichtten om Geurt Hendriksen 'sijn leven lanck gedurende te onderhouden in behoorlijke kosten in drank, kledinge en redinge, ook selva nae sijn dood een behoorlijcke begrafenisse en sullen transportenten nae doode van Geurt Hendricksen profijteren de wulle klederen tot sijn lijf gehorende en verder niet' Bron: ORA van Veluwe nr. 822, fol. 25, d.d. 6- 8-1738.
Op 24-2-1789 verkopen zij hun huis aan de Hoekelumse Brink aan Hendrik van Rennes en zijn vrouw Jenneke Willemsen. Bron: ORA van Veluwe nr. 823, fol. 92.
TB14:
1732 1 Nov. Jan Willemsen met Evertjen Bernts, beyde alhier.
DB21:
1733 8 Nov. Mijntje d.v. Jan Willemse en Evertje Bernts.
DB22:
1735 2 Jan. Kasper z.v. Jan Willemsen Veenbrink en Evertjen Bernts.
DB23:
1736 18 Nov. Kasper z.v. Jan Wimsen en Evertien Berns.
DB24:
1737 22 Dec. Beernt z.v. Jan Willemsen en Evertje Beerns.
DB25:
1740 2 Oct. Hendrickje d.v. Jan Willemsen en Evertjen Beerns.
DB27:
1743 29 Sep. Grietje d.v. Jan Willemsen en Evertje Beerns.
DB28:
1745 15 Aug. Willem z.v. Jan Wilmsen en Evertien Berends.
DB29:
1747 5 Nov. Teunis z.v. Jan Willemsen en Evertje Beerns.
DB31:
1751 12 Mrt. Beernt z.v. Jan Willemsen en Evertjen Beerns.
DB32:
1753 9 Sep. Getruij d.v. Jan Willemse en Evertjen Beernts.
Buurtboek Bennekom
21-5-1764 Jan blijft scheuter
25-6-1767 Jan blijft scheuter 11-5-1772 Jan draagt f 0-10-0 bij aan 'een brandspuijter, emmers, zeijlen'
DI143:
... [1748-1750 Aan] Jan Willemsen Veenbrinck f. 3-10-0 ...
DI176:
... [1754-1756 Aan] Jan Veenbrink f. 27-19-0 ...
DI185:
... [1756-1758 Aan] Jan Veenbrink f. 26-0-0 ...
DI186:
... [1756-1758] voor het land te ryoolen
aan Bart Klaassen f. 6-8-0
Hermen Jansen f. 13-6-0
Derk Gerritsen f. 12-0-0
Egbert Otte f. 13-13-0
Hermannis Grootvelt f. 4-0-0
Jan Veenbrink f. 2-5-0
Evert Hermsen f. 0-16-0 ...
DI196:
... [1758-1760] Van loon ontfangen voor Jan Willemsen van Evert Jacobsen f. 13-0-0 ...
DI200:
... [1758-1760 Aan] Jan Veenbrink f. 7-18-0 ...
DI214:
... [1761-1762] Aan Jan Veenbrink voor spitten en poten f. 1-3-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin