Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jeriphons (Jervaas) Aartsen van Eck

Zoon van Aardt van Eck en Anneken Hendriks, gedoopt 14-10-1708 Bennekom

Trouwt 8-5-1746 Bennekom Geurtje Bernts, dochter van Bernt Kaspers en Trijntje Wouters, gedoopt 10-3 1713

Kinderen:

  1. Aart van Eck, gedoopt 1-1-1747 Bennekom
  2. Anneken van Eck, gedoopt 30-3-1749 Bennekom
  3. Beernt van Eck, gedoopt 30-4-1752 Bennekom
  4. Aartjen van Eck, gedoopt 19-1-1755 Bennekom

Bronnen:

DB7:
1708 14 Oct. Jeriphons z.v. Aart van Eck en Anne Len
DB10:
1713 10 Mrt. Geurtje d.v. Bernt Caspersen en Truijtje Wouters.
TB18:
1746 30 Jan. Jurvaas Aartsen van Eck met Geurtjen Beerns, beide Bennekom.
DB29:
1747 1 Jan. Aart z.v. Jurvaas van Eck en Geurtjen Bernsen.
DB30:
1749 30 Mrt. Anneken d.v. Jervaas van Eck en Geurtjen Beernsen.
DB31:
1752 30 Apr. Beernt z.v. Jurvaas van Eck en Geurtjen Beernzen.
DB33:
1755 19 Jan. Aartjen d.v. Jurvaas van Eck en Geurtjen Beernsen.
DI163:
... [1752-1754] ... Obl[igatie] van 175 g[u]l[den] gevestigt in de goederen van Jervaas van Ek den 5 July 1753 blijvende schuldig drie jaaren rente van het voorgaande capitaal van 50 g[u]l[den] jaarlijks f. 2-10-0 ...
DI172:
... [1754-1756] Obl[igatie] van 175 g[u]l[den] ten laste van Jurvaas van Eck 3 p[ercent] aanvang nemende den 5 July 1754 en is daar en boven nog schuldig drie jaaren rente van het voorgaande capitaal van 50 g[u]l[den] 5 p[ercent] ook de onkosten van de 50 [ste] penning en vestenis moetende derhalve met hem afgerekent worden ...
DI177:
... [1754-1756] vestenis en den 50 [s]ten penning voor Jurvaas van Eck f. 7-2-0 ...
DI180:
... [1756-1758] Obl[igatie] van 175 g[u]l[den] ten laste van Jurvaas van Ek met wie afgerekent moet worden ...
DI180:
... [1756-1758] van Jurvaas van Eck ontfangen tot korting van 3 jaren rente verschenen d[en] 5 July 1757 3 p[er]c[ent] so[m] f. 18-7-8 f. 16-7-0
het verschot van vestenis en 5- [ste] penning f. 7-2-0
[samen] f. 25-9-8
[betaald] f. 16-7-0
blijft schuldig f. 9-2-8 ...
DI194:
... [1758-1760] Een obligatie van 175 g[u]l[den] ten laste van Jervaasch van Eck a 3-10 per cent, blijkende uit de voorgaande rekening voldaan te zijn tot Den 5 Jyly 1757, dog zo dat op het voornoemde schuldig bleev, de somma van f. 9-2-8 Thans ontfangen
Het voornoemde restant van f. 9-2-8
Als mede de jaren verschenen
Den 5 july 1758 f. 6-2-8
1759 f. 6-2-8
1760 f. 6-2-8 f. 27-10-0 ...
DI198:
... [1758-1760] Voor een jaar kostgeld van Jan Baas verschenen den 16 Novemb[er] 1758 f. 39-0-0
Nog voor kostgeld van den selven Jan Baas aan Jervis van Eck over het jaar verschenen den 26 Novenber 1759 f. 40-0-0
En op het jaat 1760 f. 3-4-0 ...
DI208:
... [1761-1762] Een obligatie van 175 g[u[l[den] ten laste van Jurvaas van Eck a 3 g[u]l[den] 10 st[uivers] p[er] cent niets ontfangen [een aantekening is doorgehaald en onleesbaar gemaakt]
DI211:
... [1761-1762] Voor kostgeld van Jan Baas aan Jurvaas van Eck over de jaren 1760 en 1761 f. 46-10-0
Dus dat Jurvaas op het jaar 1761 nog toekomt 3 g[u]l[den] ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin