Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Anthonij van Eepe

Geboren Wageningen

Trouwt Johanna van Manen

Trouwt 5-8-1739 Bennekom Willemina van Raaij, geboren Ede

Kind van Anthonij en Johanna:

  1. Gerritje van Eepe, gedoopt 6-1-1737 Wageningen

Kind van Anthonij en Willemina:

  1. Cornelia Johanna van Eepe, gedoopt 19-6-1740 Wageningen

Bronnen:

TB16:
1739 5 Aug. Anthony van Eepe, wedn Johanna van Manen, wonende Wageningen met Willemina van Raaij te Eede.
TE13:
1739 19 Jul. Anthony van Eepe, wedn van Johanna van Manen te Wageningen Willemina van Raey te Eede.
AZ2a-125:
Stad Wageningen Perceel 057 (huis en erf 3,7 are) tussen Schuijlensteeg en Wal.
1732-9-8 (RAW195, RAW178 f26v OA586) Geurt Roest en Aleijda van der As echtel., Henderick Roest en Anna Geertruijt van den Born echtel. voorn. Henderick Riest ook voor zijn absente broeders en suster Willem, Derk en Helena Roest te Amsterdam, kinderen en erffg. Evert Roest en Annake TerLoose echtel. verkopen aan Anthonij van Epe huijs, schuer en hoff a/d Hoogstraat. 750 CG. O: wed. birgemr. Antonij van Setten (=047+056), W: kinderen Gijsbert Guertsen (=058), Z: Hoogstraat, N: StadtsWal. 2 be, 4-0-0.
1732-10-27 (zie buur Catrijn Gijsbers) Anthonie van Epen breidt zijn voorhuis uit door de gang tussen de beide huizen bij zijn huis te trekken.
N.B. Deze gang moet tussen 047 en 053 hebben gelegen.
1736-4-23 (Gilde45) A. van Epen verklaart dat Rutger van der Plas volm. van Mechteld Gijsbers voor de eene helft, en Steveny Hendricks wegens de andere helft eijgenaren van 't huijs van Hijsbert Geurtse (=053) mij hebben vergost de posten van mijn poort op hare grond te setten, en dat ten gesinnen van haer lieden beijden, altijt deze posten wederom zal moeten opnemen en op mijn eijgen grond te zetten.
N.B. Gijsbert Geurtsen woont in een huis dat in eigendom is van Mechteld Gijsbers en Steveny Hendricks.
N.B. Omdat Antonij van Epen zijn uitgang naar de Hoogstraat op 27-10-1732 bij zijn huis heeft getrokken zoekt hij een andere toegang om aan de achterkant van zijn huis te komen. Mechteld Gijsbers en Stevenij Hendricks verlenen hem toestemming om vanaf de latere Schuijlsteeg over hun erf naar zijn perceel te gaan. De poort stond dus op grond in eigendom van Mechteld Gijsbers en Stevenij Hendricks.
1740 (OA910a-2) Anthony van Epen Hoogstraat (17) 2 st.
N.B. Anthonie van Epe/Epen/Eepen, burger (nr 307) op 2-8-1733, tr 1 Johanna van Maanen, tr 2. Wag. 18-7-1739/Bennekom 5-8-1739 Wilhelmina van Raaij
VG200p167

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin