Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Rutger Goossens van den Hul [KRL-568]

Zoon van Goosen Jansens op den Hul en Geurtje Ruthgers op den Hul, geboren 1704 en gedoopt Bennekom

Trouwt tussen 15 en 28-1-1730 Bennekom Marrijtjen Jacobs van de Grampel [KRL-569], dochter van Jacob Arissen van de Grampel en Hendrikje Jacobsen Buis, gedoopt 1-8-1706 Bennekom, aangenomen pasen 1735 Bennekom, overleden 1-2 en begraven 3-2-1752 Bennekom

Trouwt 17-11-1754 Bennekom Maaijken Hermsen, geboren 16-11-1710 Oosterbeek

Kinderen van Rutger en Marrijtjen:

 1. Jacob Rutgers van den Hul, gedoopt 25-2-1731 Bennekom
 2. Gerritjen Rutgers van den Hul, gedoopt 26-4-1733 Bennekom
 3. Geurtje Rutgers van den Hul, gedoopt 10-10-1734 Bennekom
 4. Henderieckien Rutgers van den Hul, gedoopt 16-2-1737 Bennekom
 5. Goossen Rutten van den Hul [KRL-284], gedoopt 1-3-1739 Bennekom, overleden 27-2-1795 Ede
 6. Cnelis Rutgers van den Hul, gedoopt 7-5-1741 Bennekom
 7. Cornelis Rutgers van den Hul, gedoopt 12-8-1742 Bennekom
 8. Jan Rutgers van den Hul, gedoopt 19-3-1747 Bennekom

Kinderen van Rutger van den Hul en Maaijken Hermsen:

 1. Martien Rutten van den Hul, gedoopt 17-8-1755 Bennekom
 2. Hermen Rutten van den Hul, gedoopt 6-3-1757 Bennekom
 3. Maria Rutten van den Hul, gedoopt 10-8-1760 Bennekom

Bronnen:

GADB577-120-3 Redressen 1774:
XII - In den tijd van d: Timmer - v: pag: 27 - Van Ruth Goossen getuigende dat hij alhier uit Goossen Jansen en Geurtjen Ruthgers zoo hij meendde in 't jaar 1704 geboren en gedoopt was. Dan hij kon vanwegens lankheid van tijd geen getuigen vinden om het een en ander te bekragtigen. Ik heb niet alleen zijne ouders in het Trouwboek aangetekent gevonden den 20 junij 1700 maar ook op het doopboek een zuster en twee broeders van hem: zie 7 Sept 1711, 17 Sept: 1713 23 Febr: 1716
GADB577-15-8:
Ao 1706 Augustus 11 Marijtjen d: van Jacob Arissen en Hendrickjen Buijs op de Grampelt
GALB576-221-4:
Pascha 1735 ... Marritje Jacobs vrouw van Rutger Gosens Hul ...
GABB579-19-1:
1752 - 1 - Den 1 febr is Rut Goozens zijn vrouw gest - begr d 3
GADB577-46-11:
1731 Februarij 25 - jacob - S. van Rut Gosens en Martjen jacobs
GADB577-50-1:
1733 april 26 - Gerritjen - D van Rutger goosens van den Hul en marritjen jacobs van de Grampel
GADB577-51-17:
1734 october 10 - geurtje - d van Rutgert van den Hul en marritje jacobs
GADB577-55-11:
1737 Den 16 feberwari - Henderieckien - Doghter van Rut Gosens van den Hul en Maria Jacobs
GADB577-61-4:
1739 den 1 maart - V: Rut Goosens - M: Maartje Jacobs - S Goossen
GABE589-33-8:
1795 - Goosen Rutten dood gevonden den 27 Febr:
GADB577-65-6:
1741 den 7 Maij - V: Rut Goossens - M: Maatje Jacobsen - S: Cnelis
GADB577-67-13:
1742 den 12 Augustus - V: Rut Goossens - M: Maartje Jacobs - S: Cornelis
GADB577-77-6:
1747 Den 19 Maart - V. Rut Goossens - M. Maartje Jacobse - S: Jan
GADOosterbeek1330.1-149-6:
Ao 1710 Den 16 Novemb een dogter van Hermen Hedriks Buskov gnd Marijken
[Dit is de enige Marijke uit Oosterbeek ... ??]
GATB576-145-10:
1754 den 17 Novb: - Rut Goossens wed: van Martjen Jacobsen en Maijken Hermsen j:d: van Oosterbeek
GATE586-168-13:
1754 novb dito 27 - Rutger Gosensz weduwnaar van Maartje Jacobsze onder Bennecum met Maijke Harmensze J..D thans wonende te Mane - attestatie gegeven naar Bennecum
GALB576-221-4:
Pascha 1735 ... Marritje Jacobs vrouw van Rutger Gosens Hul ...
GABB579-19-1:
1752 - 1 - Den 1 febr is Rut Goozens zijn vrouw gest - begr d 3
GADB577-94-8:
1755 17 augustus - V rut goosens - M Maaike Harmsen - D Martien
GADB577-98-5:
1757 den 6 maart - V: Rut Goossens - M: Maatjen Hermss - S: Hermen
GADB577-107-3:
1760 Den 10 Augusti - V: Rut Goosens - M: Maetjen Hermsen - Dogter Maria

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin