Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Henderick Jansz Krauwel [KRL-570]

Zoon van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen, gedoopt 14-12-1704 Scherpenzeel

Ondertrouw Barneveld, trouwt 9-11-1749 Barneveld Hilleke Geurtz van Ginkel [KRL-571], dochter van Geurt Willemsen van Ginkel en Zeeltje Jans, gedoopt 27-11-1712 Barneveld

Ondertrouw Amersfoort, trouwt 28-11-1751 Scherpenzeel Jenneke Hendricks Rees, dochter van Gijsbert Henrixen en Grietje Krijnen, gedoopt 24-2-1715 Scherpenzeel, begraven 27-12-1800 Scherpenzeel

Kind van Hendrick en Hilleke:

  1. Gerritje Hendrikse Krauwel [KRL-285], gedoopt 29-11-1750 Scherpenzeel, overleden 15-12-1816 Ede

Kind van Hendrick en Jenneke:

  1. Jan Hendriks Krauwel, gedoopt 22-10-1752 Scherpenzeel, overleden 9-7-1807 en begraven 13-7 Scherpenzeel
    Trouwt 28-9-1783 Scherpenzeel Gijsbertje Gerrits Steenbeek, dochter van Gerrit Steenbeek en Maatje Veenendaal, geboren 1760 Doorn, overleden 24-3-1817 Scherpenzeel

Bronnen:

Henk van Woudenberg - Genealogie Krouwel:
Van 1749-1771 woont Hendrik Jansen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.
Lidm. Scherpenzeel 09-06-1788: Jan Hendriksen Krauwel.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jan Hendriksen Krauwel.
In 1802 lenen Jan Hendriksen Krauwel x Gijsbertje Steenbeek f 100,= van de diaconie. Onderpand: hun huis en hof in de Krommehoek, tussen Gerrit Methorst en Willem Renes (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 151vo; 27-01-1802).
"1808, 11 jannuarij van de wed. J. Hend. Krauwel een jaar renten ontfangen 4-.-" (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 179; 1808).
Van 1802-1807 woont Jan Hendriksen Krauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.
Van 1808-1822 woont Gijsbertje Steenbeek, wed. Jan Hendriksen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.
In 1822 koopt Willem Budding, kleermaker te Veenendaal voor f 235,= van Gerrit Jan den Oudsten, fabrikant te Barneveld, namens de me.j. kinderen van Jan Krouwel x Gijsbertje Steenbeek, beiden ov. te Scherpenzeel, een huis en hof in de Krommehoek (Huis Scherpenzeel 150, fol. 65; 20-12-1822).
GADScherpenzeel1416-99-22:
17-4 14 Decembris - Hendrick - soon van Jan Hendricksen Crauwel & Geertje Toonissen
GADBarneveld186-202-8:
Ao 1712 27 Nov: - Hilletje - Dogter van Gerrit Willemsen en Zeeltje Jans
GATScherpenzeel1417-98-2:
Anno 1749 In ondertrouw aangetekend tot Barnevelt den 18 octob - Hendrick Jansz Krauwel J:M: gebr en won: alhier met Hilletje Geurtz van Ginkel J:D: geb en won: te Barnevelt - En zijn afgeroepen den 19, den 26 dito en den 2 Novb - En zijn met Attestatie van Hier gecopuleert te Barneveld
GATBarneveld187-116-4:
1749 d 9 9-ber - Hendrik Jansen Krauwel J.M. te Scherpenzeel - Hilletje Geurts van Ginkel J.D. te Barnev.
GADScherpenzeel1417-231-13:
Ao 1750 November den 29 - gerritje - Doghter van Henderick Jansz Krauwel en Hilletje Geurtz van Ginkel
GADScherpenzeel1416-112-6:
1715 D. 24 Febr: - Jenneken - Dogter van Gijsbert Henrixen en Grietjen Krijnen
GATScherpenzeel1417-106-1:
Ao 1751 Ingeschreven de 13 Nov - Hendrick Jansz Crauwel Wedr van Hilletje Geurts van Ginckel met Jenneken Rees J:D: geb: alhier en laetst gewoond hebbende tot Amersfoort - De bruijdegom was geassisteert met zijn Broeder Teunis Jansz Crauwel - De bruijd haar getuijge was haar vader en moeder - En zijn afgeroepen op 14 dito, den 21 dito en den 28 dito - En alhier met Attest gecopuleert
GADScherpenzeel1417-238-8:
Anno 1752 Den 22 october - Jan - sone van Jan Hendricksen Crauwel en Jenneken Hendricks - wonen in den Krommenhoeck

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin