Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Hendriks Haalboom (Hoolboom)

Zoon van Hendrick Jansen Haalboom en Metje Woutersen, geboren ca 1683 Bennekom, overleden 20-11-1756 Bennekom

Trouwt 8-4-1714 Bennekom Reintje Hendericks, geboren ca 1685 Wageningen, overleden 18-1-1746 Bennekom

Kinderen:

 1. Henderickjen Jansen Haalboom, gedoopt 15-2-1715 Bennekom
 2. Henderick Jansen Haalboom, gedoopt 19-1-1716 Bennekom
 3. Peter Jansen Haalboom, gedoopt 7-1718 Bennekom
 4. Metje Jansen Haalboom, gedoopt 7-1720 Bennekom
  Trouwt 30-7-1752 Bennekom Jacob Borre, gedoopt 29-3-1726 Otterlo
  Trouwt 25-2-1759 Otterlo Jan Cornelissen, landbouwer, zoon van Cornelis Cornelissen en Mertijen Jans, gedoopt 13-10-1726 Otterlo
 5. Aris Jansen Haalboom, gedoopt 29-12-1726 Bennekom
  Trouwt 7-3-1752 Bennekom Maria van Westervelt

Bronnen:

VG1983p247:
Zie 20. Aanwinsten Verzameling Hoff 1924 nr. 47.
VG1991p73
HV1p55:
In het kerspel Bennekom, in het dorp, herengoed Haelboom:
09-06-1703 Jan Haelboom consent voor het houwen van bomen.
28-06-1710 Metje Wouters oprukking.
11-03-1719 Jan Haelboom consent voor het houwen van bomen.
26-11-1720 Gerrit Haelboom, weduwnaar van Stijntje Roest, approbatie voor een verpanding aan: Derck
Woutersen van Eck & Neeltje Haelboom en Evert Gosens & Geertje Haelboom, van het
herengoed.
18-07-1722 Jan Haelboom, investiture en oprukking, als erfgenaam van zijn vader Hendrik Haelboom.
25-08-1739 Johanna Haelboom & Aart Buijtenhuijs, approbatie van een testamentaire dispositie in haar
vijfde part. Zij legateert de helft aan de kerk van Ede en de andere helft aan de Armen van
Ede.
03-04-1743 Jan Haelboom oprukking.
20-03-1753 Jan Haelboom consent tot het houwen van bomen (07-12-1754).
12-02-1757 Hendrik Haalboom, investiture en oprukking, als erfgenaam van zijn vader Jan Haalboom.
TB9:
1714 8 Apr. Jan Haalboom met Reintje Henderiks beiden te Bennekom.
DB11:
1715 15 Feb. Henderickjen d.v. Jan Haalboom en Reijntje Hendericks.
DB11:
1716 12 Jan. Henderick z.v. Jan Haalboom en Reijntje Hendericks.
DB13:
1718 Jul. Peter z.v. Jan Haalboom en Reintje Hendricks.
DB14:
1720 Jul. Metje d.v. Jan Haalboom en Reintje Hendriks.
VG1991p73:
Geeft doopdatum Jacob Borre in Otterlo die ik niet kan vinden in het geboorteboek ....
TB20:
1752 30 Jul. Jacob Borne, Otterlo met Metje Haalboom, Bennekom.
DO25:
1726 13 Okt. Jan zn. van Cornelis Cornelissen en Mertijen Jans tot Weekrom.
DB17:
1726 29 Dec. Aris z.v. Jan Haalboom en Berntje Hendriks.
TB20:
1752 7 Mrt. Aaris Jans Haalboom met Maria van Westervelt.
Buurtboek Bennekom
12-3-1700 Jan aankomend buurtmeester
21-3-1702 Jan afgaand buurtmeester Bovenbuurt
16-3-1708 Jan aankomend buurtmeester Bovenbuurt
18-3-1710 Jan afgaand buurtmeester, hij rapporteert over moeilijkheden rond de betaling van twee timmerlieden
30-3-1719 Jan gaat met anderen toezien op het poten van bomen
17-4-1721 'Om het schutvelt groter te maeken jn de gemeent wort de beurmesteren aan- bevolen en daer bij ge- committeert de heer Jan Carel van Eck, de kustos Wouter van Leeuwe en Jan Hoolboom.'
11-5-1772 Aris draagt f 3-0-0 bij aan 'een brandspuijter, emmers, zeijlen'
Diakonieboek Bennekom
23-10-1722 Jan aankomend diaken ... [1723-1724] Aan Thijs Cornelissen geleent met consent van zijn mede Diacon Jan Haalboom den 20 Appril 1724 onder belofte van wedergevingen f. 20-0-0 ...
1-12-1724 Jan blijft diaken, ondertekent 7-2-1727 Jan afgaand diaken ... [1724-1727 Einde rekening, Jan moet nog even aanblijven ...] Also om wigtige redenen de Diaconie betreffende e[e]rst moet afgedaan worden eenige saaken die buyten Jan Haalboom, als volslagen wetenschap daarvan hebbende, niet wel connen voltrocken worden, als nog onder het gerigt sijnde onafgedaan, en wort dus Jan Halboom nogh in sijne bedieninge geconditioneert en voor sijn getrouwe adminstratie gertelijck tot dus verre gedaan bedanckt. ...
8-7-1728 Jan (weer) afgaand diaken ... Dese overige f. 123 [=het saldo van de rekening op 8-7-1728] met nogh f. 2 tesamen honderd vijf en twintyc gulden sijn aan Jan Haalboom voor een jaar op interessen gedaan. [NB: Het lijkt of Jan het positieve saldo niet had op dat moment, een tijdje later betaalt hij af!] ...
... Ao 1729 den 24 Juny heeft Jan Haalboom aan mij wedergegeven dese bovenstaande f. 125-:-: met den interesse van dien te samen f. 129-:-:, [ondertekend:] J. Timmer VDM in Bennekom Mpp ...
... [1756-1758] vrijwillige gift van Jan Haalboom f. 50-0-0 ...
24-3-1762 Aris ondertekent
13-7-1763 Aris genoemd als diaken

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin