Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem Willemsen

Kerkmeester, geboren Bennekom

Trouwt 14-4-1719 Ede Evertje Willems, geboren Ede Doesburg

Kinderen:

  1. Claas Willems (Achterstraat), gedoopt 10-3-1720 Bennekom, overleden 14-7-1795
  2. Willem Willems, gedoopt 23-5-1723 Bennekom
  3. Jan Willems, gedoopt 13-3-1726 Bennekom

Bronnen:

VG1983p247:
Zie 20. Aanwinsten Verzameling Hoff 1924 nr. 47.
TE1:
1719 14 Apr. Willem Willemsen van Bennekom en Evertje Willemssen van Doesburg.
DB14:
1720 10 Mrt. Claas z.v. Willem Willemsen en Evertje Willems.
DB15:
1723 23 Mei. Willem z.v. Willem Willemse en Evertjen Willems.
DB17:
1726 13 Mrt. Jan z.v. Willem Willemsen en Evertje Willems.
Buurtboek Bennekom
14-11-1736 Willem aankomend kerkmeester
DI58:
... Ao 1720, 7 Jan[uari] van Willem Willems voor 4 schepel boeckweyt f. 4-19-0 ...
DI63:
... [1720] Den 7 Maart van Willem Willems vier schepel garf rogh f. 4-4-0 ...
DI80:
Willem is aankomend diaken in de rekening van 1-12-1724.
DI83:
... [1724-1727 Van] Willem Willemsen wegens het koorn over den jare 1725 f. 4-16-0 ...
DI89:
Willem Sr ondertekent de rekening van 7-2-1727.
DI90:
... [1727-1728] van Willem Willemsen wegens de saatpagt 1726 f. 6-15-0 ...
DI93:
Willem Sr ondertekent de rekening van 8-7-1728.
DI96:
... [1727-1728] van meyn eigen 3 schepel f. 4-4-0 ...
DI99:
Willem Sr is afgaand diaken in de rekingen van 10-2-1730.
DI101:
... [1731] van Willem Willems wegens de saatpagt 1730 en 1731 f. 7-11-0 ...
DI107:
... [1732-1734] van Willem Willems over't jaar 1732 f. 3-5-0
Het jaar 1733 is gegeven aan Evert Backer en Derck Jager ...
DI111:
... [1735-1738] Van Willem Willemsen wegens een stuk lands voor die jare 1734 en 35 en 36 en 37 f. 19-7-8 ...
DI117:
... [1738-1741] van Willem Willems de pagt wegens den Spinacker van het jaar 1738, 1739 en 1740 f. 22-11-0 ...
DI124:
... [1741-1743] van Willem Willemsen pagt v[an] de Spinack[er] het j[aar] 1741 en 1742 vold[aan] f. 12-11-0 ...
DI129:
... [1744-1746] pagt van den Spinacker f. 16-10-0 ...
DI133:
... [1746-1748] pagt van de Spinacker. Pagter W. Will[emsen] f. 13-15-0 ...
DI140:
... [1748-1750] van de Spinacker, pagter Willem Willemsen 1748 f. 7-10-0 ...
DI147:
... [1750-1752] Spinacker pagter Willem Willemsen 1749 en 1750 voldaan met f. 9-19-0 ...
DI161:
... [1752-1754 2 Cap[i]t[tel] Pagten van] mudde bouland Spinacker Pagter Willem Willemsen 1751 f. 5-14-0
1752 f. 6-6-0 ...
DI170:
... [1754-1756] 2 schepel den Spinacker Pagter Willem Willemsen 1753 f. 4-16-0
1754 f. 5-14-0 ...
DI179:
... [1756-1758] de Spinacker mud Pagter Willem Willemsen
1755 f. 4-4-6
1756 f. 8-1-8 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin