Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem van Roekelt (Backer)

Zoon van Jacob Willems (Backer)(van Roekel) en Trijntje Willems, gedoopt 13-1-1715 Bennekom, overleden 15-5-1780 en begraven 19-5 Bennekom

Trouwt 18-4-1744 Wageningen Johanna de Swier, dochter van Jan de Swier en Lammertje Jansz, gedoopt 26-6-1712 Wageningen

Ondertrouw 26-10-1765 Wageningen Johanna van Roskam, weduwe van Johannes van Lijshout, gedoopt 7-12-1730 Wageningen

Kinderen van Willem en Johanna de Swier:

 1. Jacobus van Roekelt, gedoopt 1-7-1745 Wageningen
 2. Jacobus van Roekelt, gedoopt 28-8-1746 Wageningen, overleden 30-7-1793 Wageningen
 3. Lambert van Roekelt, gedoopt 17-3-1748 Wageningen, begraven 1-4-1788 Wageningen
 4. Johanna Hendrika van Roekelt, gedoopt 9-11-1749 Wageningen
  Trouwt 9-6-1804 Willemstad [15] Cornelis Cornelisz van Prooijen, weduwnaar van Johanna den Bunnik
 5. Treindje (Catharina) Willems van Roekelen, gedoopt 30-9-1751 Wageningen, overleden 31-12-1823 06:00 Ede [165] Huis 127
 6. Huijbertje Willems van Roekelen, gedoopt 30-11-1752 Wageningen
 7. Hendrikje Willems van Roekele, gedoopt 21-3-1754 Wageningen

Kinderen van Willem en Johanna van Roskam:

 1. Johannes van Roekel, gedoopt 25-2-1768 Wageningen
 2. Johanna van Roekel, gedoopt 6-8-1775 Wageningen

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Waarschijnlijk komt Willem uit Bennekom, zeker is het niet, hij wordt ook Willem Backer genoemd. Hij moet tot de middenstand behoren want hij bewoont met zijn eerste vrouw en later ook met zijn tweede vrouw een huis in de stad Wageningen. Waarschijnlijk is hij bakker geweest. In 1765 verkoopt hij als weduwnaar van Johanna de Swier bij de boedelscheiding de echtelijke woning en lost daarmee het restant van een bestaande schuld af. In 1788 dragen hij en zijn tweede echtgenote hun huis aan de Boterstraat over aan de diaconie in ruil voor levenslange "alimentatie en verpleging", zij onterven daarbij ook hun erfgenamen onder protest van dochter Catharina (Treindje) en benoemen de diaconie tot enige erfgenaam. Zo werd in die tijd je 'kostje gekocht'. Alleen Willem's tweede zoon Jacobus heeft, voor zover nu bekend, nakomelingen.
GVR Remarks:
In all likelihood Willem comes from Bennekom, he also known as Willem Backer. He must have been member of the middle classes because with his first wife and also lateron with his second wife he lives in his own house in the town of Wageningen. He must have been a baker. In 1765 as widower of Johanna de Swier on the occasion of the division of the estate he sells his house to pay off the rest of two existing debts. In 1788 he and his second wife transfer their house in the 'Boterstraat' to the poor relief board in exchange for being fed and nursed for the rest of their life. At the same time they disinherit their heirs, under protest of their daughter Catharina (Treindje), and appoint the poor relief board as the only heir. This was an old form of retirement insurance. As far as we know only Willem's second son Jacobus has descendants.
GADB577-24-7:
Ao 1715 Januari 13 - Willem - S. van Jacob Willemsen Backer en Trijntje Willems
GABB579-111-4 1780:
9 - Den 15 Maij is overl Willem Bakker - begr den 19 dito
AZ4b-359:
Ivm hoofdgeld 1747 wordt hij Willem Backer genoemd hij bewoont een pand (341) aan de Achterstraat
AZ4b-360:
Erfmagescheijt 23-10-1765 Willem van Roekelt wdr en boedelhouder van wijlen Johanna de Swier met de voogden van sijne 4 onmundige kinderen bij sijne voors. vrouw ehelijk verwekt verkoopt aan De Heer Assueer Jan Torck vrijheer van Roosendaal etc en Vrouwe Eusebia Jacoba de Roode van Heekeren echtelieden huijs (342.1) O:Agterstraat W:Hendrik Monsieur (340) Z:Teunis van Soelen (341zuid) N:Jan van Kreel (342) f 385 die door de aflossing v/h restant van twee capitalen een ad f 300-0-0 en een ad f 100-0-0 ten behoeve van wijlen de Heer en Vrouwe van Roosendaal en ten laste van Gerrit de Weegh cum suis met de Rhenten daarop verloopen, zijn voldaan. Verponding f 0-16-0
GADW1662-53-8:
1712 26 Junij Jan de Swier - Lammertje Jantz - Johanna
GADW1662-101-13:
1730 7 Dec - Teunis Roskam - Gerretje Teunisz [van Hildris ???] - Johanna
GATW1664-20 18 (15?) April - Willem van Roekel jm en Johanna de Swiers jd beide woonachtig te Wageningen
GATW1664-80:
1765 26 October - Willem van Roekelt weduwnaar van Johanna de Swiers en Johanna Roskam weduw van Johannes van Lijshout beide alhier - 1 proclamatie 2de 3de
AZ4a-221:
10-5-1788 (OA630, RAW182 f84v) Willem van Roekel en Johanna van Roskam echtel. verklaarden voor de alimentatie en verpleging welke haare van de gereformeerde diaconie dezer stad reeds gepresteerd is en verder gepreesteerd zal worden de overdracht aan de gemelte diaconij haar eijgendommelijk huijs erff en where a/d Boterstraat O:F. C. Mulder(296) N:Stadhuys W:de Steeg(=st Annastraat) Z:Boterstraat. Verponding 1-17-8, maar ook met het daerin staande beswaer tbv Catharina van Roekelt, renuntierende en en onterven de comp(aran)ten haer en hare erven van alle regt en aandeel aan voors. parceel en de voorn. Diaconie daeraan weder om beŽrvende. 0be.
AZ4a-221:
19-5-1788 (RAW199) Willem van Roekelt en Johanna Roskam echtel. voor verpleging etc. dragen over aan de Geref. Diaconie huijss, erff en where a/d Boterstraat. Verponding (niet vermeld). Zij onterven hun erfgenamen. O:F.C.Mulder(=296), N:Stadhuijs(=291), W:Steeg(=St. Annastraat), Z:Boterstraat.
GADW1662-143-11:
1745 1 Julij - Willem van Roekelt - Johanna de Swier - Jacobus (waarschijnlijk jong overleden)
GADW1662-146-17:
1746 28 Augustus - Willem van Roekelt - Johanna de Swier - Jacobus
GADW1662-152-4:
1748 17 Maart - Willem van Roekelt - Johanna de Swier - Lambert
GABW1665.5-23-25:
1788 April 1e (onder het hoofd: Memorie van lijken die onder het Scheependom zijn overleden) - Lamert van Roekel van de diaconij
GABW1666-49-10:
1788 April 1e - Begraven Lamert van Roekel van de diakonij
GADW1662-156-6:
1749 9 Nov - Willem van Roekelt - Johanna de Swier - Johanna Hendrika
GADW1662-163-4:
1751 30 Sept - Willem van Roekelen - Johanna de Zwier - Treindje
Ov akte 165:
Treindje heet hier Trijntje en is weduwe van Peter Eversen
GADW1662-166-7:
Willem van Roekelen - Jonanna de Zwier - Huijbertje
GADW1662-171-1:
1754 21 Maart - Willem van Roekele - Johanna de Zwier - Hendrikje
GADW1662-220:
1768 Febr 25 - Willem van Roekel - Johanna Roskam - Johannes
GADW1662-242:
1775 Aug 6 - Willem van Roekel - Johanna Roskam - Johanna
Huw akte 15:
Zie RAWB Schepenbank trouwboek 1797-1810.
Trouwboek Wageningen 1737-1815
26-10-1765 1e, 2e, 3e proclamatie. Willem van Roekel, wednr. van Johanna de Swier en Johanna van Roskam, wed. van Johannes van Lijshout, beide alhier

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin