Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Willem Gerrits van Roekel (Bakker)

Zoon van Gerrit Willems Backer (van Roekel) en Anneken Willems, gedoopt 24-11-1709 Bennekom, lidmaat 1731 Bennekom, overleden 15-5-1780 Bennekom

Trouwt 30-11-1732 Bennekom Maartje Willems van Vuijsteren, dochter van Willem Hendriks van Vuijsteren en Gerritje Barten van Dompselaar, gedoopt 5-11-1713 Bennekom

Kinderen:

 1. Gerrit van Roekel, gedoopt 8-3-1733 Bennekom, overleden 18-4-1805 Bennekom
 2. Gerritje van Roekel, gedoopt 12-9-1734 Bennekom, overleden 6-4-1816 01:00 Bennekom [6]
 3. Anneken van Roekel, geboren Bennekom en gedoopt 19-8-1736 Ede
 4. Willem van Roekel, gedoopt 16-11-1738 Bennekom, overleden 19-4-1760 en begraven 23-4 Bennekom
 5. Bart van Roekel, gedoopt 6-11-1740 Bennekom, overleden 30-4-1813 18:00 Bennekom [12] Huis 7
 6. Willemijntje van Roekel, geboren 21-10-1742 Bennekom
 7. Wilmijntje (Willemina) van Roekel (Willemijntje Bakker), gedoopt 21-6-1744 Bennekom, lidmaat 25-3-1785 Bennekom, vertrokken naar Rhenen 18-8-1799, overleden 28-5-1820 Rhenen [23]
  Trouwt 10-11-1798 Bennekom Geurt (Gerrit) Jansen van Ko(o)ten, weduwnaar van Neeltje Gerrits, zoon van Jan Geurt van Kooten en Hilletje van Veen, geboren ca 1760, overleden 29-11-1829 Rhenen [61]
 8. Maartjen (Marrigje) van Roekel, gedoopt 17-9-1747 Bennekom, lidmaat 13-4-1787 Bennekom, overleden 2-5-1811 Rhenen [18], ongehuwd
 9. Willem van Roekel, gedoopt 10-6-1753 Bennekom
 10. Hendrik van Roekel, gedoopt 30-3-1755 Bennekom, overleden 25-10-1805 Bennekom
 11. Aaltien van Roekel, gedoopt 25-9-1757 Bennekom, lidmaat 25-3-1785 Bennekom, vertrokken 25-5-1789 naar Wageningen
 12. Cornelis van Roekel, gedoopt 10-11-1760 Bennekom, overleden 28-2-1827 Oosterbeek [4]
 13. NN van Roekel, overleden 2-7-1763 Bennekom

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Willem heet afwisselend Gerritsen Backer, Bakker, Gerritsen, Gerritsen van Roekel. Blijkens de lijst van lidmatenlijst 1731 woont Willem in het dorp, misschien is hij bakker, waarschijnlijk is hij boer. Hij en later zijn weduwe pachten een stuk land ter grootte van 1,25 mud (1 mud = 5730 m2) met de naam Schuurhoven van diaconie. Ze kopen een stuk land genaamd de Hoge Bree ter grootte van 2,5 schepel (1 schepel = 1430 m2). Wat zou er van dochters Anneken en Aaltien geworden zijn?
GVR Remarks:
Willem is known as Willem Gerritsen Backer, Willem Bakker, Willem Gerritsen and Willem Gerritsen van Roekel.
According to the member list of the church of 1731 he lives in the village of Bennekom, he have been a baker and probably also farmer.
He and later his widow lease a parcel of land sized 1.125 mud (1 mud = 5730 m2) named Schuurhoven from the poor relief board.
He and his wife buy a parcel of land named 'de Hoge Bree' sized 2.5 schepel (1 schepel = 1430 m2)
What would be the fate of daughters Anneken en Aaltien?
VG1985p99:
[...] N.B. De naam vann Vuijsteren is alleen door Marrijtje gebruikt en komt niet meer voor. Zeer waarschijnlijk woonden haar ouders op het Fulstersgoed en is de naam daaraan ontleend, Zie RA Veluwe 822 fol 102.
[...]
RA Veluwe 822 fol 40 (9-1-1741) zie ook fol 41 en 94. In de Maencedulle van Ede/Bennekom 1758 komt voor: Willem Bakker de helft van huis en hof, 2 schepel op de Bree en de driest van Boucloo. Idem 24-5-1766 Willem Gerritse Backer de bovenste Bree.
VG1993p248:
Uit de verkoop van verschillende stukken land blijkt dat ze in het dorp woonden. Bronnen: ORA vd Veluwe 823 fol 25 en 41, dd 24-6-1766 en 18-8-1768.
GR15-IIIe
GADB577-18-18:
24-11-1709 - Willem - S van Gerrit Willemsen Backer en Anneken Willems
GALB576-220-14:
1731 Willem Gerritsen Backer genoemd als lidmaat
GALB576-242:
In de lidmatenlijst van ds F F de Bruin - In 't dorp - Willem Gerritsen Bakker 1731
GALB576.1-1-6:
Aangen 1731 Willem Gerritsen Backer - Gest den 15 maij 1780
GALB576.2-1-6 Lidmatenlijst 1772:
Aang: Paschen 1773 - 6 - Willem Gerritsen Bakker - gest: den 19 Mai 1780
GABB579-111-4 1780:
Den 15 Maij is overl: Willem Bakker - begr den 19e
ORA822-2:
Zij kopen op 9-1-1741 land in Bennekom voor 140 Caroli Guldens groot ongeveer twee en een half schepel genaamd 'de Hoge Bree', oost Wouter van Leeuwen, west de Diedenweg, zuid de weduwe Gijsbert Gerrits de Groot, noord Gerrit Backer.
DI205:
Schuurhoven 1 1/4 mud Pagters Gerrit Backer thans Willem Backer Tjaar 1760 9-9-0 1761 8-6-0
DI246:
Schuurhoven 1 1/4 mud pagters Willem Bakker tjaar 1764 10-11-0 1765 13-14-0
DI262:
Schuurhoven 1 1/4 mud pagters Willem Bakker tjaar 1766 9-11-0 1767 11-4-10
DI277:
Schuurhoven 1 1/4 mud pagters Willem Bakker tjaar 1768 15-11-8 1769 11-9-8
DI294:
Schuurhoven 1 1/4 mud pagters Willem Bakker tjaar 1770 16-7-0 1771 16-9-8
DI311:
Schuurhoven 1 1/4 mud pagters Willem Bakker tjaar 1772 15-9-12 1773 10-0-12
DI328:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven gelegen in den Bennekumschen Enk Pagters Willem Bakker Tjaar 1774 10-4-6 1775 13-10-4
DI345:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven gelegen in den Bennekumschen Enk Pagters Willem Bakker Tjaar 1776 3-14-10 1777 3-18-0
DI360:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven gelegen in den Bennekumschen Enk Pagters Willem Bakker Tjaar 1778 7-4-0 1779 7-5-0
GADB577-23-2 1713:
5 Novbr - Marrijtjen d: van Willem Hendricksen en Gerritjen Barten
DI375:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begrepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk Pagters De Wed: Willem Bakker Tjaar 1780 14-4-14 1781 10-6-0
DI390:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begreepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk pagter de wed[uwe] Willem Bakker 8 schepel koorn dat er wast Tjaar 1782 6-0-0 1783 6-0-0
DI390:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begreepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk pagters de wed[uwe] Willem Bakker 8 schepel koorn dat er wast Tjaar 1784 10-17-0 1785 9-11-8
DI420:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begreepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk pagters 1 de wed[uwe] Willem Bakker 8 schepel koorn dat er wast Tgewas van 't jaar 1786 10-10-0 1787 11-3-0
DI435:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begreepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk pagters 1 de wed[uwe] Willem Bakker 8 schepel koorn dat er wast Tgewas van 't jaar 1788 12-1-0 1789 11-8-0
DI449:
1 1/4 Mud bouwland genaamt Schuurhoven waaronder begreepen is het Hondepad gelegen in den Bennekumschen Enk Pachters 1 De Wed: Willem Bakker jaarlijks 8 schepel koorn dat er wast Tgewas van 't jaar 1788 12-1-0 1789 11-8-0
GATB576-99-1:
1732 30 Novembr - Willem Gerritsen van Roekel met Marrijtje Willems van Vuijsteren j:d. beijde woonen alhier
GADB577-49-14:
1733 Maart 8 - Gerrit - S van Willem Gerritsen van Roekelt
GADB577-51-13 12-9-1734:
Gerritjen - D van Willem van Roeland en Marrijtjen van Vijsteren
GADB577-137-3 Redressen 1774:
1734 - In den tijd van ds Timmer v: pag: 101
In het doopboek 12 Sept: 1734 staat Gerritjen D. van Willem van Roeland en Marritje van Vuysteren. 't moet zijn Gerritje d. van Willem Gerritse van Roekel en Marritje van Vuisteren. Deeze fout hebbe ik hier verbetert op het getuigenis van Evert Roseboom en Aart Peters, die beide voor mij verklaart hebben wel te weeten dat de vader van gemelde Gerritje is Willem Gerritse van Roekel; 't welk nader blijkt uit de aantekeningen in het Trouwboek 30 Nov: 1732 en in het Doopboek 19 Aug 1736 6 Nov 1740 21Oct 1742 21 junij 1744 17 Sept: 1747 16 Nov 1760 in welke allen als de man van Marritje Willems voorkomt Willem Gerritsen of Willem Bakker of Willem van Roekel, zooals hij onderscheidenlijk in het Doopboek voorkomt, dog nergens Willem van Roeland
GADB577-54-11 1736:
Agustus 19 - Anneken - Doghter van Wilhem Garsen van Roekelt en Martien Wilhems van Vuisteren
GADE585-108-5:
Annetje - dogter van Willem Gerritze van Roekel en Maritje Willemse van Vuijsten te Bennecum bij vacature ter plaatse
GADB577-60-5 16-11-1738:
Den 16 dito - V: Willem Gerritsen - M: Maartjen Willemsen - S: Willem
GABB579-34-6 1760:
9e Den 19 April is Willem Backer gest. - begr den 23
GADB577-64-8:
1740 den 6 Novb - V: Willem Gerritsen - M: Maartje Willems - S. Bart
GADB577-68-1 1742:
Den 21 octob. - V: Willem Gerritsen - M: Maartjen Willems - D: Willemijntje
GADB577-71-8 1744:
Den 21 junij - V: Willem Gerritsen - M: Maatje Willems - D: Wilmijntje
GALB576.2-11:
Aangenomen den 25 Maart 1785 ... Wilmijntje Willems van Roekel - vertr. met attest. naar Rhenen 18 Aug 1799
GATB583.1-1-8 1798:
alhier ingeschr den 20 octobr - Geurt Jansen van Kooten wednr van Neeltje Gerrets geb & woon te Agterberg onder Rheenen - Willemiena Willemse van Roekel J:D: Geb: & woon alhier - 1e Gebod 21 October - 2e Gebod 28 dito - 3e Gebod 4e November - Den 10 Nov: op vertoonde attestatie in onse Gereformeerde Kerk getrouwd
UATR116-70:
Dat Gerrit Janse van Koten, wednaar wijlen Neeltje Gerrits geb. en woonende te Agterberg onder Rhenen en Willemina Willemsze van Roekel J.d. geb. en woonend alhier in de kerk der Hervormden in den Echt zijn op heden bevestigd, Certificatie ik bij deze D:ten Deell Eccl Wagening: Bennekom den 11 Nov 1798
GADB577-77-10 1747:
Den 17 Septb - V: Willem Gerritsen - M: Maartje Willems - D: Maartjen
GALB576.2-12:
Aangenomen den 13 April 1787 Marritje Willemse van Roekel - Gest: 2 Maij 1811
GADB577-89-5 1753:
10 Junij - V. Willem Gertzen van Roekel - M. Martien Wilmzen - S. Willem
GADB577-93-12:
30-3-1755 - V. Willem van Roekel - M. Jantien(?) Willems - Z. Hendrik
GADB577-99-8 25-9-1757:
25 dito - V. Willem Bakker - M. Martien Wilmzen - D. Aaltien
GALB576.2-11:
Aangenomen den 25 Maart 1785 Aaltje Willems van Roekel - vertr: met attestatie naar Wageningen 26 Mai 1789
GADB577-108-4:
1760 den 16 November - Cornelis - zoon van Willem Gertse lidmaat en Maartje Willems - E:L:
GABB579-44-9:
1763 26 Den 2 Julij is Willem Gerritsen Backer zijn dogter gest - begr den 6
[niet duidelijk welke dochter dit is ...]
Email Hans van der Heiden 21-7-2011:
Notarieel archief no.2243 Jan Smith openbaar notaris tot Veenendaal:
nr.216 Willemijntje Willemse van Roekel (ns) huisvrouw Geurt Janze van Koten buiten beroep te Rhenen aan de Hogesteeg no.89-b. Testament. Legateert man GJvK. bij voorovl zijne agtertelate kinderen bij Neeltje Gerritsen van Dijk in eerder huwelijk verwekt. Gepast Achterberg aan de Hogesteeg 19 febr 1820.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin