Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Hendrik Frederiks van Welgraven,

Geboren Varsseveld

Ingeschreven 12-2 Ede, trouwt 5-3-1747 Bennekom Willemken Hendriks de Vries geboren Bennekom

Kinderen:

  1. Frederik Hendriks Welgraven, gedoopt 1-1748 Bennekom
  2. Marritjen Hendriks Welgraven, gedoopt 4-10-1750 Bennekom
  3. Liesbet Hendriks Welgraven, gedoopt 24-9-1752 Bennekom
  4. Marritje Hendriks Welgraven, gedoopt 10-1753 Bennekom
  5. Lijsbet Hendriks Welgraven, gedoopt 15-2-1756 Bennekom
  6. Maritien Hendriks Welgraven, gedoopt 21-4-1759 Bennekom
  7. Hendrik Hendriks Welgraven, gedoopt 19-4-1761 Bennekom
  8. Willem Hendriks Welgraven, gedoopt 15-4-1764 Bennekom

Bronnen:

TB18:
1747 5 Mrt. Hendrik van Dwelgraven van Varssevelt met Willemken Vries van Bennekom.
TE18:
1747 12 Feb. Hendrik Jan Dwelgraven geb van Varsevelt nu onder Ede met Willeken de Vries geb te Bennekom
DB29:
1748 Jan. Frederik z.v. Hendrik Frederiks en Wimpje de Vries.
DB30:
1750 4 Oct. Marritje d.v. Hendrik Freerik en Willemtien de Vries.
DB31:
1752 24 Sep. Liesbet d.v. Hendrik Freerijksen en Willemken de Vries.
DB32:
1753 Oct. Marritje d.v. Hendrik Frederiks en Wimpje de Vries.
DB33:
1756 15 Feb. Lijsbet d.v. Hendrik Fiet en Wilmken Hendriks.
DB35:
1759 21 Apr. Maritien d.v. Hendrik Frerikse en Wilmke Henderiks.
DB36:
1761 19 Apr. Hendrik z.v. Hendrik Frederiks en Willemke Hendriks.
DB38:
1764 15 Apr. Willem z.v. Hendrik Frederiks en Willemke Hendriks.
DI141:
... [1748-1750] Hofstede in t dorp pagter hendrik Vreericksen, anderhalf jaar pagt f. 55-10-0
van het bouwland 1747 en 1748 f. 15-16-0 ...
DI146:
... [1750-1752] de Hofstede int dorp verpagt aan Hendrik Freeryks jaarlijks 40 g[u]l[den] beginnende op Petri 1747 bij de voorgaande reekening tot korting betaalt 75 g[u]l[den] 10 st[uyvers] aan mij betaalt, hiermede voldaan tot Petri 1750 f. 44-10-0 ...
DI147:
... [1750-1752] Stuk land onder Wageningen Pagter Hendrik Freerijksen 1749 en 1750 vold[aan] f. 20-2-0 ...
DI162:
... [1752-1754 2 Cap[i]t[tel] Pagten van] 1 mudde bouland, deels onder Wageningen, deels onder Ben[ne]k[om] Pagter Hendrik Freeryksen 1751 f. 3-0-0
1752 4-17-8...
DI164:
... [1752-1754] ... Huis en hof int dorp Bennekom Pagter Hendrik Freeriksen jaarlijks 40 g[u]l[den] 1751, 1752, 1753 verscheenen op Petri voldaan f. 120-0-0 ...
DI171:
... [1754-1756] 1 mudde deels onder Wagen[ingen] deels ond[er] Bennekom Pagter Hendrik Freeryks, 1753 f. 8-8-8
1754 f. 8-17-0 ...
DI173:
... [1754-1756] Huis en hof int dorp Bennekom Pagter Hendrik Freeryks, jaarlijks 40 g[u]l[den] op de jaaren [17]54 en [17]55 verscheenen op P[e]tri ontfangen f. 60-0-0 ...
DI179:
... [1756-1758] 1 mud deels onder Wageningen deels onder Bennekom Pagter Hendrik Freeryks
1755 f. 9-12-14
1756 f. 19-8-8 ...
DI180:
... [1756-1758] huis en hof in den dorpe Benn[ekom] Pagter Hendrik Freeryks jaarlijks 40 [gulden] voldaan tot petri 1757 f. 100-0-0 ...
DI183:
... [1756-1758] aan Hendrik Freerks voor hennepe [=hennep] linnen maakloon als andersins f. 20-0-0 ...
DI192:
... [1758-1760] 1 Mud deels onder Wageningen, deels onder Bennekum Pagter Hendrik Frederiks
Tjaar 1757 f. 6-0-0
1758 f. 6-12-0
1759 f.3-6-0 f. 15-18-0 ...
DI195:
... [1758-1760] Huis en hoff in den dorpe van Bennekum pagter Hendrik Frederiks, geevt jaarlijks 40 g[u]l[den]. Ontfangen 'tjaar verschenen Petri
1758 f. 40-0-0
1759 f. 40-0-0
1760 f. 40-0-0 f. 120-0-0 ...
DI206:
... [1761-1762] 1 Mud deels onder Wageningen deels onder Bennekum Pagter Hendrik Frederiks
Tjaar 1760 f. 12-19-0
1761 f. 12-6-0 f. 25-5-0 ...
DI208:
... [1761-1762] Huis en hof in den dorpe van Bennekum Pagter Hendrik Frederiks gevende jaarlijks 40 g[u]l[den].
Ontfangen in 't jaar verschenen
Petri 1761 f. 40-0-0
1762 f. 40-0-0 f. 80-0-0 ...
DI213:
... [1761-1762] Aan het halve haardstede-geld van het huis van Hendrik Frederiks over de jaren 1761 en 1762 f. 1-10-0 ...
DI215:
... [1761-1762] Aan Hendrik Frederiks in voldoening van een vragt turv f. 2-2-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin