Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jan Jacobs (Backer) (van Roekel)

Zoon van Jacob Willems (Backer)(van Roekel) en Trijntje Willems, gedoopt 15-12-1716 Bennekom, overleden 29-2 en begraven 4-3-1784 Bennekom

Trouwt 2-7-1747 Bennekom Marritje (Maartje) Robberts dochter van Robbert Willemsen en Gijsbertje Wouters, geboren ca 1702 Bennekom, overleden 16-5, begraven 20-5-1787 Bennekom

Marritje trouwt eerder 4-10-1722 Bennekom Jacobus Arissen van Leeuwen, zoon van Aris Wouterse van Leeuwen en Gerritjen Jansen, gedoopt 10-8-1690 Bennekom

Kinderen van Marritje en Jacobus:

  1. Gerritjen van Leeuwen, gedoopt 5-12-1723 Bennekom
  2. Gerritje Jacobs van Leeuwen, gedoopt 8-4-1725 Bennekom
  3. Aris van Leeuwen, gedoopt 1-5-1727 Bennekom

Kind van Marritje Robberts:

  1. Maria Jacoba Robberts, gedoopt 18-5-1732 Bennekom

Kind van Jan en Marritje:

  1. Gijsbertje Jansen van Roekel, gedoopt 21-5-1748 Bennekom, overleden 21-3-1795 Bennekom

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Jan werd meestal Backer of Bakker genoemd en was misschien ook bakker maar waarschijnlijker is dat hij boer was. Hij trouwt laat met Marritje die al een huwelijk en een onechte dochter achter de rug heeft.
GVR Remarks:
Jan was named Backer or Bakker in most references and probably was a baker but there is a bigger chance that he was a farmer. He married late with Marritje who already had had a marriage and a natural daughter.
GR13-IIIa
GADB577-27-5:
13-12-1716 13 - Jan - S: van Jacob Willemsen Backer en Trijntjen Willems
GABB580-130-6:
1784 6 Den 29 Febr: is overl Jan Bakker - begr: den 4 maart
DI80:
... [Ao 1724 den 1 December] Dito uyt busse bij Jacobus van Leeuwen f. 15-3-12 ...
DI89:
... [1727-1728] Uyt de Armenbus bij Jacobus van Leuwen f. 20-19-0 ...
DI94:
... [1728-1729] Wegens de Armen oortjens [woord doorgestreept] Bussen bij Jacobus van Leeuwen f. 15-3-0 ...
DI291:
[1769] Aan Jan Bakker voor een kar hooy f 2-10-0
GABB580-138-1:
1787 5 Den 16 Maij is overleden de Wed: van Jan Bakker - begr den 20 dito
GADB577-119-2 Redressen 1774:
VIII Van Jan Jacobse Bakker getuigende dat zijn vrouw Marritje Robberts uit Robbert Willemsen en Gijsbertje Wouters, zoo hij meendde in 't begin van deeze eeuw gebooren en gedoopt was. Dit 't welk .... de door geen getuigen heeft kunnen beweesen worden krijgt eenige waarschijnlijkheid door dat de ouders alhier in het trouwboek als getrouwt staan aangetekent Den 9 Dec 1701 met bijvoeging dat zij beide alhier woondden
GADB577-5-8:
1690 augusti Den 10 dito is gedoopt - Jacoba - dochter van Aris Wouters en Gartien Jans - Egteluijden in 't dorp
[Dit was eigenlijk een jongetje ??]
GATB576-81-1:
1722 October 4 - Jacobus Arissen van Leuwen met Marijtjen Robbers - testes pater sponsi et sponsa
GADB576-1-1:
12-1723 Gerritjen - D. van Jacobus van Leuwen en Marijtjen Robbers
GADB576-2-5:
8-4-1725 Gerritje - d: van Jacobus van Leuwen en Marritjen Robbers
GADB577-41-6:
11-5-1727 Aris - S. van Jacobus van Leuwen en Marritje Robbers
GADB577-48-11:
1732 Meij 18 - Maria Jacoba onechte d. van Martjen Robbers weduw van Jacobus van Leuwen waervan de vader niet genoemt of onbekent is
GATB576-129-2:
1747 Den 2 Julij - Jan Jacobsen Backer jm met Maartjen Robbers Wed Cobus van Leeuwen
GADB577-79-13:
1748 21 Maij - V Jan Jacobsen - M Robberts - D Gijsbertien
GADB577-141-4 Redressen 1774:
1746 In den tijd van D: Hofman v: pag: 157
In het doopboek den 21 Meij 1748 staat V: Jan Jacobs M: Robberts D: Gijsbertje. T moet zijn V: Jan Jacobs M: Marritje Robberts D: Gijsbertje. Deeze fout hebbe ik verbetert op het getuigenis van Corn: van den Born en Theodorus Prins en op de aantekeningen in het trouwboek den 27 julij 1747 uit welk een en ander mij gebleeken is dat in de bovenstaande aantekening M: Robberts moet zijn Marritje Robberts
Email Tjaart Glas 17-12-2006:
Maartje Volberts in plaats van Maartje Robberts?

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin