Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Geurt Gerritsen Rooseboom

Landbouwer, veehouder, geboren rond 1700 en gedoopt Bennekom, overleden 17-2-1773 Bennekom en begraven Bennekom

Trouwt 8-2-1728 Bennekom Cornelia Evers, geboren rond 1700 Bennekom, overleden 1-11-1763 Bennekom

Kinderen:

  1. Gerrit Geurtsen Rooseboom, landbouwer, veehouder, gedoopt 7-11-1728 Bennekom, overleden 17-2-1773 Bennekom
  2. Gerritje (Gerrita, Geerdtje) Geurtsen Roseboom, gedoopt 1-1730 Bennekom
  3. Evert Geurtsen Rooseboom, gedoopt 3-8-1732 Bennekom, overleden 15-1-1811 Bennekom
  4. Jan Geurtsen Rooseboom, gedoopt 14-11-1734 Bennekom
  5. Brentien Geurtsen Roseboom, gedoopt 23-7-1737 Bennekom
  6. Derk Geurtsen Rooseboom, gedoopt 28-2-1740 Bennekom, overleden 18-11-1805 Bennekom
  7. Gerritje Geurtsen Rooseboom, gedoopt 2-5-1745 Bennekom
    Trouwt 16-10-1784 Anthonie Brandse, weduwnaar van Hendrikje van Bleek, geboren Wageningen
  8. Hendrik Geurtsen Roseboom, geboren ca 1746 Bennekom, overleden 28-3-1824 Bennekom

Bronnen:

GVR:
Het doopboek van Bennekom vertoont helaas een hiaat 1698-1705, Geurt en Cornelia komen ook niet voor in de redressen (verbeteringen)
In het huwelijksboek van Wageningen wordt Gerritje Geerdtje Geurtse genoemd, het echtpaar woonde in de Bovenbuurt van Wageningen.
Toen Gerritje met Anthonie trouwde woonde hij in Lienden
In het gezin komen twee dochters Gerritje voor en beiden trouwen?
Hendrik heeft geen inschrijving in de geboorteboeken van Bennekom en Ede. Als hij in 1809 trouwt is hij volgens de huwelijksinschrijving 60 jaar oud en zou dus in 1749 geboren moeten zijn. Zijn moeder is dan echter al 49 jaar oud.....
VG1985p40
VG1993p248:
Geurt Gerritsen Roseboom is te Bennekom aangenomen als lidmaat met Pasen 1757, in 1772 woonde hij op boerderij de Harn
PE1 I.1
GATB576-91-2:
Anno 1728 8 Febr - Geurt Gerritsen j:m: met Cornelia Evers j:d: - beide wonende alhier
GADB577-43-7:
1728 November 7 - Gerrit - S van Geurt Rooseboom en Corneelia Everts
DB19:
1730 Jan. Gerrita d.v. Geurt Gerritse Roseboom en Cornelia Everts.
GADB577-131-3 Redressen:
1730 - In den tijd van Ds Timmer v: pag: 88
Gerritje Geurtsen heeft zig bij mij aangegeven, attesterende, dat zij alhier zoo zij meent omtrent het jaar 1730 uit Geurt Gerritse Rooseboom en Cornelia Everts gebooren, en vervolgens gedoopt is. Het eerste is nader bekragtigt door het getuigenis van Hendrik Everts en Trui Everts huisvrouw van Willem Everts. Dan geen van beiden kon van haar doop nog van het jaar harer geboorte [...] met zekerheid bepaalen. Ondertussen wort het nog te meer waarschijnlijk, dat zij alhier gebooren en gedoopt is, wijl ik haare broeders en zusters, die zoo voor als na haar gebooren zijn op het doopboek vinde aangetekent, zie 7 Nov. 1728 3 Aug: 1732 14 Nov 1734 23 Julij 1737 en 2 Maij 1745
GADB577-49-1:
1733 Augustus 3 - Evert - S van Geurt Gerritsen Rooseboom en Cornelia Everts
GABB582-51-9:
1811 Evert Roosenboom overl 15 van Louwm - begrav. den 19de
VG1985p38:
Daghuurder
VG1993p188:
Landbouwer
GADB577-52-1:
1734 November 14 - Jan S van Geurt Gerritsen en Corneelia Everds
GADB577-56-4:
1737 Den 23 Julius - Brentien doghter van Geurt Rosenboom en Knelia Eversen
GADB577-63-1:
1740 Den 28 Feb: V: Guert Gerritsen - m: Cornelia Eevers - S: Derck
GADB577-93-11:
1745 Den 2 Maij - V Geurt Gerritsen - M: Cornelia Evers - D: Gerritje
Buurtboek Bennekom
11-5-1772 Geurt draagt f 0-10-0 bij aan 'een brandspuijter, emmers, zeijlen'
DI121:
... [1738-1741] aan Geurt Gerritsen Roseboom en Gerrit Nuihuysen f. 80-12-0 ...
DI131:
... [1744-1746 Aan] Geurt Roseboom voor een koe f. 44-0-0 ...
DI200:
... [1758-1760] Aan Dirk Frederiks Steenweert voor hoovtgeld van Bart Claassen en Gerrit Roseboom f. 3-8-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2006 - Ga naar begin