Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Derck Jacobs van Roekel (Backer)

Zoon van Jacob Willems (Backer)(van Roekel) en Trijntje Willems, gedoopt 24-2-1726 Bennekom, lidmaat 1751 Bennekom, overleden 31-12-1788 en begraven 6-1-1789 Bennekom

Trouwt 15-2-1750 Bennekom Evertje Jansen, dochter van Jan Jansen en Ariaan Willems, gedoopt 4-2-1724 Bennekom, lidmaat 1751 Bennekom

Kinderen:

 1. Adriaantje Derksen van Roekel, gedoopt 6-8-1750 Bennekom, overleden Ede
 2. Trientjen Derksen van Roekel, gedoopt 23-4-1752 Bennekom, overleden 14-10 en begraven 17-10-1753 Bennekom
 3. Wouter Derksen van Roekel, gedoopt 8-2-1754 Bennekom, overleden 8-6-1827 18:00 Ede [75] Huis 173
 4. Treintje Derksen van Roekel, gedoopt 29-2-1756 Bennekom, overleden 22-5-1822 11:00 Ede [64]
 5. Jan Derksen van Roekel, gedoopt 12-3-1758 Bennekom, overleden 3-4-1818 18:00 Bennekom [37] Huis 106
 6. Jacobje Derksen van Roekel, gedoopt 16-12-1759 Bennekom, overleden 18-5-1823 06:00 Geldersch Veenendaal [81] Huis 134
 7. Hendrik Derksen van Roekel, gedoopt 24-1-1762 Bennekom
 8. Gerritje Derksen van Roekel, gedoopt 16-9-1764 Bennekom, overleden 28-5-1795 Bennekom
 9. Willem Derksen van Roekel, gedoopt 26-4-1767 Bennekom, overleden 12-7-1841 01:00 Bennekom [115] Huis A95
 10. Derk Derksen van Roekel, gedoopt 26-11-1769 Bennekom, overleden 28-5-1840 20:00 Bennekom [91] Huis B11
 11. NN van Roekel, levenloos geboren 31-7-1787 Bennekom (?)

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Derk wordt vrijwel altijd Jacobs genoemd en éénmaal Jacobs Bakker. Blijkens de kerkeboeken woonden zij aan de Halderbrink, hij was waarschijnlijk landbouwer.
GVR Remarks:
Derk is almost always named Derk Jacobs and on one occasion Derk Jacobs Bakker. Acoording to the church member registration they live at the 'Halderbrink', a rural dwelling near Bennekom, he probably was a farmer.
GR13-IIId:
Derk wordt in thet tijnsregister genoemd als opvolgend tijnsbetaler voor de Royenspoll in Bennekom
GADB576-5-5 1726:
Febr 24 - Derck - S van Jacob Willemssen Backer en Trijntje Willems
GADB577-39-7:
24-2-1726 24 - Derck - S. van Jacob Willemsen Backker en Trijntje Willems
GALB576-230-10:
1751 ... Derk Jacobs ....
GALB576.1-6-8:
... Den Halderbrink ... Aangen 1751 - Derk Jacobs - gest den 31 Decbr 1788
GALB576.2-4-14:
1751 ... Op den Halderbrink ... Aang: 1751 - 89 - Derk Jacobsen - Gest Den 31 December 1788 - Aang: 1751 - 90 - Evertje Jansen zijn vrouw - Gest:
GABB580-142-4:
1788 Den 31e December is overl Derk Jacobs - beg: den 6 Januarij
VG112p17:
Derk wordt genoemd in het tynsregister als opvolgend tynsbetaler voor de Royenspoll in Bennekom
DI441:
[1789] Vrijwillige giften 1 van de wed: van Dirk Jacobs 25-0-0
GADB577-37-1 1724:
Februarij 4 - Evertje - D van Janssen en Ariaen Willemsen
GALB576-230-13:
1751 ... Evertje Jans
GATB576-135-1:
15-2-1750 Jongedogter Evertien Jansd van Bennekom - Derk Jacobs Jongman van bennekom - 1 voorstelling 1 feb - 2 voors: 8 feb. - 3 voorst: 15 feb
GALB576-241-13:
Lijst van lidmaten van dominee F. F. de Bruin bevestigd 19-10-1760: 1751 ... Dirk Jacobs 1751 - Evertje Jans zijn huisvrouw 1751 ...
GADB577-87:
1752 April den 23 dito - V: Derk Jacobsen - M: Evertjen Jans - D: Aariaantjen
GADB577-87-2:
23-4-1752 Den 23 dito - V: Derk Jacobsen - M: Evertjen Jans - D: Trientjen
GABB579-20-20:
1753 - 23 - Den 14 october is Derk Jacobsen Backer zijn kind gest - begr den 17
GADB577-92:
1754 Den 8 Feb - V: Derk Jacobsen - M: Evertjen Jans - S Wouter
GADB577-96:
1756 februari den 29 dito - V. Derk Jacobsen - M: Evertjen Jansen - D: Treintjen
GADB577-101:
1758 12 maart - V. Derk Jacobsen - M. Evertien Jansen - S. Jan
GADB577-105:
1759 16 Desemb - V. Derk Jacobs - M Evertien Jansen - D Jakobjen
GADB577-109-19:
1762 Den 24 januarij - Hendrik - zoon van Derk Jacobse en Evertje Janss - E:L: - beide Ledematen
GADB577-111:
1764 den 16 September - Gerritje dogter van Dirk Jacobse en Evertje Jansse - E:L: - beide ledematen
GADB577-112:
1767 Den 26 April - Willem - zoon van Dirk Jacobse en Evertje Jansse - E:L: - beide ledematen
GADB577-114:
1769 den 26 Novemb - Dirk - zoon van Dirk Jacobsen en Evertje Jansen - E:L: - beide ledematen
Email Corrie van den Hoek 10-11-2021
Archief gemeente Ede inv nr 822, Akte dd 28-8-1752:
De tekst bevat: Jan Gijsbertsen en zijn vrouw Neeltjen Jager, Michiel Barten, jongeman, Steeven Wijnandsen en zijn vrouw Erntjen Gijsberts, Maria Gijsberts, jongedochter, geassisteerd met haar broer en voogd Jan Gijsbertsen, Geurt Aartsen, jongeman, Hendrik Steevensen van Harn en zijn vrouw Grietjen Coelman, ook optredend voor Herremeijntjen en Gerritjen Coeijmans en als laatste Claas Gerritsen voor zichzelf en ook optredend voor zijn vrouw Gijsbertjen Janssen de Cat en voor zijn broer Hendrik Gerritsen, verkopen aan Derk Jacobsen van Roekelt en zijn vrouw Evertjen Janssen, voor 280 gulden, de helft van een huis, hof, berg en bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuurte aan de Halderbrink, dat Hendrik van Hal gebruikt en waarvan de koper de andere helft bezit, belast met tijns en een gift aan de koster.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin