Parenteel Derck Backer (van Roekel) | Parenteel Jacob Jans (van den Born) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Nieske Gerrits van Roekel

Dochter van Gerrit Willems Backer (van Roekel) en Anneken Willems, gedoopt 15-5-1707 Bennekom, lidmaat 1731 Bennekom, overleden 14-5 en begraven 18-5-1763 Bennekom

Trouwt 7-12-1732 Renkum Cornelis Jansen van den Born, timmerman, zoon van Jan Jacobs (van den Born) en Jenneken Hendricks van Bleek, geboren ca 1706 Renkum, overleden 4-5-1792 en begraven 8-5 Bennekom

Cornelis hertrouwt 24-5-1766 Wageningen Sophia Charlotte (Sijtje) van Binsbergen, dochter van Geurt van Binsbergen en Margrieta Johanna Sophia van Lunen, gedoopt 14-4-1737 Dodewaard Hien, overleden 27-1-1811 en begraven 2-2 Wageningen

Kinderen van Nieske en Cornelis:

 1. Jacobus Cornelisz van den Born, gedoopt 27-9-1733 Bennekom, overleden 23-2-1795 Renkum
 2. Anneken Cornelissen van den Born, gedoopt 7-11-1734 Bennekom, overleden 29-3-1807 Bennekom
 3. Jan Cornelisz van den Born, gedoopt 26-12-1735 Bennekom, overleden 27-4-1795 Bennekom
 4. Gerrit Cornelisz van den Born, gedoopt 18-8-1737 Bennekom, overleden 27-10-1783 Bennekom aan de "rode loop" en dezelfde dag begraven te Bennekom
 5. Willem Cornelisz van den Born, gedoopt 11-10-1739 Bennekom, overleden 5-2-1808 Allermolen en begraven 13-2 Putten
 6. Jenneke Cornelissen van den Born, gedoopt 22-5-1741 Bennekom, overleden 12-12-1804 en begraven 17-12 Bennekom
 7. Jantien (Gerritje, Gaartien) Cornelisse van den Born, gedoopt 14-2-1744 Bennekom, overleden 26-9-1806 Achterberg en begraven 30-9 Rhenen
 8. Hendrik van den Born, gedoopt 12-9-1745 Bennekom, overleden 7-1-1769 en begraven 10-1, ongehuwd
 9. Niesien (Niesje) Cornelisse van den Born (van den Borden), gedoopt 19-3-1748 Bennekom, overleden 17-7-1815 Rhenen [28]
 10. NN van den Born, levenloos geboren zoon 10-10-1749 en begraven 14-10 Bennekom
 11. Janna Cornelissen van den Born, gedoopt 21-11-1750 Bennekom, begraven 16-11-1792 Rhenen
 12. NN van den Born, levenloos geboren kind 14-9-1753 en begraven 17-9 Bennekom

Kind van Sophia van Binsbergen:

 1. Frerik van Binsbergen, gedoopt 8-5-1760 Wageningen

Kinderen van Cornelis en Sophia:

 1. Jan van den Born, gedoopt 7-6-1767 Bennekom, overleden na 1772
 2. Margarita van den Born, gedoopt 27-3-1769 Bennekom, overleden 4-2-1771 en begraven 7-2 Bennekom
 3. NN van den Born, geboren 1771, overleden 4-2-1771 Bennekom
 4. Reinder (Rijnder) Cornelisz van den Born, gedoopt 2-11-1772 Bennekom, overleden 1-8-1815 Wageningen [42]
 5. Maria de Bruin van den Born, gedoopt 16-8-1774 Bennekom
 6. Geurtje van den Born, gedoopt 18-2-1778 Bennekom
  Trouwt 17-11-1803 Wageningen Huibert Hendriks

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Na het overlijden van Nieske hertrouwt Cornelis en krijgt in het totaal niet minder dan 18 kinderen. Cornelis van den Born was timmerman en deed regelmatig zaken met de diaconie zoals het leveren van doodskisten. Ook nam hij een obligatie over van zijn schoonvader Gerrit Backer. Hij wordt meermalen genoemd als koper en verkoper van land en onroerend goed. Van dochter Gaartien kon ik geen doopinschrijving vinden ... waarschijnlijk wordt hier Jantien bedoeld.
GVR Remarks:
After the decease of Nieske Cornelis marries again and has a staggering total of 18 children. Cornelis van den Born was carpenter and had regular busisness with the poor relief board such as the delivery of coffins. He also inherited the loan ad f 200 from his father in law Gerrit Backer. In the records we find him several times as buyer and seller of land and real estate. I could not find a baptism record of his daughter Gaartien ... she is probably the same as Jantien.
GADB577-16-16:
15-5-1707 - Nieske - dogter van Gerrit Willemsen Backer en Anneken Willems
GALB576-220-13:
1731 Nijsjen Gerritsen Backer genoemd als lidmaat
GALB576-238:
In de lidmatenlijst van ds F F de Bruin ... In 't dorp - 12 ... Niesje Gerritsen van Roekel huisvr: van: van den Born - 1731 obiit
GABB579-44-6 1763:
23 Den 14 Meij is de Vrouw van Cornelis van den Born gest - begr den 18
VG1993p250:
Cornelis was waarschijnlijk timmerman want uit de erfenis van Geurt Gerritsen en Evertje Willems ontvangt hij 15 gulden en 15 stuivers voor 3 geleverde doodskisten [ORA Veluwe 411 fol 33 dd 7-1-1760], hij komt regelmatig voor in de rechterlijke archieven van de Veluwe als koper en verkoper van onroerende goederen, zo verkopen Cornelis en Sophia 2-4-1771 een huis met hof en schuur en een half molder land aan Willem van den Born en Maritje Evers voor 650gld, het huis was gelegen even buiten het dorp aan de gemene weg
DI185:
... [1756-1758] aan Cornelis Jansen gewerkt aan het huis int dorp f. 5-17-0 ...
DI206:
... [1761-1762] De Predikstoel Pagter Jacobus Jacobsen thans Cornelis Janssen
Tjaar 1760 f. 6-14-0
1761 f. 6-3-0 f. 12-17-0 ...
DI207:
... [1761-1762] Een obligatie van 200 g[u[l[den] ten laste van Gerrit Bakker thans Cornelis van den Born a 4 g[u]l[den] p[er] cent Ontvangen in 't jaar verschenen 11 April
1758 f. 8-0-0
1759 f. 8-0-0 f. 16-0-0
DI214:
... [1761-1762] Aan C. van den Born voor gemaakte doodkisten f. 4-10-0 ...
DI217:
Erft obligatie 2 van schoonvader
DI234:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Ontvangen de jaren verschenen den 11 April 1760 8-0-0 1761 8-0-0 1762 8-0-0
DI237:
[1764] Vrijwillige gifte van Cornelis van den Born 0-6-8
DI238:
[1764] Van Cornelis van den Born wegens Barber Elbertse
DI242:
[1764] Aan Cornelis van den Born voor een kis[t]je en steen 4-10-0
DI249:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Ontvangen de jaren verschenen den 11 April 1763 8-0-0 1764 8-0-0 1765 8-0-0 1766 8-0-0
DI265:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Is betaalt tot den 11 April 1766 thans niets ontfangen
DI280:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guldens percent. Hiervan zijn de renten betaalt tot den 11de April 1766 thans niets ontfangen
DI284:
[1774] Ontfangen bij het verkopen van 't huis van Cornelis van den Born 1-10-0
DI296:
[1771] Een obligatie van 200 guldens ten laste van Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Ontvangen de jaren verschenen den 11 April 1767 8-0-0 1768 8-0-0 1769 8-0-0 1770 8-0-0 1771 8-0-0 Deze obligatie staat thans ten laste van Willem van den Born van wien ontfangen is tjaar verschenen den 1 April 1772 8-0-0
GATB576-98-6:
16-11-1732 16e - Cornelis Jansen van den Born J:M: van Renkum met Niske Gerrits van Roekel j:d: van Bennekom
GADB577-50-12:
27-8-1733 - Jacobus - S van Cornelis van den Born en Niesken van Roekelt
GADB577-52-1:
1734 November 7 - Anneken - D van Cornelis van den Born en Niesjen van Roekelt
GADB577-53-10:
26-12-1735 Jan - S van Cornelis van den Born en Nijsken van Roekelt
GADB577-57:
1737 Den 18 Augustus - Gerrit: soon van Cornelis van den Boorn en Nisje Gerritsen woonende te Bennekom
GADB577-62:
1739 Den 11 octob: - V: Cornelis Jansen - M: Niesje Gerritsen - S: Willem
GADB577-65:
1741 Den 22 Maij - V: Cornelis van den Born - M: Nisjen Gerritsen - D: Jenneken
GADB577-70:
1744 14 feb - V: Cornelus van den born - M: Niesien Garts - D. Jantien
GADB577-74:
1746 Den 12 Septb: - V: Cornelis van den Boorn - M: Niesjen Gerritsen - S Hendrik
GADB577-79:
1748 17 maart - V Cornelis van den Born - M Niesien Gertsen - D Niesien
GADB577-84:
1750 den 29 Novb: - V: Cornelis van den Born - M: Niesjen Gerritsen - D: Janna
KS2-169:
Otr Bennekom 16-11-1732
GADB577-113-3:
1767 Den 7 junij - Jan - zoon van Cornelis van den Born en Sophia van Binsbergen E:L:
GADB577-114-11:
1769 Den 27 Maart - Margarite - Doghter van Cornelis van den Born en Sophia van Binsbergen E:L:
GADB578-3-3:
1772 - Reinder - Corn van den born - Sophija van binsbergen - den 2 9ber gebooren - den 8 9ber gedoopd
GADB578-8-5:
1774 Maria de Bruin - Cornelus van den Born - Sophia van Binsbergen - gebr den 16 Augustus - gedoopt d 21 Augusti
GADB578-20-3:
1778 - Geurtje - Cornelus van den Born - Sophija van Binsbergen - Geb: d: 18 febr: - Ged: d: 19 maart
GABB579-68-3:
1771 3e - Den 4 Febr is Cornelis van den Born zijn kind gestorven - begr den 7
Email Ineke van Koolwijk 14-11-2006:
Niesien heet in Ineke's genealogie Niesje, wordt gedoopt op 19-3
Website Peter van den Born:
Zie Genealogie Generatie 3 nummer 3b1 en het Bornboek pg 52 ev met veel informatie over Cornelis en zijn gezin in Bennekom.
Veluwse Geslachten 2021-3 pg37 VI-b
Aanvullingen
Veluwse Geslachten 2021-4 pg42 VII-5
Aanvullingen
Buurtboek Bennekom
11-5-1772 Cornelis draagt f 1-0-0 bij aan 'een brandspuijter, emmers, zeijlen'

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin