Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jacobus Willems van Roekelt

Gedoopt 28-8-1746 Wageningen, overleden 30-7-1793 Wageningen

Trouwt 6-5-1779 Wageningen met Maaijke Hovestad, dochter van Jan Hovestad en Antje van der Schuijt, gedoopt 4-7-1745 Werkendam, overleden 23-11-1826 Wageningen [74]

Kinderen:

  1. Jan van Roekel, gedoopt 1-10-1780 Wageningen
  2. Jan van Roekelt, gedoopt 29-5-1783 Wageningen, overleden 8-2-1802 Wageningen, begraven 11-2 Wageningen
  3. Willem van Roekelen, geboren 16-5-1785 Wageningen, overleden 13-8-1845 Amersfoort [237]
  4. Johanna van Roekelen, geboren 5-3-1789 Wageningen

Bronnen:

Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
Het gezin woont te Wageningen
GADW1662-146-17:
1746 28 Augustus - Willem van Roekelt - Johanna de Swier - Jacobus
GABW1665.5-37-38:
1793 Julij 30 - Kobus van Roekel kleijne klok, kinderen
GABW1666-84-2:
1793 30 Julij - Kobus van Roekel met de kleijne klok nalatende kinderen
AZ5a-64:
8-3-1787 Erfenis van Lambert van Roekelt aan desselvs broeder Jacobus van Roekelt des compt. aendeel en geregte ervportie aan het halve huijs (373) hetwelke door Elske Gillebet wed Guert de Swier bewoond en tucht bezete worde. f 25 tevens f 8000 uit de boedel van oom Geurt de Swier. Na dode van wed. de Swier is Jacobus Van Roekelt vrij om te handelen. (De andere helft van dit huis was al in zijn bezit)
GATW1664-136:
1779 April 9 zijn alhier in ondertrouw opgenomen ... Jacobus Willemse van Roekel jm geboren & wonende alhier met Maaijke Hovestad jd geboren te Werkendam & wonende alhier
GATE586.2-19-6:
17-4-1779 - Jacobus Willemssen van Roekel Gebooren en Tans woonende onder Wageningen dog 't laatst gewoond hebbende onder Ede met den jd Maaijke Hovestadt geboren te Werkendam wonende te Wageningen zijn na 3 achtereenvolgende zondaagse afkondigingen met Attestatie desweegens vertrokken na Wageningen om daar te trouwen
AZ5a-64:
23-12-1807 - Steven van Schuppen namens de diaconie der Hervormde Gemeente van Veenendaal, voorts de heer Teunis van Ommeren volm Adrianus Bruinink en Gerritje Lieshout echtel (volm Utrecht) mitsgaders Maaijke Hovestad wed Jacobus van Roekelt geads met Steven van Schuppen en laastelijk Peter Wouterse en Trijntje van Roekelt echtel te Zamen erfgen van Wijlen Guert de Swier dragen over aan Wernerus de Beedt en Lubberdina Hooijer echtel 275 guldens huijs i/d Joodestraat lit AN331 laast door de wed B. de Leeuw bewoond geweest. Verponding 1-10-0 1be
GADW1662-262:
1780 Oct 1 - Jacobus van Roekel - Maaike Hovestad - Jan
GADW1663-13:
1783 Maij 29 - Jacobus van Roekel - Maaijke Hovestad - Jan
GABW1676.2-27-1:
1802 Lijst overleden en begraven lijken van de maande Februarij en Maart ... De 8 Februarij overleden en den 11 begraven - Jan - soon van de weduwe Jacobus van Roekelen van den armen
GABW1677-15-1:
1802 Den 8 Februarij is overleden en den 11e dito begraven Jan soon van de weduwe Jacobus van Roekelen
GABW1666-113-3:
1802 Februarij Den 8 overleden en den 11 dito begraven - Jan - soon van de weduwe Jacobus van Roekelt van den armen
GADW1663-19-16:
1785 16 Maij - Jacobus van Roekel - Maaijtje Hoovestadt - Willem
GADW1663-34-15:
1789 5 Maart - Jacobus van Roekelen - Maatje Hogestad - Johanna
Trouwboek Wageningen 1737-1815
06-05-1779 Jacobus Willemse van Roekel, j.m., geb. en won. alhier met Maaijke Hovestad, j.d., geb. te Werkendam en won. alhier [getrouwt alhier]

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin