Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Wouter Derksen van Roekel

Landbouwer, zoon van Derk Jacobs van Roekel en Evertje Jansen, gedoopt 8-2-1754 Bennekom, lidmaat 24-3-1780 Bennekom, vertrokken naar Ede 1-5-1788, overleden 8-6-1827 18:00 Ede [75] Huis 173

Trouwt vr 3-2-1782 Hendrikje Rijksen (Rikse, Rikze), dochter van Rijk Brantsen en Evertje Jans, gedoopt 18-7-1751 Bennekom, aangenomen als lidmaat Pasen 13-4-1781 Bennekom, vertrokken naar Ede 1-5-1788, overleden 1794 Ede

Trouwt 17-5-1795 Ede Gerritje Hendriks van de Koekelt (Veldhuizen), broodbakster, landbouwster, dochter van Hendrik Jacobsen en Reijntje Gerrits, geboren Manen en gedoopt 24-2-1769 Ede, overleden 15-12-1844 Ede [206]

Kinderen van Wouter en Hendrikje:

 1. Dirk (Derk) van Roekel, geboren 3-2 en gedoopt 10-2-1782 Bennekom, overleden 28-3-1866 08:00 Ede [61], ongehuwd
 2. Willem van Roekel, geboren 1-5 en gedoopt 11-5-1783 Bennekom, overleden 19-3 en begraven 23-3-1807 Bennekom
 3. Rijk van Roekel, schaapherder te Barneveld, geboren 17-1 en gedoopt 23-1-1785 Bennekom, overleden 28-10-1832 08:00 Ede [141] Huis C12, ongehuwd
 4. Evert van Roekel, geboren 27-2 en gedoopt 4-3-1787 Bennekom
 5. Evertje van Roekel, geboren 9-7 Veldhuizen en gedoopt 19-7-1789 Ede, overleden 6-11-1845 06:00 Bennekom [173]
 6. Hendrik van Roekel, geboren 26-1 Veldhuizen en gedoopt 30-1-1791 Ede, overleden 14-4-1864 22:00 Ede [92], ongehuwd
 7. Brandje van Roekel, geboren 26-11 Kernhem en gedoopt 30-11-1792 Ede
 8. Hendrikje van Roekel, geboren 12-5-1794 Kernhem, overleden 13-10-1857 04:00 Ede [146]

Kinderen van Wouter en Gerritje:

 1. Hen(d)ricus (Hendrikus) Wouters (van Roekel), geboren 29-5 Veldhuizen en gedoopt 5-6-1796 Ede [173], overleden 23-11-1874 06:00 Ede [179]
 2. Gerrit Wouters (van Roekel), geboren 27-9 Veldhuizen en gedoopt 8-10-1797 Ede [101]
 3. Rijntje (Reintje) van Roekel, geboren 6-4 Veldhuizen en gedoopt 14-4-1800 Ede, overleden 20-4-1826 22:00 Ede [45] Huis 173, ongehuwd
 4. Wouter van Roekel, geboren 6-7 Kernhem en gedoopt 11-7-1802 Ede
 5. Jakob (Jacob) Derksen (van Roekel), geboren 2-11 Veldhuizen en gedoopt 11-11-1804 Ede [118], overleden 21-4-1817 Ede [26]
 6. Wouter van Roekel, geboren 6-5 Veldhuizen en gedoopt 31-5-1805 Ede, overleden 17-7-1849 Veenendaal [94]
 7. Brandje Woutersen (van Roekel), geboren 18-10 Veldhuizen en gedoopt 29-10-1809 Ede, overleden 2-9-1884 04:00 Ede [155]
 8. Jacob van Roekel, geboren 16-12 Veldhuizen 178 en gedoopt 27-12-1812 Ede [ongenummerd], overleden 21-4-1817 06:00 Ede [26]

Bronnen:

GvR Opmerking:
Wouter trekt naar Ede en wordt landbouwer met een aanzienlijk grondbezit dat later door zijn tweede vrouw wordt gerfd. Dit grondbezit is in detail beschreven in de kadastrale atlas gelderland (KAG). Hij is tweemaal getrouwd en krijgt in het totaal 16 kinderen!
Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
GR17-IVb:
Het gezin woont in 1811 in Veldhuizen, Ede
GADB577-92:
1754 Den 8 Feb - V: Derk Jacobsen - M: Evertjen Jans - S Wouter
GALB576.1-15-1:
Aangen: den 24e maart 1780 ... Wouter Dirksen vertrokken met attest: na Eede den 1e mai 1788 ...
KAG Ede p130 art 396:
De Weduwe Wouter van Roekel, landbouwster te Ede heeft een totaal grondbezit van 35.11.23 ha
KAG Ede:
Op naam van de weduwe Wouter van Roekel vinden we:
Sectie F Veldhuizen - De Heeremeyen

perceel  soort       grootte
 20    weiland      1.19.60
 45    hakhout        4.50
 46    weiland      3.92.30
 323    opgaande bomen   17.70
 324    hakhout       50.20
 325    bouwland       99.20
  -    -          99.10
 326    hakhout        6.10
 327    bouwland       30.10
 575    hakhout        2.10
 576    weiland       19.70
 577    hakhout        5.10
 595    weiland       18.90
 624    hakhout       19.70
 625    weiland      5.32.60
 626    hakhout       29.60
 627    schaapskooi      .62
 628    weiland      2.65.10
 629    weiland      1.58.70
 630    weiland      2.65.90
 658    weiland      1.54.90
 658bis  uitweg als weiland  6.50

 Sectie G het Ederveen
 83    weiland       37.60
 148    weiland      2.12.30

 Sectie K het Dorp
 665    bouwland       23.60
 681    bouwland       15.00
 692    hakhout        1.40
 701    bouwland       44.00
 702    hakhout        .31
 715    weiland       40.90
 825    opgaande bomen    2.20
 826    hakhout        8.30
 827    bouwland      2.70.50
 828    hakhout        4.90
 832    hakhout        3.00
 833    bouwland       91.50
 834    hakhout        2.60
 841    hakhout       29.50
 842    bouwland      1.00.10
 843    opgaande bomen    5.80
 844    tuin         28.60
 845    opgaande bomen    3.40
 846    huis en erf     26.60
    
GADB577-85-5:
1751 den 18 Julij - V: Rick Brantzen - M: Evertjen Jans - 1 dochter Brantjen - 2 dochter Hendrikje
GALB576.1-15-11:
Aang: Paesen den 13 Ap 1781 ... Hendrikje Rijksen - vertrokken met attest: na Eede den 1 Maij 1788
GADB578-31-8:
1782 - Dirk - V: Wouter Dirksen - M: Hendrikje Rijksen - Gebr 3 Febr - gedp 10 do
Ov akte 61:
Geen partner vermeld
GADB578-35-5:
1783 - Willem - V. Wouter Derksen - M. Hendrikje Rijksen - Gebn 1 Maij - Ged 11 dito
GABB581-77-5:
1807 - Willem van Roekel overl 19 Maart - beg den 23 d
GADB578-39-9:
1785 - Rijk - V. Wouter Derksz: - M: Hendrikje Rijksen - Geb. d. 17 jan. - ged. d. 23 dito
Ov akte 141:
Geen partner vermeld
KAG Ede:
Op naam van Rijk van Roekel vinden we:
Sectie F Veldhuizen
perceel  soort       grootte
 591    hakhout        5.80
 592    hakhout        1.75
 593    weiland      1.05.50
 597    hakhout        1.49
 802    weiland       74.70

Sectie K het Dorp
 172    tuin         9.70
 173    berg          .27
 174    huis en erf      3.90
 616    bouwland       86.60
 642    bouwland       14.90
 654    bouwland       39.20
 663    bouwland       39.80
    
Het totale bezit van Rijk van Roekel, schaapherder te Barneveld, is 5.55.41 ha.
GADB578-44-6:
1787 - Evert - V. Wouter Derksz: - M. Hendrikje Rijksen - geb: den 27 Febr: - ged: den 4 maart
GADE587.2-60-2:
1789 Jul: 18 - Evertje - Dogter van Wouter Derkszen En Hendrikje Rikszen in Veldhuijsen - geboren den 9 jul: - gedoopt den 19 dito
GADHeteren949-15-3:
In den jaare 1782 Den 24 Augustus is geboren en den 25 dito gedoopt - Jacob - zoon van Gerrith Bongers junior en Elizabeth Jacobs Echtel: - ten overstaan des vaders
GADE587.2-67-7:
1791 - Hendrik - zoon van Wouter Dirkze en Hendrikje Rikze te Velthuizen - geboren den 26 Januarij - gedoopt den 30 dito
Ov akte 92:
Geen partner vermeld
GADE587-145-1:
Dec 1 - Brandje - Dogter van Wouter Derksen en Hendrikje Riksen op Kernhem - geb: den 26 Novbr - Ged: den 2 Decbr 1792
GADE587.2-90-2:
1794 Mei 24 - Hendrikje - Dochter van Wouter Derksen en Hendrikje Riksen op Kernhem - geb: 12 Mei - gedoopt 25 dito
GADE586-36-7:
1767 Aug 20 - Gerritje - Dogter van Hendrik Jacobsen en Reijntje Gerrits in Manen
GATE586.3-85-2:
1795 1 Meij - Wouter Dirkszen wedr van Hendrikje Riksd geb. te Bennecum en wonende onder Ede met Gerretje Hendriksd: J.D. Geboren en wonende onder Ede zijn na 3 achtereenvolgende zondagse afkondigingen hier getrouwt den 17de Mei 1795
GALE586-148-33 lijst van lidmaten N Jongeneels 1796:
... In Veldhuizen en broek ... 2 Wouter Dirks - Gerritje Hendriks ...
GALE586-151-3 lijst van lidmaten J. Prins 1803:
... Veldhuizen en broek ... 3 Wouter Dirksen - Gerritje Hendriks ...
GADE587-173-1:
Junij 4 - Henricus - zoon van Wouter Derksen en Gerritje Hendriksd te Veldhuisen - Geb: 29 Maij - Ged 5 Junij 1796
Ov akte 179:
Henricus heet in deze akte Hendrika
GADE587.2-101-6:
1797 - Gerrit - zoon van Wouter Derkszen en Gerritje Hendrikszen in Veldhuizen - geb 27 Sept: - ged 8 Octob.
GADE587.2-109-4:
1800 - Rijntje - Dochter van Wouter Dirksen en Gerritje Hendriks in Veldhuizen - gebr. 6 April - ged 14 dito
Ov akte 45:
Geen partner vermeld
GADE587.2-114-8:
1802 - Wouter - zoon van Wouter Dirksen en Gerritje Hendriksen op Kernhem - geb. 6 Julij - ged. 11 dito
GADE587.2-118-24:
1804 - Joakob - zoon van Wouter Derksen en Gerritje Hendriksen te Veldhuizen - geboren den 2den Novbr. en gedoopt den 11den dito
GADE587.2-122-21:
1807 - Wouter - zoon van Wouter Dirksen en Gerritje Hendriksen te Veldhuizen - geb. 6 Meij - ged: 31 dito
GADE587-276-5:
1809 - Brandje - dochter van Wouter Derksen en Gerritje Hendriksen te Veldhuizen - geb den 18 Oct: - ged den 29 dito
GADE587-301-8:
1812 - Jacob - zoon van Wouter van Roekel en Gerritje Hendriksen te Veldhuizen - geb: den 16 Decemb: - ged: den 27 dito
Ov akte 61:
Geen partner vermeld
Ov akte 92:
Geen partner vermeld
Ov akte 141:
Geen partner vermeld
Email Hans van der Heiden 21-7-2011:
Notarieel archief nr.63-190 Johannes Willem Antonie Immink opb notaris tot Amerongen:
nr.1217 1838 26 julij vm 11 ure tvv Meester Jan Pieter Lens zb te Utrecht ten huize van Gijsbert Termaten te Renswoude. Openbare verkoping koorngewas staande in tiendblokken: nr.14 de grove tiend uit de lange wijk: Evert van den Brandhof, Jacob van Ginkel en Ruth van de Vendel als van ouds gepacht door Dirk van Roekel te Ede met Wijnand Veldhuizen en Harmen Pot beide onder Renswoude voor 43 gld.

Notarieel archief nr.63-193 Johannes Willem Antonie Immink opb notaris tot Amerongen:
nr.1634 1841 22 julij nm 2 ure tvv Hr Joost Gerard Godart Baron Taets van Amerongen Hr van Renswoude (enz) ten huize Gysbert Termaten te Renswoude. Openb.verkoping van hooigras: 13 percelen hooigras in de Kooi onder Renswoude: nr.1 Wouter Brouwer te Renswoude met Robbert Robberste en Dirk van Roekel beide onder Ede 19 gld.

Notarieel archief nr.63-205 Johannes Willem Antonie Immink opb notaris tot Amerongen:
nr.2969 3 junij 1848 tvv Heeren Frederik Bolk koopman en Laurens Louis Houl zb beide te Utrecht als Administrateurs in den boedel en nalatenschap van wijlen Hr Frederik Sol ten huize van Arie Larekamp te Elst oRh. Openb.verk. van hooigras: Voorts 5 percelen hooigras staande onder Rhenen op de uitwaard van Gerrit va Spanje genaamd de Rijswaard nr.4 Wouter van Roekel met Aalt Veldhuizen beide landbouwers onder St.V. 72 gld

Geboorte akte, in het frans, van Jacob van Roekelt:

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin