Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Teunis Sanders(z) (van Harn)

Dagloner, landbouwer, zoon van Sander Derksen en Hendrikje Jacobs (van Roekel), gedoopt 20-3-1763 Bennekom, lidmaat 6-4-1798 Bennekom, overleden 22-11-1835 02:00 Bennekom [151] Huis A40

Trouwt 6-5-1798 Ede [90] Maria Cornelissen, dochter van Cornelis Evertzen en Reijntje Harms, gedoopt 16-3-1770 Ede, overleden 28-9-1801 en begraven 2-10 Bennekom

Trouwt 31-1-1806 Bennekom Jantje Willemsen van Maanen, spinster, dochter van Willem van Maanen en Jenneke van Maanen, gedoopt 5-3-1758 Bennekom, lidmaat 25-3-1785, vertrokken naar Wageningen 30-11-1785, overleden 2-12-1833 03:00 Bennekom [137] Huis B40

Jantje gaat eerder in ondertrouw 16-3, trouwt 31-3-1793 Bennekom Jan Gerritsen van de Wildekamp, landbouwer, zoon van Gerrit Janse Wildekamp en Neeltje Metman, geboren Wageningen, overleden 14-2 en begraven 18-2-1805 Wageningen (?)

Kinderen van Teunis en Maria:

  1. Hendrikje (Heintje) van Harn (Sanderse, Theunissen), geboren 15-1-1799 en gedoopt 27-1 Bennekom, overleden 2-9-1840 19:00 Bennekom [125] Huis B87
  2. Reintje Sanders van Harn (Rijntje Sandersz), geboren 3-9 en gedoopt 14-9-1800 Bennekom, overleden 8-7-1870 02:00 Bennekom [139]

Kinderen van Jantje en Jan:

  1. Neeltje Gerritse Wildekamp, gedoopt 5-1-1794 Wageningen
  2. Jenneke Wildekamp, spinster, landbouwster, geboren 2-10-1796 Wageningen, overleden 25-3-1867 Bennekom [64]
    Trouwt 20-3-1830 Ede [5] Brand Zweeren (Aalbertsen), boereknecht, zoon van Aalbert Zweeren - dagloner en Hendrikje Brandze, geboren 22-9 en gedoopt 4-10-1801 Ede [217], overleden 16-12-1862 Bennekom [243]
  3. Gerrit Wildekamp, jager, geboren 29-11-1798 Wageningen, overleden 22-7-1842 Renkum [36]

Bronnen:

Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
GADB577-110-17:
1763 Den 20 Maart - Teunis zoon van Sander Dirksen en Hendrikje Jacobs E:L:
GALB576.2-17-12:
Aangenomen Den 6 April 1798 ... Teunis Sanders - gest: 23 November 1835 ...
GADE586-41-20:
16-3-1770 - Maria - Dogter van Cornelis Evertzen en Reijntje Harms te Manen
GABB581-33-2:
1801 - 20 - Den vrouw van Theunis Sandersz: overl: 28 sept: - begr: den 2. October
GATE591-15-3:
1798 April 13 - Teunis Sanders J.M. geboren en wonende onder Bennecum - Maria Cornelissen J.D. geboren en wonende onder Ede - 1e Gebod April 13 geligt 't attest dat in ondertrouw waaren opgenomen April 15 - 2e Gebod April 22 - 3e Gebod April 29 Maij 4 geligt 't attest der 3 gedane proclamatien - Maij 6 op vertoond attest van den praedikant M. Jongeneel
GATE586.3-90-6:
1798 6 Mei - Teunis Sanders J.M. geb. en won. onder Bennecom en Maria Cornelissen J.D Ede
GATB583.1-1-6:
1798 - te Ede op vert: attest Den 13 April ingeschr - Theunis Sanders J:M: Geb; en Woon: alhier - Maria Cornelissen J:D: Geb: en woon: Ede - 15 April - 22 Dito - 29 do - op vertoond attest van den Pred: Jongeni te Ede aldaar get: den 4 Maij
GADB577-101-2:
1758 5 Maart - V Willem Geurtzen - M. Jenneken Duwaards van Manen - D. Jantien
GALB576.1-17-26:
Aangenoomen den 25 Maart 1785 ... Jantje Willems van Maanen - vertrokken met attestatie naar Wageningen den 30e november 1785 ...
GATB583.2-31-2:
1805 den 31 december - Teunes Sanders Wedewenaar van Maria Cornelissen gebooren en woonende te bennekum - Jannetje Willems van Maanen wedewe van Jan Gerritsen van de Wildekamp gebooren en woonende te Bennekum - 1e Gebod 1806 Januarij 5 - 2e Gebod 12 Dito - 3e Gebod 19 Dito Den 24 Januarij geligt 't Attest der drie gedane Proclamiatien - Den 31 Januarij 1806 op vertoond attest van den Predikant J: van Gorkum
GADB577-101-2:
1758 5 Maart - V Willem Geurtzen - M. Jenneken Duwaards van Manen - D. Jantien
GALB576.1-17-26:
Aangenoomen den 25 Maart 1785 ... Jantje Willems van Maanen - vertrokken met attestatie naar Wageningen den 30e november 1785 ...
GATE586.2-50-2:
1793 Maert 15 - Jan Gerritsze van den Wildekamp jm Geb: en woonende onder Wageningen, met Jantjen Willemse van Maenen J:D. geb: onder Bennecom en woonende onder Ede, zijn na 3 agtereenvolgende sondagse afkondigingen met attestatie vertrokken om te Bennecom te trouwen
GATE586.3-79-4:
1793 Maart 15 - Jan Gerritse van de Wildekamp J:M: gebooren en woonende onder Wageningen met Jantje Willemse van Maenen J:D: gebooren onder Bennecum en wonende onder Ede seijn na 3 sondagsen afkondigingen met attestatie vertrokken om te Bennecum te trouwen
TB30:
1793 Mrt. Jan gerritse van de Wildekamp, geb. en won. Wageningen met Jantje Willemse van Maanen geb. Bennekom en won. Ede.
VG248 Trouwboek Wageningen:
16-3-1793 Jan Gerritsz. van de Wildekamp, j.m., geb. en won. alhier en Jannetje Willemsze van Manen, j.d., geb. te Bennekum en won. te Eede. Zijn te Eede in wettigen ondertrouw opgenomen [met att. naar Eede den 31-03-1793]
GADB578-84-3:
1799 Hendrikje - V. Theunes Sandersz - M Maria Cornelissen - Geb: 15 Jan - Ged: 27 do
GADB578-92-1:
1800 - Rijntje - V Theunis Sandersz - M: Maria Cornelissend: - Geb: 3 sept: - Ged: 24 do
VG050 Dopen Ede:
22-09-1801 Brand zv Aalbert Zweeren en Hendrikje Brandsen
Ov akte 36:
Geen partner vermeld

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin