Parenteel Derck Backer (van Roekel) | Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Jacob Gerrits van Roekel [KRL-128],

Landbouwer, zoon van Gerrit Jacobs van Roekel en Willemke Jansen van Hal, gedoopt 6-9-1767 Bennekom, lidmaat 6-4-1792 Bennekom, overleden 3-2-1848 04:00 Bennekom [49]

Trouwt 4-5-1798 Bennekom Rijkje Willems van Manen [KRL-129], dochter van Willem van Manen en Jenneke van Maanen, geboren 14-9 en gedoopt 18-9-1774 Bennekom, lidmaat 6-4-1798 Bennekom, overleden 15-1-1859 Bennekom [10]

Kinderen:

 1. Gerrit van Roekel, geboren 4-2 en gedoopt 7-2-1799 Bennekom, overleden 25-8-1862 16:00 Bennekom [161]
 2. Jenneke(n) van Roekel, geboren 9-8 en gedoopt 24-8-1800 Bennekom, overleden 29-7-1832 11:00 Bennekom [107] Huis A69
 3. Willem van Roekel, geboren 24-3 en gedoopt 4-4-1802 Bennekom, overleden 16-4-1863 10:30 Bennekom [65]
 4. Willemijntje van Roekel, geboren 15-12-1803 en gedoopt 1-1-1804 Bennekom, overleden 22-3-1877 02:00 Bennekom [57]
 5. Geurt van Roekel [KRL-64], geboren 16-3 en gedoopt 30-3-1806 Bennekom, overleden 26-11-1884 02:00 Bennekom [204]
 6. Jan Coenraad van Roekel, landbouwer, geboren 16-4 en gedoopt 1-5-1808 Bennekom, aangenomen 18-3 en bevestigd 1-4-1831 Bennekom, overleden 23-3-1886 18:00 Ede [52]
  Trouwt 25-10-1851 Ede [57] Harmijn (Hermijn) Barendsen Branderhorst, landbouwster, weduwe van Willem van Grootheest, dochter van Barend Derksen Branderhorst en Geertje Lamberts, geboren 8-4 en gedoopt 16-4-1797 Bennekom, overleden 29-1-1880 Ede [22]
 7. Eduard van Roekel, geboren 1-3 en gedoopt 18-3-1810 Bennekom, overleden 2-1-1887 Zutphen [1]
 8. Brand van Roekel, geboren 30-9-1811 Bennekom [66], overleden 15-4-1863 08:00 Bennekom [62]
 9. Jacob van Roekel, geboren 10-7-1813 18:00 Bennekom [26], overleden 23-7-1813 02:00 Bennekom [13] Huis 143
 10. Cornelis (Cornelus) van Roekel, geboren 8-6-1814 9:00 Bennekom [17], overleden 2-12-1881 Rozendaal [9]
 11. Jacob van Roekel, geboren 26-3-1819 15:00 Bennekom [63], overleden 30-3-1819 Bennekom [27]

Bronnen:

GvR Opmerking:
Jacob was landbouwer en lange tijd buurtmeester van de Benedenbuurt van Bennekom (1800-1843), zijn zoon Jan Coenraad is ook landbouwer en buurtmeester van de Bennekomse Bovenbuurt in de periode 1862-1875.
Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
GR15-IVa:
Jacob was buurtmeester van de Benedenbuurt, Bennekom (1800-1843).
GADB577-113-8:
28-6-1767 - Jacob zoon van Gerrit Jacobse Bakker en Wilmpjen Jansen E:L:
GALB576.2-15-3:
Aangenoomen den 6de April 1792 ... Jacob Gerritsz van Roekel
GR15 4a(3b):
Jacob was buurtmeester van de Benedenbuurt, Bennekom (1800-1843), het gezin woont in 1811 in Bennekom
BB213:
Jacob Backer van Roekel buurtmeester benedenbuurt 1800-1845
GADB578-9-4 1774:
Rijkje - Willem Geurtsen - Jenneke Eduarts van Maanen - geb den 14 septem - gedoopt den 18 septem
VG1985p100:
lidm. 6-4-1798
GATB583.1-1-4 1798:
Den 13 April alhier ingeschr. - Jacob Gerrets van Roekel J:M: Geb: & woon alhier - Rijkje Willemse van Maanen J:D: Geb: woon: alhier - 1e Gebod 15 April - 2e Gebod 22 dito - 3e Gebod 29de - op vertoonde attest van bovenst: Predik alhier in onse kerk getrouwd den 4e Maij
GADB578-85-2:
1799 - Gerret - V: Jacob Gerretz van Roekel - M: Rijkje Willemsd van Maanen - geb: 4 Feb: Ged: 17e
GADB578-91-7:
1800 - Jenneke - V: Jacob Gerrets van Roekel - M: Rijkje Willems v: Maanen - Geb: 9 Aug - Ged 24de
GADB578-98-1:
1802 - Willem - V: Jacob Gerrets van Roekel - M: Rijkje Willems van Maanen - Geb: 24 Maart - Ged: 4 April
GADB578-104-1:
1804 - Willemijntje - V: Jacob Gerretsz van Roekel - M: Rijkje Willemsd van Maanen - Geb: 15 Dec: 1803 - Ged: 1 Jan: 1804
GADB578-112-5:
1806 - Geurt - V: Jacob Gerrets van Roekel - M: Rijkje Willems van Manen - Geb: 16 Maart - Ged: 30e
GADB578-119-5:
1808 - Jan Coenraad - V: Jacob Garretse van Roekel - M: Rijkje Willemse van Maanen - Geb. 16 April - Ged 1 Maij
GALB576.2:
Aangenomen den 18 Maart 1831 en bevestigt den 1 April ... Jan Coenraad van Roekel Jacobszoon
BB213:
Jan Coenraad van Roekel, buurtmeester bovenbuurt 1862-1875
GADB578-17-3:
1797 - Harmijn - V: Berend Dirksz - M: Geertje Lammers - geb: 8 April - ged: 16 do
GADB578-124-7:
1810 - Eduart - V: Jacob Gerretse van Roekel - M: Rijkje Willemse van Maanen - Geb. 1 Maart - Ged 18de
DB62:
Brand zv Jacob van Roekel en Rikje van Maanen
BS Bennekom:
Op 12-7-1813 9:00 geeft Jacob van Roekel 46 jr de geboorte aan van Jacob op 10-7 18:00
BS Bennekom:
Op 10-6-1814 10:00 geeft Jacob van Roekel landman 46 jr de geboorte aan van Cornelus op 8-6 9:00
Buurtboek Bennekom
20-5-1800 Jacob aankomend buurtmeester Benedenbuurt
6-8-1805 Jacob buurtmeester
6-8-1805 Jacob buurtmeester
14-6-1822 'Vervolgens doet de buurtmeester Jakob van Roekel rekening van de Meent over 1819 en 1820 uit welke rekening blijkt, dat door denzelven meerder is ontvangen dan uit uitgegeven, den som van f 11,90 ...'
29-4-1830 Jacob buurtmeester in een buitengewone vergadering nav het overlijden van buurtrichter Theodorus Prins
13-5-1830 Jacob herkozen als buurtmeester
10-7-1834 Jacob aftredend buurtmeester, hij wordt voor 8 jaar gecontinueerd
16-7-1840 Jacob buurtmeester
15-7-1841 Jacob buurtmeester bij een buitengewone buurtspraak over de verdeling en verkoop van de gemeenschappelijke heide en veen, hij stemt tegen
11-7-1842 Jacob buurtmeester
23-1-1843 Jacob buurtmeester bij een buitengewone buurtspraak ter bespreking van het besluit tot vervening van een deel van de Meent
16-5-1845 Jacob buurtmeester, wil 'wegens de hoogen ouderdom' aftreden
Email Rijk Ploeg 23-7-2009:
Er zijn gerede aanwijzingen dat de boerderij aan de Rijnsteeg bewoond werd door Jacob Gerrits van Roekel en zijn nazaten.
Email Hans van der Heiden 21-7-2011:
Notarieel archief nr.2296 Wulphert van Ginkel J:z: Notaris in Veenendaal
nr.1403 23 januarij 1828 Maagje van der Meiden wed Dirk Achterberg (enz) verkoop vee en meubelen in de Middelbuurt onder St.V.: 1 beugel Jacob van Roekel 25 ct; 1 hangijzer Jacob van Roekel 70 ct
Email Henry Wagensveld 8-8-2012:
Een briefje van Jacob Gerrits van Roekel waarin hij een opsomming geeft van wat hij voor de Pruisische Infanterie en Cavalerie en de Russische Kozakken met paard en wagen heeft vervoerd, verder maakt hij melding van het stelen van een wollen deken en een paar wanten door de Russische Huzaren.
[English:] A note of Jacob Gerritsen van Roekel where he enumerates a number of transports he has done for the Prussian Cavalry and Infantry and the Russian Cossacks, further he mentions the theft of a woolen blanket and a pair of mittens by the Russian Hussars. These troops were involved in the battle against Napoleon who had occupied the Netherlands for some years:

Translation:

Jacob van Roekele
On the 2-nd, 3-th and 4-th and 5-th of December 1813 I have connected a loose horse to a wagon [or carriage] to Utrecht for the Prussian [German] cavalry | On the subsequent 16-th ditto [December] I have connected a loose horse to a wagon for Doorn [small village in the middle of Holland] for the Prussian infantry | On the 2-nd 3-rd January 1814 I brought a horse cart with wood [?] to Arnhem, rode to Hagesijn [?] and Bvoort [?] in Arnhem on the Rhine | On the sunsequent 6-th and 7-th ditto with horse and cart to Westervoort [a village east of Arnhem on the Rhine] for the Russian Cossacks.| On the subsequent 8-th ditto a woolen blanket was stolen [value] 6 guilders a pair of mittens [value] 6 nickels committed by Russian Hussars | A [Gisbuert?] in Wageningen in [perk?] from 26-th ditto until the 2-nd fo February [This last sentence is unclear]
Email Rijk Ploeg van 12-2-2013:
Wijst op een oude kaart van de bezittingen van kasteel Harselo in de Kraats. Hierop is de boerderij van Jacob Bakker, de grootvader van Jacob te vinden aan de Rijnsteeg. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook Jacob op deze plek gewoond.
Ov akte 14:
Jacob overleed jong in huis 143
Huw akte 57:
Getuigen Theodorus Prins wijnkoper 45jr, Reijnier Burggraaff heelmeester 72jr, Derk v d Craats bode 51jr en Hendrik Schut logementhouder 37jr
Email Corrie van den Hoek 1-11-2021:
Aanvullingen

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin